Friday, September 24, 2021

A roje do bêra

Kamo

“Roje yena

Beno ke ez mevina

La a roje yena. Ruhê kalik û pîrikanê ma do no welat ra, nê erdî ra nêmiradîyo(nêheredîyo). Şarê ma, qewmê ma bi ziwanê xo her daîm xoser û sereberz bo.”

Bêgûman merdim wazeno xeyalê xo, waştena zerrîya xo bi çimanê xo bivîno û seba ke waştena zerrî û canî, xeyalê xo ameyo ca şa bibo û na heqa xo zî esta.

La bêrê bivînê ke ê ma derdêde giran, halêde ecêb o. Ma xeyalanê xo, waştenanê xo, çîyo ke seba ci ma mucadele kerda û hezar derd û dejî antê êdî seba ke bi çimanê xo bivînîme nê, seba ke domanê ma, ajê verê ma bivînê wazenîme û seba naye xover danîme. Yanê ma xo ra derbaz bîme. No çi derdêde giran, çi janêde bêtarif o.

Ez nînan xo ser nêvana.

Ez zî sey Ap Xidirî rind zana ke a roje yena. La Ap Xidirî nêdîye a roje.

Ez şîya verê keyeyê ey. Yew lajêko nêzdîyê des serre verê berî de bî û mi waşt ez bi kirmanckî hal û waxtê ey bipersa la lajêkî qisayê mi qirika mi de verda û vat: “Hoşgeldiniz, buyurun…”

Ez peyser agêraya şîya mabênê dewe û mi dewijan ra mezela Ap Xidirî pers kerde û şîya mezela ey zîyaret kerde.

Heya zerrê (zereyê) mi bî lete-letê. Pişika mi pingufîye we û hêrsan ver mi didanî qirişnayî û mi serê zimêlanê xo kot. Ma qey handê derd û dej, handê baro giran dêmdîno bi cuya ma ser.

Ez baş zanena ke Ap Xidirî qet roje ê tornê xo de bi tirkî qisey nêkerdo. La o verê berê Ap Xidirî de vinderto û bi tirkîya xo asteyanê ey ê mezele rê heqaret keno.

Çend serrî naye ra ver (ez vana qey heşt serrî derbaz bîyê) seba ke programê Tanya Adirî biancî ez şîya yew dewe û mi Ap Xidirî o wext nas kerd. Ma rayîr de raştê ci ameyîme. Kişta rayîrî de, hêga ra kemerî (kerrayî) çînitêne we. Seba ke ma bi kirmanckî program viraştêne ma naskerdîme û bi eleqayê pîlî virare fîşte rê ma ra û va,“Karo ke şima kenê hêcayê her çiyî yo”. Çunke ziwan ke çin bo her çi çine beno. Ne eleqayê ma bi kalik û pîrikanê ma ne zî eleqeyê ma û doman û tornanê ma manena… ma derga-derg sohbet (xoşebere)kerdbî.

Di serran ra tepîya bar kerd û na dinya ra şî. Cayê xo gul û nur bo.

Heya Ap Xidir heya…

A roje yena. To zî sey nameyê xo zanitêne, ez zî sey nameyê xo zana ke a roje yena. Nê derd û dejî, nê kûl û merezî bêgûman mabên ra darînê wê û her doman, her xortê ma yo delal û hêca do bi  ziwanê xo ruhê to şa bikerê.

Naveroka berêŞanika Şayh Mara I
Naveroka ya piştî vêZozan û koçerî 

A roje do bêra

Kamo

“Roje yena

Beno ke ez mevina

La a roje yena. Ruhê kalik û pîrikanê ma do no welat ra, nê erdî ra nêmiradîyo(nêheredîyo). Şarê ma, qewmê ma bi ziwanê xo her daîm xoser û sereberz bo.”

Bêgûman merdim wazeno xeyalê xo, waştena zerrîya xo bi çimanê xo bivîno û seba ke waştena zerrî û canî, xeyalê xo ameyo ca şa bibo û na heqa xo zî esta.

La bêrê bivînê ke ê ma derdêde giran, halêde ecêb o. Ma xeyalanê xo, waştenanê xo, çîyo ke seba ci ma mucadele kerda û hezar derd û dejî antê êdî seba ke bi çimanê xo bivînîme nê, seba ke domanê ma, ajê verê ma bivînê wazenîme û seba naye xover danîme. Yanê ma xo ra derbaz bîme. No çi derdêde giran, çi janêde bêtarif o.

Ez nînan xo ser nêvana.

Ez zî sey Ap Xidirî rind zana ke a roje yena. La Ap Xidirî nêdîye a roje.

Ez şîya verê keyeyê ey. Yew lajêko nêzdîyê des serre verê berî de bî û mi waşt ez bi kirmanckî hal û waxtê ey bipersa la lajêkî qisayê mi qirika mi de verda û vat: “Hoşgeldiniz, buyurun…”

Ez peyser agêraya şîya mabênê dewe û mi dewijan ra mezela Ap Xidirî pers kerde û şîya mezela ey zîyaret kerde.

Heya zerrê (zereyê) mi bî lete-letê. Pişika mi pingufîye we û hêrsan ver mi didanî qirişnayî û mi serê zimêlanê xo kot. Ma qey handê derd û dej, handê baro giran dêmdîno bi cuya ma ser.

Ez baş zanena ke Ap Xidirî qet roje ê tornê xo de bi tirkî qisey nêkerdo. La o verê berê Ap Xidirî de vinderto û bi tirkîya xo asteyanê ey ê mezele rê heqaret keno.

Çend serrî naye ra ver (ez vana qey heşt serrî derbaz bîyê) seba ke programê Tanya Adirî biancî ez şîya yew dewe û mi Ap Xidirî o wext nas kerd. Ma rayîr de raştê ci ameyîme. Kişta rayîrî de, hêga ra kemerî (kerrayî) çînitêne we. Seba ke ma bi kirmanckî program viraştêne ma naskerdîme û bi eleqayê pîlî virare fîşte rê ma ra û va,“Karo ke şima kenê hêcayê her çiyî yo”. Çunke ziwan ke çin bo her çi çine beno. Ne eleqayê ma bi kalik û pîrikanê ma ne zî eleqeyê ma û doman û tornanê ma manena… ma derga-derg sohbet (xoşebere)kerdbî.

Di serran ra tepîya bar kerd û na dinya ra şî. Cayê xo gul û nur bo.

Heya Ap Xidir heya…

A roje yena. To zî sey nameyê xo zanitêne, ez zî sey nameyê xo zana ke a roje yena. Nê derd û dejî, nê kûl û merezî bêgûman mabên ra darînê wê û her doman, her xortê ma yo delal û hêca do bi  ziwanê xo ruhê to şa bikerê.

Naveroka berêŞanika Şayh Mara I
Naveroka ya piştî vêTirs û xof