Wednesday, December 8, 2021

Çirtika sorbêlaxî II – Gimgim ra hetanî uskira

Mehmet Seyîtalîoglu

Çirtika Sorbêlaxî ra awe herekîna…

Dero derxura ra, usar bi usar gima, gima awana.

Gimgim ra hetê rojawanî ser kewta ray, çend kilometrî werda ra hetanî Uskira çem û dera ra derbaz bena. Dewa Tâçîye û Dewa Qêrqerûtê mîyan de awa Goşkarî herkîna. Warane Reqasa ra dere Gazerînê kî dewa Rêqasa corenê û waranê Kortara xo cenade şona. Dewa Segire û dewa Muzûra mîyan de resenê awa Goşkarî. Awa Goşkar Bavay koye Bîngolî ra eyna. Le na awe zimistanî zede vore varêna. No çem xo awa vore ra ceno de. Na awa na vore kena weyî. Usar bi usar behemd bena zede. Usarî çemê Goşkarî çi xo verfîyo hetanî çemê Susî beno. Çemê Goşkarî û awa dere çemê Susî kuna têmya. Dewa Alingoza Corî awe bena çemede girs. Na awe şona resena awa Sîyaye û a kî şona bena Murad.

Rêqasa ra ke werda ra dere Banî est o. Nîna ra awe şeredîna. Ebe na awe hegaya û merga awe danî. Awa ke zede mende şona resena derê Gulîcîyê. Tabîat xo henî rind kerdo program ke, qet qalê ey meke. Deme zergunîya merga û hêgayan qedyî, tabîat heyderê û heşare cî yo. Awî bena kemî. Le rayştîye kî henêna. Awe endî zêde lazim nîya. Payizî waxtê cit û cobara na awe kâfî ena.

Awa dere Banî, waranê Korta ra kolo ju xelesina ra. Hetê dewa Sofya ser eno û dere Banî ra derbaz bena. Kolo bîn kî, hetê dewa Segire ser şono. Kuno awa goşkarî mîyan.

Hîkmetê pîle Goşkarî de ra, gelîya Goşkar Bavay de ra. Na awe nemey xo dewe ra cena. Dewe nemey xo Goşkar Bavay ra cena. Goşkar Bava û dewa Goşkarî ju namê yo. Na bîye e juyîne.

A e didîne çika?

Gelîya Goşkar Bavay de zaf nebatî estê. Namey nebata ma cer rezekîme. Le şarî no otantîq heyatê xo de ebe hazaran ser ra ke kerdo rewşa bîyayişa. Camêr da niçîr dime şîyenê, cînya der û dore xo de nebatî top kerde. No tore hona honakî kultirê ma de caye xo est o. Xo vîra neker do.

Gelîya Goşkarî de amey tay nebata; So, poxik, heliz, mendike, helige, kenger, gelêzan, kenger nebî, gurnîge, nerebend, dirike, marşinge, pejeke, pune, dîndarokê, punge, nonê çuçka, gul sosine, tirşike, kardun, pîçoke, sung, ribes, anux, berberoj, pel hewes, qîje, jajik, xaşxaşikî ûsn.

Usarî turik eyştne herme xo, cinî, camerd û zaw û zêç kewtêne Gelîya Goşkarî. Ne waşa û nebata zafîne dane are. Tayede xo potê werdenê. Tayede xo kî seba zimistanî kerdenê huşk. Zimistanî ebe kef ardene sifre ser. Weş-weş werdenê.

Dewa Goşkarî geçimê xo ebe malo hurdî bî. Koyê Goşkarî Bavay, Gêlîya Goşkar Bavay merg û gul û sosina ra xêmelîyayîya bî. Warane Goşkarî de usarî varekî û malo meşîn mergîza de çeng denê çerêne, benê bîyenê xurt. Hîre çar aşman de varkî bîyenê sey beran. Koça kene girs. Payizî dewa Goşkarî varekane xo tim fîyato ebe fîyato berz rotêne.

Goşkar Bava zîyareta. Na zîyarete ra zafîne şarî pe mirade xo dîyo. Eke ebe zerro hayşt nêt o pak şore na zîyar ser, hetanî nika kes bemirad neverdo. Dewane der û dorma seba mirade xo na zîyare nîyaz kene. Zîyarete sero lokme kene vila.

Gelîya Goşkarî pirê male hêqî yo.  Zimistanî wore çaw û çawkanî nimitî te, no mal vêşan manen o. Ne pezkuwî amynê dewe mîyan. Şîyene danga meşnan ebe vaş pîze xo kerd mird. Şan ra şanitê ci şîyenê gelîya Goşkarî.

