Wednesday, October 20, 2021

6 aşman de 6 mîlyonî

Wexto yew vaco “Nazê” merdim vano qey qalê namey pîrekêk keno. Wexto dewam bikero vaco “Nazê Nêrgiza Hewşê” merdim vano qey nameyê deyîrêka klasîk yê kurdî ano ziwan. La nê. “Nazê Nêrgiza Hewşê” nameyê deyîrêk o.

Ma deyîr çi ya? Heta enka bi hezaran, bi des hezaran, belkî bi sehezaran deyîrê kurdan hameyî arêdayîş, vatiş û hameyî nuştişî. Erê, enî heme raştê, la ene mesela meselayêk bîne ya.

Erê deyîr, yanê deyîra “Nazê Nêrgiza Hewşê” pîyaseya muzîkê kurdî sero bin kerd. Deyîre dinyay muzîkê kurdî ser û bin kerd.

Bêrê ma qal bikerê…

Vatişê deyîre hetê muzîkar Şêro Hindê ra hame nuştişî. Muzîkar Mehmûd Berazî muzîkê cay viraşto û hunermendanê Hunergeha Welat ke Rojava de xebatey muzîkî kenê deyîre arda serê ziwanî. Û Komîna Fîlman a Rojava qeybî ene deyîre klîb viraşte. Hunermendê Hunergeha Welat klîb de kay zî kerdî.

Înan 23’ê gulana 2020’an de klîb ro kanalê xo yê Youtube bar kerdo. Û mesela zî tîya dest pa kerda: Kîlab seranserê dinya de bî vila; çiya, kamco quncik de kurdêke bîbî deyîre balê cê anta.

Enî 6 aşman de 6 mîlyonî zêdeyêrî merdiman serê Youtube de goş dawo deyîre. Înan ke deyîre ro kompîturanê xo bar kerda, ê ke deyîre kerda usb û keye, erebe û cay karê xo de goş dawo ci zî ma hesab nêkenê…

Heta enka ti deyîrek kurdî mîyanê 6 aşman (mengan) de endêke nêbiya vila.

“Nazê Nêrgiza Hewşê” ana bîya vila ke tûtê kurdan ke şiyê eskerîyê tirkan, înan bi xo zî eskerî de deyîre wenda û helbet semedê ene joy ceza zî giroto.

Notêke bîn zî enowo ke klîbê ene deyîre bî “Klîbo Tewr Serkewte yê Serey 2020’an.” Malperey Diyarnamî jurî ke 20 tenî ra hamey pê viraşt, jurî eno klîb zey klîbê sere weçîna.

La wa hendî çi bo? Deyîrek endêke bêro goştarîkerdiş, bibo klîbê sere û bi mîlyonan merdim te ra hez bikero… Ma hendî ma çi wazenê?

Ene deyîre mocna ra ke çiqa karê başî bêrê kerdiş ê karî miheqeq xo rê reyke vînenê, şar wayîr ro ci vecêno.

Ma hêvî bikerê go her serre muzîkarê ma kurdan deyîranê wina serkewte, muzîkêkek bi qelîte virazê û her muzîkê ma raver berê.

Ma notêke qeybî Hunergeha Welat vacin û temam bikerin: Hunergeha Welat ke Rojava de karê muzîkî kena xeynê ene deyîre henî deyîrê bînî zî viraştê û ê zî serkewte yê. Ê heq kenê ke merdim bawno xebatanê înan ra û wayîr ro ci veciyo.

Ê biwazê goştarî bikerê, lînkê “Nazê Nêrgiza Hewşê” eno yo:

Naveroka berêArmanc têkbirina gelê kurd e
Naveroka ya piştî vêKarekter qeder e!

6 aşman de 6 mîlyonî

Wexto yew vaco “Nazê” merdim vano qey qalê namey pîrekêk keno. Wexto dewam bikero vaco “Nazê Nêrgiza Hewşê” merdim vano qey nameyê deyîrêka klasîk yê kurdî ano ziwan. La nê. “Nazê Nêrgiza Hewşê” nameyê deyîrêk o.

Ma deyîr çi ya? Heta enka bi hezaran, bi des hezaran, belkî bi sehezaran deyîrê kurdan hameyî arêdayîş, vatiş û hameyî nuştişî. Erê, enî heme raştê, la ene mesela meselayêk bîne ya.

Erê deyîr, yanê deyîra “Nazê Nêrgiza Hewşê” pîyaseya muzîkê kurdî sero bin kerd. Deyîre dinyay muzîkê kurdî ser û bin kerd.

Bêrê ma qal bikerê…

Vatişê deyîre hetê muzîkar Şêro Hindê ra hame nuştişî. Muzîkar Mehmûd Berazî muzîkê cay viraşto û hunermendanê Hunergeha Welat ke Rojava de xebatey muzîkî kenê deyîre arda serê ziwanî. Û Komîna Fîlman a Rojava qeybî ene deyîre klîb viraşte. Hunermendê Hunergeha Welat klîb de kay zî kerdî.

Înan 23’ê gulana 2020’an de klîb ro kanalê xo yê Youtube bar kerdo. Û mesela zî tîya dest pa kerda: Kîlab seranserê dinya de bî vila; çiya, kamco quncik de kurdêke bîbî deyîre balê cê anta.

Enî 6 aşman de 6 mîlyonî zêdeyêrî merdiman serê Youtube de goş dawo deyîre. Înan ke deyîre ro kompîturanê xo bar kerda, ê ke deyîre kerda usb û keye, erebe û cay karê xo de goş dawo ci zî ma hesab nêkenê…

Heta enka ti deyîrek kurdî mîyanê 6 aşman (mengan) de endêke nêbiya vila.

“Nazê Nêrgiza Hewşê” ana bîya vila ke tûtê kurdan ke şiyê eskerîyê tirkan, înan bi xo zî eskerî de deyîre wenda û helbet semedê ene joy ceza zî giroto.

Notêke bîn zî enowo ke klîbê ene deyîre bî “Klîbo Tewr Serkewte yê Serey 2020’an.” Malperey Diyarnamî jurî ke 20 tenî ra hamey pê viraşt, jurî eno klîb zey klîbê sere weçîna.

La wa hendî çi bo? Deyîrek endêke bêro goştarîkerdiş, bibo klîbê sere û bi mîlyonan merdim te ra hez bikero… Ma hendî ma çi wazenê?

Ene deyîre mocna ra ke çiqa karê başî bêrê kerdiş ê karî miheqeq xo rê reyke vînenê, şar wayîr ro ci vecêno.

Ma hêvî bikerê go her serre muzîkarê ma kurdan deyîranê wina serkewte, muzîkêkek bi qelîte virazê û her muzîkê ma raver berê.

Ma notêke qeybî Hunergeha Welat vacin û temam bikerin: Hunergeha Welat ke Rojava de karê muzîkî kena xeynê ene deyîre henî deyîrê bînî zî viraştê û ê zî serkewte yê. Ê heq kenê ke merdim bawno xebatanê înan ra û wayîr ro ci veciyo.

Ê biwazê goştarî bikerê, lînkê “Nazê Nêrgiza Hewşê” eno yo: