Sêşem, Gulan 18, 2021

Cuyêka bi mînîmalîzm senîn a?

Gulçîn Adar

Ma cuyêka sade dest pê bikerê. Semedo ke trendêk o ney, semedo ke raştî de zî lazim o merdim cuyêka bi mînîmalîzmî biciwîyo coka ma pîya mînîmalîzmî rê biewnê. Însanî verê ra heta nika; ca, werdiş, şimitiş û çîyê ke lazimîyê înan biqedêno, waştê ke wayîr bê. Wextê ke çî bi dest kerdê zî her roje bi hacetetanê neweyan cuya xo kerdê asan.

Çaxê konsumerîzmî ke tena xerckerdiş dano vernîya însanî; vera kêfweşî, xemgînî zî xo dir ano. Saetê dergî yê mesaî ke zîhnê merdimî kenê rincan vera ke boye bidê xo, xo mîyanê dayîşûgirewtişî de vînenê. Însanan rê montêk lazim o la seba ke êleg û kazaxê ke fîyetê înan kewto, înan zî gênê. Do di tebeqî înan rê bes bo la seba kêfweşîye erjanî biciwîyê şeş tebeqan gênê. Na rey zî tebeqî zêde yenê û nîzamê keyeyî rê benê gerrekerdox, teqsîdê kredî zî gama ke kom benê zehmetîyê madî vejîyena werte. Tabî şima eşkenê vacê ke pere semedê xerckerdişî yo, bêguman wina yo zî. La qezencê xo ra qasê lazimîyê xo bixebitnê, eke vêşîmende bimano û wayîrê ke înan rê lazimî keno dir pare bikerê, do hîna hizûr û rehetî bido înan. Hem tena o wext însanêk ney, do di însanî nê prosesî de kêfweş bibê.

Fîlozofo Fransij Denîs Dîderot

Xo xelisnayîşê vindîkerdişê dayîşûgirewtişî ra wetayêr, însan eşkeno planê seba dîyayîşê cayan û geyrayîşî zî bikero û heta eşkeno bi ca bîyaro. Nê pêro çî utopya nêyê, merdim zaf rehet eşkeno nê çîyan bikero. Tena ma bieşkê çimanê xo û zîhnê xo, vengê zereyê xo dinyaya made ra bi açarnê dinyaya manewîyatî. Na dinyaya xemilnaya, pêro çîyê ke amblajê înan ameyê bereqnayîşî ra ma cesaretê tena çîyê ke lazim ê bigîrê bes o. Çike zîhnê însanî vera çîyo newe de vindî keno û çi heyf bêsebeb hîs keno û wazeno ke ê neweyî pêro neweyan dir temam bikero. Ez vana qey nê çî rê hîkaye û nimûneyo tewr baş namdar fîlozofo Fransij Denîs Dîderot o. Bi ropdoşambirêko neweyî dir pêro newekerdişê cilan heta newekerdişê dekorasyonî û nê newekerdişan dir barkerdişê deynî û xemgînîyê xo fîneno verê çiman û ma rê qalî keno. Ha yo ma ganî nê qebul bikerê. Mi nê girewt lazimî mi bi, gelo nê diyîne rê raştî de zî lazimî esta? Eke ma solêko newe bigîrê û bi fikirê; ganî pêroyî xo newe bikerî de nêbê o wext ma rayîrê rastî de yê.

Yanê hema ke zêde derbaz nêbîyo ma gerek mînîmalîzm cuya xo de bi ca bêkerê. Belê, ganî ma mînîmalîzm derûdorê xo rê zî vila bikerê. Ez wazena binê nê zî xêz bikera ke mînîmalîzm qet çinbîyayîşê eşya yan zî tay eşya û lazimîyan nîyo, wayîrbîyayîşê qasê ke lazim keno, qasê ke qîm keno yo. Caardişê minimalizmî cuye sade keno. Sadebîyayîş, parekerdiş zêde keno. Parekerdiş, kêfweşî ano û merdim çiqas kêfweş bo hende zî bi hizûrî ciwîyeno.

