Friday, October 22, 2021

Cavît Murtazaoglu tiya ra şî

Henî merdimî estê ti nas bikerê zî, nêkerê zî xebera xirabe a sere înan de merdimî xemgîn kena. Xebera serê hunermend Cavît Murtezaoglu de zî bi eno awa ya.

Ma vernî de bawnin ew kam o? Cavît Murtazaoglu Îran ra bî. O Tebrîzê Îranî de hamew dinya, ewca dest bi karê muzîkî kerdo. Wexto hema qickeko babê xo Alî Murtezadir şino Cemxaneyan û cem virazeno. Wexto babê cê mireno 14 serrîyo û hendî barê cemî û muzîkê eleqedarê cemî kuno serê milê ê. O enî karî dewam keno. Dima ra serey 1993 de şino Baku konservatûar waneno. Bi ene game ra keye zî berdo ewca û demêk ewca mendo. Murtezaoglu dima ra serey 1997 de ageyreno Tebrîzê Îranî û xebatanê xo ê serê muzîkî dewam keno.  Şiîran zî nisneno. Bi namey “101 nefes” kitabêkey şiîran veceno. Tebrîz de rewşê ê zehf baş niyo la reyna zî Sendîkay Hunermendanê Azerbaycanî virazeno. Polîsî erzenê serê sendîka û kenê vila. O zî xo mehkema de vîneno ke mehkema ê bi “serey merdiman dano têmiyan ro û merdiman qeybî serhildanî keno ra serê lingan” sûcdar kena.

Hetêke ro zehmetî vernî ê de yê, heto bîn ro o xebatanê xo yê muzîkî dewam keno û albuman virazeno. La xeynî muzîkî serê felsefî de zî xebetêno û serê felsefî de niştan nisneno.

Wexto hendî îmkanê mendişî yê Îran de nêmoneno, serey 2002’yinan de verê xo dano Stenbolê Tirkiya û ewca ca beno. Tiya bi namey “Ses Atolyesî” (Atolyeya Veng) keno a û dersan dano, xebatanê muzîkî dewam keno. Stenbol de bi xebatkaranê Navenda Çanda Mezopotamya (NÇM) dir zî kar keno. Henî hunermendê NÇM’î dersey vengî te ra gênê. Ê komey Kardeş Turkulerdir zî kar kerd û solîstey kome Feryal Oneydir album vet.

Murtezaoglu ke Zanîngehey Beykentî de dersey şan-solfezî zî da, di atolyeyan de zî dersey şanî da zehfê hunermendan.

Di jiyaney xo de se heb zêdeyêrî bestey viraştî.  Di hebî operetî bi namey “O 3 (Leyla-Mecnûn)” û “Pîr Sultan” viraştî

Hîkayeya penaberî zî balkêş a. Dimay ke Stenbol de 11 serê cê derbas benê, di TRT de bernamey muzîkî virazeno, zehf cayan de konseran dano, di serey 2013’inan de qeybî karê rûniştişê fermî şino Emniyetê Stenbolî, Emniyet destûr nêdano ê û vano “Ti gere 15 rocan de Stenbol terk bikerê.” O şaş beno, nêzano se bikero. Emniyet vano “Ti gere şorê Bolu”. Mecbûr maneno o û malbatey xo şorê Bolû la terso ke ê teslîmê Îranê bikerê zî esto. Hunermendê muxalifî ê kurd û tirkî kunê meydan, qeybî ê kampanyayan danê dest pa kerdişî…

Cavît Murtezaoglu ke vengê xo zehf weş û serkewte bikar ardê ne Tirkiya de projeya bi namey “Tebrîz ra Heta Toros” viraşt, reyna albumê zey “Vîrtuozler ve Cavît Murtezaoglu” vet. Di albumê hunermenda kurd Gulbahar Kavcu “Sebep” de hem aranjorî keno hem bi vengê xo rih da dêrêke.

Ê Tirkiya de bi namey “Ses Metodu” hîrê cîldî kitabî vetî ke enî kîtabî dinya de yewîn kitabê ke serê metodê vengê însanî de hamey niştişî.

Enka mi çi rê qalê ê kerd? Cavît Murtezaoglu 10’ê menga şî de bi nêweşî vîrusê korona kuno û dimay çende rocan rewşê ê beno giran û 6’ê tebaxê 2020’in de wefat keno.

Mi bi xo zî NÇM de ci vîna bî û ma sohbet kerd bî. Ez şîbîya çende konseranê ê zî. Ew zey karê xo merdimê ke nazik bî. Dinya merdimê ke bîn ê nazik kerd vinî.