Zîyareta Goşkarî, şaro ke zerre pak o, çi mirad vayştene, amene ca…

Naveroka berêAntolojîyeke kêmnas
Naveroka ya piştî vêCiwîyayîş, emeg û mekan

Çirtika sorbêlaxî II – Gimgim ra hetanî uskira

Mehmet Seyîtalîoglu

Çirtika Sorbêlaxî ra awe herekîna…

Dero derxura ra, usar bi usar gima, gima awana.

Gimgim ra hetê rojawanî ser kewta ray, çend kilometrî werda ra hetanî Uskira çem û dera ra derbaz bena. Dewa Tâçîye û Dewa Qêrqerûtê mîyan de awa Goşkarî herkîna. Warane Reqasa ra dere Gazerînê kî dewa Rêqasa corenê û waranê Kortara xo cenade şona. Dewa Segire û dewa Muzûra mîyan de resenê awa Goşkarî. Awa Goşkar Bavay koye Bîngolî ra eyna. Le na awe zimistanî zede vore varêna. No çem xo awa vore ra ceno de. Na awa na vore kena weyî. Usar bi usar behemd bena zede. Usarî çemê Goşkarî çi xo verfîyo hetanî çemê Susî beno. Çemê Goşkarî û awa dere çemê Susî kuna têmya. Dewa Alingoza Corî awe bena çemede girs. Na awe şona resena awa Sîyaye û a kî şona bena Murad.

Rêqasa ra ke werda ra dere Banî est o. Nîna ra awe şeredîna. Ebe na awe hegaya û merga awe danî. Awa ke zede mende şona resena derê Gulîcîyê. Tabîat xo henî rind kerdo program ke, qet qalê ey meke. Deme zergunîya merga û hêgayan qedyî, tabîat heyderê û heşare cî yo. Awî bena kemî. Le rayştîye kî henêna. Awe endî zêde lazim nîya. Payizî waxtê cit û cobara na awe kâfî ena.

Awa dere Banî, waranê Korta ra kolo ju xelesina ra. Hetê dewa Sofya ser eno û dere Banî ra derbaz bena. Kolo bîn kî, hetê dewa Segire ser şono. Kuno awa goşkarî mîyan.

Hîkmetê pîle Goşkarî de ra, gelîya Goşkar Bavay de ra. Na awe nemey xo dewe ra cena. Dewe nemey xo Goşkar Bavay ra cena. Goşkar Bava û dewa Goşkarî ju namê yo. Na bîye e juyîne.

A e didîne çika?

Gelîya Goşkar Bavay de zaf nebatî estê. Namey nebata ma cer rezekîme. Le şarî no otantîq heyatê xo de ebe hazaran ser ra ke kerdo rewşa bîyayişa. Camêr da niçîr dime şîyenê, cînya der û dore xo de nebatî top kerde. No tore hona honakî kultirê ma de caye xo est o. Xo vîra neker do.

Gelîya Goşkarî de amey tay nebata; So, poxik, heliz, mendike, helige, kenger, gelêzan, kenger nebî, gurnîge, nerebend, dirike, marşinge, pejeke, pune, dîndarokê, punge, nonê çuçka, gul sosine, tirşike, kardun, pîçoke, sung, ribes, anux, berberoj, pel hewes, qîje, jajik, xaşxaşikî ûsn.

Usarî turik eyştne herme xo, cinî, camerd û zaw û zêç kewtêne Gelîya Goşkarî. Ne waşa û nebata zafîne dane are. Tayede xo potê werdenê. Tayede xo kî seba zimistanî kerdenê huşk. Zimistanî ebe kef ardene sifre ser. Weş-weş werdenê.

Dewa Goşkarî geçimê xo ebe malo hurdî bî. Koyê Goşkarî Bavay, Gêlîya Goşkar Bavay merg û gul û sosina ra xêmelîyayîya bî. Warane Goşkarî de usarî varekî û malo meşîn mergîza de çeng denê çerêne, benê bîyenê xurt. Hîre çar aşman de varkî bîyenê sey beran. Koça kene girs. Payizî dewa Goşkarî varekane xo tim fîyato ebe fîyato berz rotêne.

Goşkar Bava zîyareta. Na zîyarete ra zafîne şarî pe mirade xo dîyo. Eke ebe zerro hayşt nêt o pak şore na zîyar ser, hetanî nika kes bemirad neverdo. Dewane der û dorma seba mirade xo na zîyare nîyaz kene. Zîyarete sero lokme kene vila.

Gelîya Goşkarî pirê male hêqî yo.  Zimistanî wore çaw û çawkanî nimitî te, no mal vêşan manen o. Ne pezkuwî amynê dewe mîyan. Şîyene danga meşnan ebe vaş pîze xo kerd mird. Şan ra şanitê ci şîyenê gelîya Goşkarî.

Zîyareta Goşkarî, şaro ke zerre pak o, çi mirad vayştene, amene ca…

Naveroka berêNavê te çi ye?
Naveroka ya piştî vêCiwîyayîş, emeg û mekan