Monday, September 20, 2021

Dinya bê merdim zî dinya ya

Emrê merdimî goreba dinya çîyêk nîyo. Emrê dinya 4,5 mîlyar serrî yo, emrê merdimî 200 hezar serrî yo. Dinya ra zî çîyê pîlî estî. Aye zî galaksî ya. Mîlyaran serran ra dima dinya tebîetêk hususî virazîya. No tebîet de bi mîlyaran cuyî virazîyayê û mîlyaran zî vîndî biyî û bedelîyayê.

Merdim hezaran serran verê cû ra heta nika kewt kaînat dima. No merak rihê merdimî ra dest pêkerdene û heta teber dewam kerdêne. Zereyê merdimî de her tim merak estibî. No merak înan rê gêrayîş û fekveradayîş arde. Gêrayîş û barkerdişî merdim û fikrê merdimî zî bedelîna. Fikrê merdimî senî bedelîya merdimîye dor û verê xo zî bedelna. Verecû şîyêne awe ardene û şimitêne, dima ra vernîya awe girewt û rayê awe bedelna. Verecû daran ser de rakewtêne, dima ra daran birna. Birnayîşê daran ra dima tewr vernî xo rê keye viraşt. Taynan zî semedê germîya xo û taynan zî semedê veşanîya xo veşênayî. Merdim cuya xo serê her ganîye de vînayêne. Heywanan kerdî binê destê xo; muyanê înan ra bigêrêne heta şitê înan û goştê înan ra havilê/feyde girewtî. Merdim senî dor vere xo bedelna tebîet zî bedelna. Vernîya çimeyan girewt, rengê çeman bedelna. Rayîrê xo viraşt, rayîrê cuyanê bînan bedelna. Çimbarîtîya merdimîye qet nêvindert. Waşt hertim sey xo bikero û tena xo waşt. 8 hezar serrî verê cû cuya merdim bi kabîleyan sero bî. Çend hezar serran ra dima pey kefşê erdî kewt. Erd kena û vêşanîya xo vîyarna. Erd înan rê bereketêk pîl arde. Labelê wextê xo yê zêde zî serê erdî de vîyarna. Vera vera nufusê merdimî zî bî zêde. Texmînî merdim senî kewt cuya cuya cabîyaye înan hezaran ra bî mîlyon. Kontrolê hezaran asan bî, labelê kontrolê mîlyonan asan nêbî. Nêweşîyê pîlî dekewt zerê merdiman, nêweşîye ya înan qir kerd ya zî zafaneyê înan xela ra merdî. Adaptasyonê merdimî zaf baş bî. Cayê xo bedelna fikrê xo bedelna. La reyna zî çimvêşanîya xo ra fek vera nêda.

Merdimîye heqê xo serê tabîatî de vîneno. La nêweşî û xela senî dî, fikrê xo zî bedelna. Zanayêne ke bê tebîat merdimîyê dewam nêkena. Ge-ge bawerîya înan de heywan bîyî muqeddes, ge-ge darî bîyî, ge-ge behr bîyî, ge-ge zî tîje û aşme bîyî. Merdim zanayêne ke ganîtî merdim rê nêamêya. La reyna zî heqê xo serê ganîye de vînayêne.
Cuya cabîyaye verê cû semedê derbazkerdişê vêşanîya xo û dima ra zî dewamkerdişê cinsê xo bî. Vera vera fikrê xo pîl dî û fikrê xo serê tebîetî de dî. Tîje û aşme ra fek vera da û herinda înan de swbîna çîyan homa kerd. Homa ra fek vera da na reye xo kerd herinda ci. Heqê merdimîye verê cû destê xo de nêdîyayêne labelê dima ra heqê xo kerd binê destê merdiman. Pê destê xo serdestîyê xo waşt. Herb vet û dima koletî ard.
Koletî destê muktedîran pîl kerd. Mulkê înan ser şixulnayîşê koleyan zêde bî. Wayîrê erdan tena pîzeyê koleyan kerdêne mird. Werdişê înan qasê ke ê nêmirê dîyayêne înan. Wayîrê înan sey eşya ewnîyayêne înan. Nufusê koleyan zaf bî. Labelê qewetê înan, bawerîya înan, înan rê nêameyêne. Vera vera fikrê koleyan no sîstem qebul nêkerd. Heqê xo înan ra waşt. Nêwaştêne keda înan tena feyde bido efendîyan. Waştêne ke feyde bireso înan zî. Heqê xo bi serewardartişê xo girewtî. Serewedartişê înan vera ameyî qetilkerdiş. Labelê reyna zî heqê xo ra fek vera nêdayî.
Her fikir bi mezelê fikran ano. Her fikir bi serewedartişê sero fikrê xo zêde keno. Cuya cabîyaye her wext fikrê merdiman sero aver şino. Bedelnayîşê fikran ge-ge bi zorî ge-ge zî bi zerrî beno. Medenîyetê hezaran serran verî nika nêmendî, çimki fikrê înan, ziwanê înan kewtî binê deste sewbîna kesan. Kultur hertim pêrdayîşê merdimîye sero bedelîyeno.
Vêşanîya merdimî verê cû ra heta nika timî talanê xoza arde. Vêşanîya merdimî qetilkerdişê merdiman arde. Merdim bîyo suçdarê merdimîyeya xo û bîyo qatîlê xozaya xo. Çend serran de reyêk talankerdişê xoza û tebîetî nêveşîyêk pîl ana.