Cavît Murtazaoglu tiya ra şî

Henî merdimî estê ti nas bikerê zî, nêkerê zî xebera xirabe a sere înan de merdimî xemgîn kena. Xebera serê hunermend Cavît Murtezaoglu de zî bi eno awa ya.

Ma vernî de bawnin ew kam o? Cavît Murtazaoglu Îran ra bî. O Tebrîzê Îranî de hamew dinya, ewca dest bi karê muzîkî kerdo. Wexto hema qickeko babê xo Alî Murtezadir şino Cemxaneyan û cem virazeno. Wexto babê cê mireno 14 serrîyo û hendî barê cemî û muzîkê eleqedarê cemî kuno serê milê ê. O enî karî dewam keno. Dima ra serey 1993 de şino Baku konservatûar waneno. Bi ene game ra keye zî berdo ewca û demêk ewca mendo. Murtezaoglu dima ra serey 1997 de ageyreno Tebrîzê Îranî û xebatanê xo ê serê muzîkî dewam keno.  Şiîran zî nisneno. Bi namey “101 nefes” kitabêkey şiîran veceno. Tebrîz de rewşê ê zehf baş niyo la reyna zî Sendîkay Hunermendanê Azerbaycanî virazeno. Polîsî erzenê serê sendîka û kenê vila. O zî xo mehkema de vîneno ke mehkema ê bi “serey merdiman dano têmiyan ro û merdiman qeybî serhildanî keno ra serê lingan” sûcdar kena.

Hetêke ro zehmetî vernî ê de yê, heto bîn ro o xebatanê xo yê muzîkî dewam keno û albuman virazeno. La xeynî muzîkî serê felsefî de zî xebetêno û serê felsefî de niştan nisneno.

Wexto hendî îmkanê mendişî yê Îran de nêmoneno, serey 2002’yinan de verê xo dano Stenbolê Tirkiya û ewca ca beno. Tiya bi namey “Ses Atolyesî” (Atolyeya Veng) keno a û dersan dano, xebatanê muzîkî dewam keno. Stenbol de bi xebatkaranê Navenda Çanda Mezopotamya (NÇM) dir zî kar keno. Henî hunermendê NÇM’î dersey vengî te ra gênê. Ê komey Kardeş Turkulerdir zî kar kerd û solîstey kome Feryal Oneydir album vet.

Murtezaoglu ke Zanîngehey Beykentî de dersey şan-solfezî zî da, di atolyeyan de zî dersey şanî da zehfê hunermendan.

Di jiyaney xo de se heb zêdeyêrî bestey viraştî.  Di hebî operetî bi namey “O 3 (Leyla-Mecnûn)” û “Pîr Sultan” viraştî

Hîkayeya penaberî zî balkêş a. Dimay ke Stenbol de 11 serê cê derbas benê, di TRT de bernamey muzîkî virazeno, zehf cayan de konseran dano, di serey 2013’inan de qeybî karê rûniştişê fermî şino Emniyetê Stenbolî, Emniyet destûr nêdano ê û vano “Ti gere 15 rocan de Stenbol terk bikerê.” O şaş beno, nêzano se bikero. Emniyet vano “Ti gere şorê Bolu”. Mecbûr maneno o û malbatey xo şorê Bolû la terso ke ê teslîmê Îranê bikerê zî esto. Hunermendê muxalifî ê kurd û tirkî kunê meydan, qeybî ê kampanyayan danê dest pa kerdişî…

Cavît Murtezaoglu ke vengê xo zehf weş û serkewte bikar ardê ne Tirkiya de projeya bi namey “Tebrîz ra Heta Toros” viraşt, reyna albumê zey “Vîrtuozler ve Cavît Murtezaoglu” vet. Di albumê hunermenda kurd Gulbahar Kavcu “Sebep” de hem aranjorî keno hem bi vengê xo rih da dêrêke.

Ê Tirkiya de bi namey “Ses Metodu” hîrê cîldî kitabî vetî ke enî kîtabî dinya de yewîn kitabê ke serê metodê vengê însanî de hamey niştişî.

Enka mi çi rê qalê ê kerd? Cavît Murtezaoglu 10’ê menga şî de bi nêweşî vîrusê korona kuno û dimay çende rocan rewşê ê beno giran û 6’ê tebaxê 2020’in de wefat keno.

Mi bi xo zî NÇM de ci vîna bî û ma sohbet kerd bî. Ez şîbîya çende konseranê ê zî. Ew zey karê xo merdimê ke nazik bî. Dinya merdimê ke bîn ê nazik kerd vinî.