Monday, October 25, 2021

Ji Weşanên Darayê 2 berhemên nû

Weşanên Darayê 2 berhemên bi navê ‘Kurtlerde Astronomî’ (Di kurdan de astronomi) û ‘Rêzimanî Kurdî’ çap kir.

Pirtûka lêkolînê ya ‘Kurtlerde Astronomî’ ji aliyê Dr. Mahmût Karacan ve hatiye nivîsandin û pirtûk bi giştî ji 6 beşan pêk tê. Di beşa 6’emîn de qala astronotên kurdan û hilberînên wan tê kirin. Ehmedê Xanî û Melayê Cizîrî li gel filozof, helbestvanî û wêjekariyê di heman deme de astronom in jî. Nivîskar ji hilberînên ku ji Ehmedê Xanî û Melayê Cizîrî girtine mînakan daye.

Rêzimanî Kurdî (Soranî)

Rêzimanî Kurdî (Soranî) bi çapa xwe ya yekemîn ji Weşanên Darayê hat çapkirin. Rêzimanî Kurdî ya ku ji aliyê Dr. Nerîman Ebdulla Xoşnaw ve hatiye nivîsandin û ji aliyê Ahmet Kirkan, Abdullah Ekîcî û Ayhan Yildiz ve hatiye amadekirin û bi edîtoriya Ahmet Kirkan derket. Pirtûk hem bi alfabeya erebî-kurdî hem jî bi alfabeya latînî-kurdi hatiye amadekirin.  

AMED

Ji Weşanên Darayê 2 berhemên nû

Weşanên Darayê 2 berhemên bi navê ‘Kurtlerde Astronomî’ (Di kurdan de astronomi) û ‘Rêzimanî Kurdî’ çap kir.

Pirtûka lêkolînê ya ‘Kurtlerde Astronomî’ ji aliyê Dr. Mahmût Karacan ve hatiye nivîsandin û pirtûk bi giştî ji 6 beşan pêk tê. Di beşa 6’emîn de qala astronotên kurdan û hilberînên wan tê kirin. Ehmedê Xanî û Melayê Cizîrî li gel filozof, helbestvanî û wêjekariyê di heman deme de astronom in jî. Nivîskar ji hilberînên ku ji Ehmedê Xanî û Melayê Cizîrî girtine mînakan daye.

Rêzimanî Kurdî (Soranî)

Rêzimanî Kurdî (Soranî) bi çapa xwe ya yekemîn ji Weşanên Darayê hat çapkirin. Rêzimanî Kurdî ya ku ji aliyê Dr. Nerîman Ebdulla Xoşnaw ve hatiye nivîsandin û ji aliyê Ahmet Kirkan, Abdullah Ekîcî û Ayhan Yildiz ve hatiye amadekirin û bi edîtoriya Ahmet Kirkan derket. Pirtûk hem bi alfabeya erebî-kurdî hem jî bi alfabeya latînî-kurdi hatiye amadekirin.  

AMED