Merdim, heta heqê xoza nêpawo nêeşkeno heqê xo sero vindero. Yew raştî esta ke aye zî çimê dinyayî pêro merdiman rê helbet qîm keno. Labelê çimê dinya çend hezar patronan rê qîm nêkeno. Patronî heqê xo serê xozaye de vînenê. Goreba înan tebîet milkê înan o. Tebîet sofrayê înan o. Na sofra ra vêşanî qet nêvîyarenê. No vêşanîye talankerdişê xozaye lez ana. Wextêk talankerdişê tebîetî destê merdiman de bî, la na reye helbet tebîet xo bedelnena û bê merdim xo dewam kena. Goreyê tebîet merdim esto çîno xemê aye de nîyo.

Dinya bê merdim zî dinya ya

Emrê merdimî goreba dinya çîyêk nîyo. Emrê dinya 4,5 mîlyar serrî yo, emrê merdimî 200 hezar serrî yo. Dinya ra zî çîyê pîlî estî. Aye zî galaksî ya. Mîlyaran serran ra dima dinya tebîetêk hususî virazîya. No tebîet de bi mîlyaran cuyî virazîyayê û mîlyaran zî vîndî biyî û bedelîyayê.

Merdim hezaran serran verê cû ra heta nika kewt kaînat dima. No merak rihê merdimî ra dest pêkerdene û heta teber dewam kerdêne. Zereyê merdimî de her tim merak estibî. No merak înan rê gêrayîş û fekveradayîş arde. Gêrayîş û barkerdişî merdim û fikrê merdimî zî bedelîna. Fikrê merdimî senî bedelîya merdimîye dor û verê xo zî bedelna. Verecû şîyêne awe ardene û şimitêne, dima ra vernîya awe girewt û rayê awe bedelna. Verecû daran ser de rakewtêne, dima ra daran birna. Birnayîşê daran ra dima tewr vernî xo rê keye viraşt. Taynan zî semedê germîya xo û taynan zî semedê veşanîya xo veşênayî. Merdim cuya xo serê her ganîye de vînayêne. Heywanan kerdî binê destê xo; muyanê înan ra bigêrêne heta şitê înan û goştê înan ra havilê/feyde girewtî. Merdim senî dor vere xo bedelna tebîet zî bedelna. Vernîya çimeyan girewt, rengê çeman bedelna. Rayîrê xo viraşt, rayîrê cuyanê bînan bedelna. Çimbarîtîya merdimîye qet nêvindert. Waşt hertim sey xo bikero û tena xo waşt. 8 hezar serrî verê cû cuya merdim bi kabîleyan sero bî. Çend hezar serran ra dima pey kefşê erdî kewt. Erd kena û vêşanîya xo vîyarna. Erd înan rê bereketêk pîl arde. Labelê wextê xo yê zêde zî serê erdî de vîyarna. Vera vera nufusê merdimî zî bî zêde. Texmînî merdim senî kewt cuya cuya cabîyaye înan hezaran ra bî mîlyon. Kontrolê hezaran asan bî, labelê kontrolê mîlyonan asan nêbî. Nêweşîyê pîlî dekewt zerê merdiman, nêweşîye ya înan qir kerd ya zî zafaneyê înan xela ra merdî. Adaptasyonê merdimî zaf baş bî. Cayê xo bedelna fikrê xo bedelna. La reyna zî çimvêşanîya xo ra fek vera nêda.

