Sunday, December 5, 2021

Licey de çirê dewicî jobînan kişenê?

Babî yan zî pîlê keyî desthilatdar o. O çi vaco zey ê beno. Hetê ma kurdan de anekî bî. Temam, dewlete zî zey babî ya, la bi seyan serre, belkî bi hezaran serre ma hetê dewlete bi away fermî bîbî, la mîyanê cuye de çinê bî. Babî, yan zî pîl kam bî ê ca girowtêne. Vatişê ê derbas bîne. Edalet bi ê hameyne viraştiş, yan zî bêedaletî bi ê dewam kerdêne.

Wexto di hebî tûtan dayne pêro pîlêke (desthilatdar) goşê înan girowtê, ê têra kerdêne. Yan zî serê înan de hêrs bîne û ê ca de têra bîne, yan zî hameyne werê.

Serrî derbas bî, se serreyî derbas bî, dinya bedelîyayne, kurdî zî bedelîyayne. Hendî wendey kurdan virazîyay ne, zanay kurdan û dima ra zî rêxistinê kurdan zî virazîyayne. Hendî şarî goş dayne înan. Şiklê desthilatdarî bedelîyay bî…

Wexto dem hame serranê 90’inan kurdan mesela xo mîyanê xo de hel kerdêne, nêşîne verê beyray mehkeman, goş nêşayne hakim û sawcîyan.

Verî enî serran semedê çende çîyan dewicî nêşîne mehkeman: Jo tera di mehkeman de kam perey cê bîne eşkayne karê xo hel bikero, yê feqîran zî pere çinêbî, her înan zirar vînayne. Meselaya ziwanî zî bîbî: Ga dewicê ke çawey verê hakim û sawcî de bi tirkî derdê xo biyaro ziwan? Tirkî nêzanayne, ka go sebikero?

Dimay serranê 90’an ra xeynî enî çî ma vatî, fikrê kurdan ê kurdîtî zî raver şîbî û qeybî a joy zî hendî kurdî nêşîne verê hakim û sawcîyan. Pîlê dewe, rîsipey kamî bî, vatişê kamî derbas bîne bî înan meselay hel kerdêne. Semedo paştey înan de rêxistin zî bîbî, mesela zehf rehet hel bîne.

Pers eno yo: Çirê ewro dewicê Licey guleyan vera danê jobînî û jobînî kişenê? Di aşmêke de hem Licey de, hem Erzirom de kurdan bi guleyan jobinî kiştî? Di wirdî meselan de nizdê des tenî merdî.

Gelo ma eşkerê vacê semedo ke desthilatdarî enî cayan de bî sistî loma enî çî benê? Mesela gorey des serrî verî ra rewşa partî kurdan HDP/DBP, rewşa şaredarî kurdan qezay û bajaran de çi ya? Gelo ê nêşkenê dest berzê ê cayan? Gelo ê cayan de desthilatdarî bîya siste loma dewicî jobînan kişenê?

Mesela hetê çiyay ra şina? Go ewro ra pey seyîn bo? Dewan de, qezan de, bajaran de go kam edalet virazo? Reyna go dewicî jobînan bikişê? Merdim eşkeno se bikero?

Persî zehfê. La ciwab mi dir çinîyo. Ez tenî fikirêna: Go halê me seyîn bo? Licey ke mîyanê qezayanê kurdan de bi name û veng a, Liceya ke însanî bi serey ay sond wanenê go seyîne biba? Siba, di sibay go dewicî reyna gule veradê jobînî û jobînî bikişê?

Erê, bi kilmî mesela ene wa: Kamco dew, qeza, bajar de desthilatdarî di destê kamî de bo, ewca gorey a joy ra şikil gêno. Desthilatdarî (kam beno wa bibo) beşko edalet virazo însanî go goş bişanê înan û jobînî nêkişê, la desthilatdarî çinê bo, edalet zî çinêbo go hema zehf merdimî jobînan bikişê.