Naveroka berêKoma 15’emîn grev dewr girt
Naveroka ya piştî vêŞirîkiya Bêaram

Cuyêka bi mînîmalîzm senîn a?

Gulçîn Adar

Ma cuyêka sade dest pê bikerê. Semedo ke trendêk o ney, semedo ke raştî de zî lazim o merdim cuyêka bi mînîmalîzmî biciwîyo coka ma pîya mînîmalîzmî rê biewnê. Însanî verê ra heta nika; ca, werdiş, şimitiş û çîyê ke lazimîyê înan biqedêno, waştê ke wayîr bê. Wextê ke çî bi dest kerdê zî her roje bi hacetetanê neweyan cuya xo kerdê asan.

Çaxê konsumerîzmî ke tena xerckerdiş dano vernîya însanî; vera kêfweşî, xemgînî zî xo dir ano. Saetê dergî yê mesaî ke zîhnê merdimî kenê rincan vera ke boye bidê xo, xo mîyanê dayîşûgirewtişî de vînenê. Însanan rê montêk lazim o la seba ke êleg û kazaxê ke fîyetê înan kewto, înan zî gênê. Do di tebeqî înan rê bes bo la seba kêfweşîye erjanî biciwîyê şeş tebeqan gênê. Na rey zî tebeqî zêde yenê û nîzamê keyeyî rê benê gerrekerdox, teqsîdê kredî zî gama ke kom benê zehmetîyê madî vejîyena werte. Tabî şima eşkenê vacê ke pere semedê xerckerdişî yo, bêguman wina yo zî. La qezencê xo ra qasê lazimîyê xo bixebitnê, eke vêşîmende bimano û wayîrê ke înan rê lazimî keno dir pare bikerê, do hîna hizûr û rehetî bido înan. Hem tena o wext însanêk ney, do di însanî nê prosesî de kêfweş bibê.

Fîlozofo Fransij Denîs Dîderot

Xo xelisnayîşê vindîkerdişê dayîşûgirewtişî ra wetayêr, însan eşkeno planê seba dîyayîşê cayan û geyrayîşî zî bikero û heta eşkeno bi ca bîyaro. Nê pêro çî utopya nêyê, merdim zaf rehet eşkeno nê çîyan bikero. Tena ma bieşkê çimanê xo û zîhnê xo, vengê zereyê xo dinyaya made ra bi açarnê dinyaya manewîyatî. Na dinyaya xemilnaya, pêro çîyê ke amblajê înan ameyê bereqnayîşî ra ma cesaretê tena çîyê ke lazim ê bigîrê bes o. Çike zîhnê însanî vera çîyo newe de vindî keno û çi heyf bêsebeb hîs keno û wazeno ke ê neweyî pêro neweyan dir temam bikero. Ez vana qey nê çî rê hîkaye û nimûneyo tewr baş namdar fîlozofo Fransij Denîs Dîderot o. Bi ropdoşambirêko neweyî dir pêro newekerdişê cilan heta newekerdişê dekorasyonî û nê newekerdişan dir barkerdişê deynî û xemgînîyê xo fîneno verê çiman û ma rê qalî keno. Ha yo ma ganî nê qebul bikerê. Mi nê girewt lazimî mi bi, gelo nê diyîne rê raştî de zî lazimî esta? Eke ma solêko newe bigîrê û bi fikirê; ganî pêroyî xo newe bikerî de nêbê o wext ma rayîrê rastî de yê.

Yanê hema ke zêde derbaz nêbîyo ma gerek mînîmalîzm cuya xo de bi ca bêkerê. Belê, ganî ma mînîmalîzm derûdorê xo rê zî vila bikerê. Ez wazena binê nê zî xêz bikera ke mînîmalîzm qet çinbîyayîşê eşya yan zî tay eşya û lazimîyan nîyo, wayîrbîyayîşê qasê ke lazim keno, qasê ke qîm keno yo. Caardişê minimalizmî cuye sade keno. Sadebîyayîş, parekerdiş zêde keno. Parekerdiş, kêfweşî ano û merdim çiqas kêfweş bo hende zî bi hizûrî ciwîyeno.