Merdimîye heqê xo serê tabîatî de vîneno. La nêweşî û xela senî dî, fikrê xo zî bedelna. Zanayêne ke bê tebîat merdimîyê dewam nêkena. Ge-ge bawerîya înan de heywan bîyî muqeddes, ge-ge darî bîyî, ge-ge behr bîyî, ge-ge zî tîje û aşme bîyî. Merdim zanayêne ke ganîtî merdim rê nêamêya. La reyna zî heqê xo serê ganîye de vînayêne.
Cuya cabîyaye verê cû semedê derbazkerdişê vêşanîya xo û dima ra zî dewamkerdişê cinsê xo bî. Vera vera fikrê xo pîl dî û fikrê xo serê tebîetî de dî. Tîje û aşme ra fek vera da û herinda înan de swbîna çîyan homa kerd. Homa ra fek vera da na reye xo kerd herinda ci. Heqê merdimîye verê cû destê xo de nêdîyayêne labelê dima ra heqê xo kerd binê destê merdiman. Pê destê xo serdestîyê xo waşt. Herb vet û dima koletî ard.
Koletî destê muktedîran pîl kerd. Mulkê înan ser şixulnayîşê koleyan zêde bî. Wayîrê erdan tena pîzeyê koleyan kerdêne mird. Werdişê înan qasê ke ê nêmirê dîyayêne înan. Wayîrê înan sey eşya ewnîyayêne înan. Nufusê koleyan zaf bî. Labelê qewetê înan, bawerîya înan, înan rê nêameyêne. Vera vera fikrê koleyan no sîstem qebul nêkerd. Heqê xo înan ra waşt. Nêwaştêne keda înan tena feyde bido efendîyan. Waştêne ke feyde bireso înan zî. Heqê xo bi serewardartişê xo girewtî. Serewedartişê înan vera ameyî qetilkerdiş. Labelê reyna zî heqê xo ra fek vera nêdayî.
Her fikir bi mezelê fikran ano. Her fikir bi serewedartişê sero fikrê xo zêde keno. Cuya cabîyaye her wext fikrê merdiman sero aver şino. Bedelnayîşê fikran ge-ge bi zorî ge-ge zî bi zerrî beno. Medenîyetê hezaran serran verî nika nêmendî, çimki fikrê înan, ziwanê înan kewtî binê deste sewbîna kesan. Kultur hertim pêrdayîşê merdimîye sero bedelîyeno.
Vêşanîya merdimî verê cû ra heta nika timî talanê xoza arde. Vêşanîya merdimî qetilkerdişê merdiman arde. Merdim bîyo suçdarê merdimîyeya xo û bîyo qatîlê xozaya xo. Çend serran de reyêk talankerdişê xoza û tebîetî nêveşîyêk pîl ana.

Merdim, heta heqê xoza nêpawo nêeşkeno heqê xo sero vindero. Yew raştî esta ke aye zî çimê dinyayî pêro merdiman rê helbet qîm keno. Labelê çimê dinya çend hezar patronan rê qîm nêkeno. Patronî heqê xo serê xozaye de vînenê. Goreba înan tebîet milkê înan o. Tebîet sofrayê înan o. Na sofra ra vêşanî qet nêvîyarenê. No vêşanîye talankerdişê xozaye lez ana. Wextêk talankerdişê tebîetî destê merdiman de bî, la na reye helbet tebîet xo bedelnena û bê merdim xo dewam kena. Goreyê tebîet merdim esto çîno xemê aye de nîyo.