Yekşem, Tirmeh 25, 2021

Çirtika sorbêlaxî I

Mehmet Seyîtalîoglu

Sorbêlax awe de şenikek tede herekîna. Caye de asê ra dêva cer sey mar çivirîn o. Sey dansoz mîyano barî de xo tadana û tadana ti vana belkî nika bena di letî. Tede masî çîn ê, kesî û bêqî çîn ê. La mêşîn û dawar na awe her roj sipeno we, şimeno.  Zerre xo keno honik. Kewê xo nano ro. Kewê germê amnanî deşte germina. Na awa sorbêlaxî mal û mûlî rê çîye sey derman a.

Qêy cira vanê ‘Çirtika Sorbêlaxî’. Dîyayêna ke mi dîya, rî sipîya ra ke mi heşna her çivang de awe cayo berz ra tîl bena. Çirtikê şelalê wa. Şeş hewt metroy ra zêde rawer erzîna. Şîpede be hemda. Pişk û misqalê awe ebe tîrîja rojî bena bi reng bi reng. Na renginîye şewlê dana der û dorme derî ra. Ti vana belkî verrojî ebe firçe Leonard Davînc’i boyax kerde, bi reng be reng.

Çend serrî naye ra ver tarîxe de kan ey cayan de kemêrane aseya ra şeklê zaf bedew, rindekî bîye. Nîna ra ju distarî bîya. Di cinya dest eşto doçikê distarî. Zobîna şeklê însanan bîyo. Awsancî arey verde heykêl ostaya bîyo. Zamanêna ne eserî amey şikitenê.

Bacanaxê mi rametî Alî Kemal’î qalê Useno Zimelbox’î kerd. Tim û tim no peya ey dero derxura ra xêznaro cereno. Usen’e Zimelbox ne eserî şikitê. Zaf dolima kî amo bacanaxê mi ra alîkarîye waşta. Rametî bacanaxî qebul nekerda.

Serdestê şîpe, corê çirtikê ju hînî esto. Hona hona kî şar şono a awe ra şufa cen o. Na awa kemer û qumê vêlkare rind ena.

‘Sorbêlax’ çekûye de perabestîya. ‘Sor’ û ‘bêlax’, ‘palax’ û ‘sor-palax’ê usn.

‘Sor’, zone ma de sûr o. Mordemîya ne zona, sey cîranîya bawde kala wa. Ebe hazaran serra dewam kena. Çekû hurînda jubînî de bi manê xuyu cayî de ena vatîş. Be nayê ‘sor’ çîyo ke ayar ra kewto, ‘sor bid îmê ci’. Ayar bidî me ci. ‘Sor ra kewt o.’ ‘Ayar bidî me ci.’

Sor+bêlax, sor+balax, sor+palax. Puş û palaxê.

Palax’e : vila bîyayêne, tenik bîyayêne. Huşk bîyayêne.

Dere sorbêlaxî de duşe Kakuçe de deme naye ra ver komir veto. Gore vatenanê zanayîya tamara ne komirî Dewamîra ra û dewa Tazîge û ver çarnêna koyê Bîngolî. No komire dere Kakuçê hetanî ko dewam keno.

Koye Bîngolî de şîlîye û şepelîye ke bîye laser kuno kar.

Der û derxîra ra şopê de henên herêkîna. Wele û herre fîno xo wer anake, awa nê derî. Zaf dolima mewsima te serra kifş nêkena. Ge-gene koyê Bîngolî de wartîş torge û şîlîye be hemd varêna. No vartîş beno lek û laser. Çi ver kûyo tafîl keno dere sorbêlaxî ra çirtika ra keno teber. Ruşnêno detştê. No laser, ge-gene halêne çuçka, gomê mara, gora pesî kî fînora xo ver. Awe de cendekê pesa, mara û çuçka laserde eno cêr deyştê.  No wer kutkanê deyştê re beno roşana werî.

Çirtika sorbêlaxî I

Mehmet Seyîtalîoglu

Sorbêlax awe de şenikek tede herekîna. Caye de asê ra dêva cer sey mar çivirîn o. Sey dansoz mîyano barî de xo tadana û tadana ti vana belkî nika bena di letî. Tede masî çîn ê, kesî û bêqî çîn ê. La mêşîn û dawar na awe her roj sipeno we, şimeno.  Zerre xo keno honik. Kewê xo nano ro. Kewê germê amnanî deşte germina. Na awa sorbêlaxî mal û mûlî rê çîye sey derman a.

Qêy cira vanê ‘Çirtika Sorbêlaxî’. Dîyayêna ke mi dîya, rî sipîya ra ke mi heşna her çivang de awe cayo berz ra tîl bena. Çirtikê şelalê wa. Şeş hewt metroy ra zêde rawer erzîna. Şîpede be hemda. Pişk û misqalê awe ebe tîrîja rojî bena bi reng bi reng. Na renginîye şewlê dana der û dorme derî ra. Ti vana belkî verrojî ebe firçe Leonard Davînc’i boyax kerde, bi reng be reng.

Çend serrî naye ra ver tarîxe de kan ey cayan de kemêrane aseya ra şeklê zaf bedew, rindekî bîye. Nîna ra ju distarî bîya. Di cinya dest eşto doçikê distarî. Zobîna şeklê însanan bîyo. Awsancî arey verde heykêl ostaya bîyo. Zamanêna ne eserî amey şikitenê.

Bacanaxê mi rametî Alî Kemal’î qalê Useno Zimelbox’î kerd. Tim û tim no peya ey dero derxura ra xêznaro cereno. Usen’e Zimelbox ne eserî şikitê. Zaf dolima kî amo bacanaxê mi ra alîkarîye waşta. Rametî bacanaxî qebul nekerda.

Serdestê şîpe, corê çirtikê ju hînî esto. Hona hona kî şar şono a awe ra şufa cen o. Na awa kemer û qumê vêlkare rind ena.

‘Sorbêlax’ çekûye de perabestîya. ‘Sor’ û ‘bêlax’, ‘palax’ û ‘sor-palax’ê usn.

‘Sor’, zone ma de sûr o. Mordemîya ne zona, sey cîranîya bawde kala wa. Ebe hazaran serra dewam kena. Çekû hurînda jubînî de bi manê xuyu cayî de ena vatîş. Be nayê ‘sor’ çîyo ke ayar ra kewto, ‘sor bid îmê ci’. Ayar bidî me ci. ‘Sor ra kewt o.’ ‘Ayar bidî me ci.’

Sor+bêlax, sor+balax, sor+palax. Puş û palaxê.

Palax’e : vila bîyayêne, tenik bîyayêne. Huşk bîyayêne.

Dere sorbêlaxî de duşe Kakuçe de deme naye ra ver komir veto. Gore vatenanê zanayîya tamara ne komirî Dewamîra ra û dewa Tazîge û ver çarnêna koyê Bîngolî. No komire dere Kakuçê hetanî ko dewam keno.

Koye Bîngolî de şîlîye û şepelîye ke bîye laser kuno kar.

Der û derxîra ra şopê de henên herêkîna. Wele û herre fîno xo wer anake, awa nê derî. Zaf dolima mewsima te serra kifş nêkena. Ge-gene koyê Bîngolî de wartîş torge û şîlîye be hemd varêna. No vartîş beno lek û laser. Çi ver kûyo tafîl keno dere sorbêlaxî ra çirtika ra keno teber. Ruşnêno detştê. No laser, ge-gene halêne çuçka, gomê mara, gora pesî kî fînora xo ver. Awe de cendekê pesa, mara û çuçka laserde eno cêr deyştê.  No wer kutkanê deyştê re beno roşana werî.