Licey de çirê dewicî jobînan kişenê?

Babî yan zî pîlê keyî desthilatdar o. O çi vaco zey ê beno. Hetê ma kurdan de anekî bî. Temam, dewlete zî zey babî ya, la bi seyan serre, belkî bi hezaran serre ma hetê dewlete bi away fermî bîbî, la mîyanê cuye de çinê bî. Babî, yan zî pîl kam bî ê ca girowtêne. Vatişê ê derbas bîne. Edalet bi ê hameyne viraştiş, yan zî bêedaletî bi ê dewam kerdêne.

Wexto di hebî tûtan dayne pêro pîlêke (desthilatdar) goşê înan girowtê, ê têra kerdêne. Yan zî serê înan de hêrs bîne û ê ca de têra bîne, yan zî hameyne werê.

Serrî derbas bî, se serreyî derbas bî, dinya bedelîyayne, kurdî zî bedelîyayne. Hendî wendey kurdan virazîyay ne, zanay kurdan û dima ra zî rêxistinê kurdan zî virazîyayne. Hendî şarî goş dayne înan. Şiklê desthilatdarî bedelîyay bî…

Wexto dem hame serranê 90’inan kurdan mesela xo mîyanê xo de hel kerdêne, nêşîne verê beyray mehkeman, goş nêşayne hakim û sawcîyan.

Verî enî serran semedê çende çîyan dewicî nêşîne mehkeman: Jo tera di mehkeman de kam perey cê bîne eşkayne karê xo hel bikero, yê feqîran zî pere çinêbî, her înan zirar vînayne. Meselaya ziwanî zî bîbî: Ga dewicê ke çawey verê hakim û sawcî de bi tirkî derdê xo biyaro ziwan? Tirkî nêzanayne, ka go sebikero?

Dimay serranê 90’an ra xeynî enî çî ma vatî, fikrê kurdan ê kurdîtî zî raver şîbî û qeybî a joy zî hendî kurdî nêşîne verê hakim û sawcîyan. Pîlê dewe, rîsipey kamî bî, vatişê kamî derbas bîne bî înan meselay hel kerdêne. Semedo paştey înan de rêxistin zî bîbî, mesela zehf rehet hel bîne.

Pers eno yo: Çirê ewro dewicê Licey guleyan vera danê jobînî û jobînî kişenê? Di aşmêke de hem Licey de, hem Erzirom de kurdan bi guleyan jobinî kiştî? Di wirdî meselan de nizdê des tenî merdî.

Gelo ma eşkerê vacê semedo ke desthilatdarî enî cayan de bî sistî loma enî çî benê? Mesela gorey des serrî verî ra rewşa partî kurdan HDP/DBP, rewşa şaredarî kurdan qezay û bajaran de çi ya? Gelo ê nêşkenê dest berzê ê cayan? Gelo ê cayan de desthilatdarî bîya siste loma dewicî jobînan kişenê?

Mesela hetê çiyay ra şina? Go ewro ra pey seyîn bo? Dewan de, qezan de, bajaran de go kam edalet virazo? Reyna go dewicî jobînan bikişê? Merdim eşkeno se bikero?

Persî zehfê. La ciwab mi dir çinîyo. Ez tenî fikirêna: Go halê me seyîn bo? Licey ke mîyanê qezayanê kurdan de bi name û veng a, Liceya ke însanî bi serey ay sond wanenê go seyîne biba? Siba, di sibay go dewicî reyna gule veradê jobînî û jobînî bikişê?

Erê, bi kilmî mesela ene wa: Kamco dew, qeza, bajar de desthilatdarî di destê kamî de bo, ewca gorey a joy ra şikil gêno. Desthilatdarî (kam beno wa bibo) beşko edalet virazo însanî go goş bişanê înan û jobînî nêkişê, la desthilatdarî çinê bo, edalet zî çinêbo go hema zehf merdimî jobînan bikişê.