În, Nîsan 16, 2021

Edaletê Xoceyê Xasî

Mîyanê ma kurdan de, deştan de şarî pez kerdêne weye, la dewanê mîyanê koyan de dewarî kerdêne weye. Zehfê ci zî serê keyî yew-di mangay bî. Înan qeybî qatixî, mast, şit, rûn, çî anayînî, qeybî kê xo, kerdêne weye. Dewicê ke feqîrî bî, nêşkayêne pere bidê gawanêke, belkî hewce zî nêkerdêne, bi dewre şîne verê heywanan. Her keye rocêke ê heywanê dewe berdê ko, çerenayêne û şande açernayêne keye.

Amed de qezaya Licêy esta. Licêy de zî dewêke bi nameyê Hezanî esta. Qehremanê ma Xocey Xasî Hezan de niştê ro. O biaqil bî. Her wext ê rey dayne vernî merdiman. Zehf merdimî şîne het û çîyan te ra pers kerdêne, şêwrê xo kerdêne.
Rojêke rojan ra dewrey gawanî yena Xocey Xasî ser. Xoce wirzeno we heywananê dewican dano vernî xo û kuno rey go bero ko. Tay şino, dewicêke hawneno Xocey Xasî dimay dewarano û hano go bero ko, înan biçerêno. O xo bi xo vano, “Xocey ma çawey şoro verê dewaran, eyb o.” Vaz dano şino verê Xocî, dest erzeno çiway ê, wazeno te ra bigîro û vano:

 • Xoce, vinde ez verê to ra şorî verê heywanan.

  Xoce vano “Nê, dewrey min a, ez do şorî.”

  Mêrik qebûl nêkeno, vano “Xoce wele eyb o, ma tîya bin, ti şorê verê heywanan.”

  Xoce vano, “Çi rê eyb o, dewrey min a, ez do şorî.”

  Yew ê ra, yew ê bînî ra, bi yewbînî nêkenê. Mêrik vano îlla ez do veray to şorî verê heywanan. Xoce zî joy xo ra nîno war.

  Dima ra Xoce hawneno çare çinîyo, mangay xo mocneno ra ê û vano: “Serê sibay mast û şitê ene manga to werd ya mi?”

  Mêrik vano, “Helbet to werdo.”

  Xoce vano, “Madem serê siba mast û şitê cay mi werd, ez do şorî verê heywanan.”

  Dimay ene joy ra mêrik îqna beno û Xoce şino verê heywanan.

  Enka çi rê ma ene mesela arde ziwan?

  Xocey Xasî roja 18’ê sibatê 1951’inan de merd. Tam bî 60 serre merdo.

  Xocey Xasî bi namey xo Mela Ehmedê Xasî serrey 1867 an zî 1868’inan de hamew dinya. Bi eslê xo eşîrey Zîktî, dewey Xasan (ene dewe mîyanê Dara Hênî û Licêy de wa) ra bî. La ew bi xo Hezan de hamey dinya. Gorey vatişan ra ê miftiyê Amedî Hecî Îbrahîm Efendî ra îcaze giroto. Dima ra ê wendiş dewam kerdo û îcazeyê şêxîtî zî giroto la qet şêxîtî nêkerdo.

  Xocey Xasî mewlûd açernabî kirmanckî (zazakî) ser û o bi ene xebatey xo yeno naskerdişî. Ew dew de, dewanê Licêy de zey merdimêke bi aqil, adil û zana hamew naskerdişî. Serrey 60’inan ê wefatê ci de ma bi hurmet ci anê vîrê xo.

Edaletê Xoceyê Xasî

Mîyanê ma kurdan de, deştan de şarî pez kerdêne weye, la dewanê mîyanê koyan de dewarî kerdêne weye. Zehfê ci zî serê keyî yew-di mangay bî. Înan qeybî qatixî, mast, şit, rûn, çî anayînî, qeybî kê xo, kerdêne weye. Dewicê ke feqîrî bî, nêşkayêne pere bidê gawanêke, belkî hewce zî nêkerdêne, bi dewre şîne verê heywanan. Her keye rocêke ê heywanê dewe berdê ko, çerenayêne û şande açernayêne keye.

Amed de qezaya Licêy esta. Licêy de zî dewêke bi nameyê Hezanî esta. Qehremanê ma Xocey Xasî Hezan de niştê ro. O biaqil bî. Her wext ê rey dayne vernî merdiman. Zehf merdimî şîne het û çîyan te ra pers kerdêne, şêwrê xo kerdêne.
Rojêke rojan ra dewrey gawanî yena Xocey Xasî ser. Xoce wirzeno we heywananê dewican dano vernî xo û kuno rey go bero ko. Tay şino, dewicêke hawneno Xocey Xasî dimay dewarano û hano go bero ko, înan biçerêno. O xo bi xo vano, “Xocey ma çawey şoro verê dewaran, eyb o.” Vaz dano şino verê Xocî, dest erzeno çiway ê, wazeno te ra bigîro û vano:

 • Xoce, vinde ez verê to ra şorî verê heywanan.

  Xoce vano “Nê, dewrey min a, ez do şorî.”

  Mêrik qebûl nêkeno, vano “Xoce wele eyb o, ma tîya bin, ti şorê verê heywanan.”

  Xoce vano, “Çi rê eyb o, dewrey min a, ez do şorî.”

  Yew ê ra, yew ê bînî ra, bi yewbînî nêkenê. Mêrik vano îlla ez do veray to şorî verê heywanan. Xoce zî joy xo ra nîno war.

  Dima ra Xoce hawneno çare çinîyo, mangay xo mocneno ra ê û vano: “Serê sibay mast û şitê ene manga to werd ya mi?”

  Mêrik vano, “Helbet to werdo.”

  Xoce vano, “Madem serê siba mast û şitê cay mi werd, ez do şorî verê heywanan.”

  Dimay ene joy ra mêrik îqna beno û Xoce şino verê heywanan.

  Enka çi rê ma ene mesela arde ziwan?

  Xocey Xasî roja 18’ê sibatê 1951’inan de merd. Tam bî 60 serre merdo.

  Xocey Xasî bi namey xo Mela Ehmedê Xasî serrey 1867 an zî 1868’inan de hamew dinya. Bi eslê xo eşîrey Zîktî, dewey Xasan (ene dewe mîyanê Dara Hênî û Licêy de wa) ra bî. La ew bi xo Hezan de hamey dinya. Gorey vatişan ra ê miftiyê Amedî Hecî Îbrahîm Efendî ra îcaze giroto. Dima ra ê wendiş dewam kerdo û îcazeyê şêxîtî zî giroto la qet şêxîtî nêkerdo.

  Xocey Xasî mewlûd açernabî kirmanckî (zazakî) ser û o bi ene xebatey xo yeno naskerdişî. Ew dew de, dewanê Licêy de zey merdimêke bi aqil, adil û zana hamew naskerdişî. Serrey 60’inan ê wefatê ci de ma bi hurmet ci anê vîrê xo.