Wednesday, December 8, 2021

De qisey bikerê…

Kesê ke derheqê Kirmanckî de wayîrê qelemeyê û yan zî kesê ke hewes kenê ke no derheq de avêr şorê, hema hema her roje cumleyanê winasîyan anê rê ziwan: “ma kenîme ke ziwan avêr şoro, la kes goşdarîya ma nêkeno”, “ziwanê ma nezlê rîyî ver der o”,usb, usb… Ez handê sivik û handê nerm nêvana, nuşteyê xo yê verênî yê Xwebûnî de ez raşte raşt vana: “ehey o îsoto tuj bibo adir û kile, bigino bi şalwaranê şima ra û sey lojine dû ê pancikanê şima yê tengan ra wedarîyo Sêwregijî, Curnê Reşî. Ehey banê şima yê welinî ser o qet vewre nêhelîyo û şima her tim- her şewdir vewra serê banî bierzê Xûnisijî, wa alûya şima bipero qirika şima û bi ê vengê xo yê berbokî şima reyna nêşkîyê lawikan vajê ehey Dêrsimijî, Gimgim-Gimgim, wa vayê Koyê Bîngolî ver rîyê şima tim wina bivêşo û şima  singûsîya, qerqo-qerqo tena çimê şima bibereqîyê, hela hela Çewlîg, wa egsozê otomobîlanê şima bixitimîyo û motorê şima bîhne megîro…. Pîran, Heni, Licê, Pasûr, Qerejdax, Erxênî, Gêl… sala şima kafeyanê 75î û vîlayanê dîclekentî ra û werdena cîgere ra mahrûm bimanê. Wa tîkeyê goşt nêkewo şima dest, çemê Dîcle pêro çimeyanê xo bixitimno û çilkê awa xo nêsîbê şima nêkero…

Xarpêt, Sêwaz, Bilîs, Semsûr ma ez senî zewt bida şima ra… ez şima ra se vaja nêzana ke..

Domananê xo de bi ziwanê xo qisey nêkerdenê çi ya wina!?

Ne erd ne zî asmên naye qebûl keno…

Hela ê kesê ke twîterî ser o bi kirmanckî nusenê…

La-law merdim fam nêkeno ke cisnê çekûyanê şima çi yo… ge-ge yew çekûye nêrîya ge-ge eynî çekûye bena makîye. Şima ziwan kerdo pînc verdo.

Feysbokê kamaxî de şima tewr îmanê ma berdo. Hema her roj “bu zazaca da ne demek, sîzîn bölge de buna ne denîyor”, nêzana çi, nêzana çi… quzilqurt, kûl, merez, jar. Ma şima qet şerm nêkenê, handê kitabî, handê ferhengî estê, ê çin bê zî ma qet derûdorê şima de kesê ke nê ziwanî zanê çin ê!?

Ewro ra dime, nê rojname û nê kûncikî de ez do bi zewtanê xo, bi vaten û lomeyanê xo şima bika bi rincan, bika bi merezdarî.

Temam şima wendiş û nûştişî ra hes nêkenê, qet nêbo domananê xo de bi ziwanê xo qisey bikerê. Ma no zî zehmeto şima rê! Şimayê ke nê nuşteyî wanenê, ewro ra dima ke şima domananê xo de bi Kirmanckî qisey mekerê: wa topa Evdilmusayî bigino bi odaya şima ya mêmanan a venge/tale ra. Wa koçika pirre ya ke şima kerda berz bişikîyo û qet werd meresno qirika şima. Esteyê marê sîyayî şoro linga şima ra û heta ke destê mi nêgino piro wa darû mevîno.

Mi ê xo vatî.

De qisey bikê, şima ke eşkenê tirkî qisey bikê hela.

Naveroka berêBersiveke pêwîst
Naveroka ya piştî vêWûsar û Çemê Dîcle

De qisey bikerê…

Kesê ke derheqê Kirmanckî de wayîrê qelemeyê û yan zî kesê ke hewes kenê ke no derheq de avêr şorê, hema hema her roje cumleyanê winasîyan anê rê ziwan: “ma kenîme ke ziwan avêr şoro, la kes goşdarîya ma nêkeno”, “ziwanê ma nezlê rîyî ver der o”,usb, usb… Ez handê sivik û handê nerm nêvana, nuşteyê xo yê verênî yê Xwebûnî de ez raşte raşt vana: “ehey o îsoto tuj bibo adir û kile, bigino bi şalwaranê şima ra û sey lojine dû ê pancikanê şima yê tengan ra wedarîyo Sêwregijî, Curnê Reşî. Ehey banê şima yê welinî ser o qet vewre nêhelîyo û şima her tim- her şewdir vewra serê banî bierzê Xûnisijî, wa alûya şima bipero qirika şima û bi ê vengê xo yê berbokî şima reyna nêşkîyê lawikan vajê ehey Dêrsimijî, Gimgim-Gimgim, wa vayê Koyê Bîngolî ver rîyê şima tim wina bivêşo û şima  singûsîya, qerqo-qerqo tena çimê şima bibereqîyê, hela hela Çewlîg, wa egsozê otomobîlanê şima bixitimîyo û motorê şima bîhne megîro…. Pîran, Heni, Licê, Pasûr, Qerejdax, Erxênî, Gêl… sala şima kafeyanê 75î û vîlayanê dîclekentî ra û werdena cîgere ra mahrûm bimanê. Wa tîkeyê goşt nêkewo şima dest, çemê Dîcle pêro çimeyanê xo bixitimno û çilkê awa xo nêsîbê şima nêkero…

Xarpêt, Sêwaz, Bilîs, Semsûr ma ez senî zewt bida şima ra… ez şima ra se vaja nêzana ke..

Domananê xo de bi ziwanê xo qisey nêkerdenê çi ya wina!?

Ne erd ne zî asmên naye qebûl keno…

Hela ê kesê ke twîterî ser o bi kirmanckî nusenê…

La-law merdim fam nêkeno ke cisnê çekûyanê şima çi yo… ge-ge yew çekûye nêrîya ge-ge eynî çekûye bena makîye. Şima ziwan kerdo pînc verdo.

Feysbokê kamaxî de şima tewr îmanê ma berdo. Hema her roj “bu zazaca da ne demek, sîzîn bölge de buna ne denîyor”, nêzana çi, nêzana çi… quzilqurt, kûl, merez, jar. Ma şima qet şerm nêkenê, handê kitabî, handê ferhengî estê, ê çin bê zî ma qet derûdorê şima de kesê ke nê ziwanî zanê çin ê!?

Ewro ra dime, nê rojname û nê kûncikî de ez do bi zewtanê xo, bi vaten û lomeyanê xo şima bika bi rincan, bika bi merezdarî.

Temam şima wendiş û nûştişî ra hes nêkenê, qet nêbo domananê xo de bi ziwanê xo qisey bikerê. Ma no zî zehmeto şima rê! Şimayê ke nê nuşteyî wanenê, ewro ra dima ke şima domananê xo de bi Kirmanckî qisey mekerê: wa topa Evdilmusayî bigino bi odaya şima ya mêmanan a venge/tale ra. Wa koçika pirre ya ke şima kerda berz bişikîyo û qet werd meresno qirika şima. Esteyê marê sîyayî şoro linga şima ra û heta ke destê mi nêgino piro wa darû mevîno.

Mi ê xo vatî.

De qisey bikê, şima ke eşkenê tirkî qisey bikê hela.