Sunday, December 5, 2021

Dêrsim de zimistan peyser agêra

Qezaya Pilemurîye ya Dêrsimî de menga nîsane de vewre varaye, zimistan peyser agêra.

Qezaya Pilemurîye ya Dêrsimî de qaşo wisar dîyabi la menga nîsane de reyna vewre varaye. Varayîşî vizêr serê sibayî dest pêkerd û wextêkê kilmî de Pilemurîye pê sipîya vewre xemilîyaye. Qeza de ge ge varan zî vara. Hemwelatîyî pê vewra nîsane mat mendî. DÊRSIM 

Dêrsim de zimistan peyser agêra

Qezaya Pilemurîye ya Dêrsimî de menga nîsane de vewre varaye, zimistan peyser agêra.

Qezaya Pilemurîye ya Dêrsimî de qaşo wisar dîyabi la menga nîsane de reyna vewre varaye. Varayîşî vizêr serê sibayî dest pêkerd û wextêkê kilmî de Pilemurîye pê sipîya vewre xemilîyaye. Qeza de ge ge varan zî vara. Hemwelatîyî pê vewra nîsane mat mendî. DÊRSIM