Sêşem, Adar 9, 2021
Zêdetir

  Mase

  Mase heywanêke awî yo. Ger mîyanê awe ra vecîyeno, mireno. Helbet tewir tewirê maseyan estê; werdî, qicî, pîlê, qiraseyî… Heta balîna zî cureyêke maseyan ê. Serê maseyan de vatişê tewir tewirî estê.

  Mesela:

  Tenê ke vîrê cê xurt nêbo te ra vanê “Bîrê masî to dir o”. A raşt vanê, mase bê vîr o, ti zî bê vîr ê. Vîrê maseyan 3-4 sanîyeyo. Erê, tenî 3-4 sanîyeyo. Dima ra heme çî keno xo vîr û loma kuno torey merdiman. Kam wazeno zey maseyan bê vîr bo?

  La heto bîn ro maseyan de vîtamînê Omega 3 esto û vanê Omega 3 qeybî merdiman muhîm o. Yanê hetêke ro maseyî bê vîr ê, feydeyê cînan çinî yo, la heto bîn ro bi Omega 3 vîtamînêke muhîm danê merdiman.

  Mesela zî tam tiya dest pa kena: Dinya serê çi yê muhîman û çiyê ke muhîm niyê de vindena. Her çîkew ma vanê muhîm nîyo, wextê cê yeno zehf beno muhîm.

  Bi kilmî ma vacê maseyî muhîm ê û semedê muhîmê her demsal de ê yenê werdiş. Zimistan tewr zehf maseyê mîyanê behran, la hamnanan maseyê golan û maseyê çiftlikan yenê werdişî.

  Heto bîn ro maseyî sînoran nas nêkenê, azad ê û helbet leze yenê xapênayişî zî.

  Ma kurdî zî henî ro masan şîyê. Ma zî baş ê, feydeyê ma qeybî însanîyetî esto, la heto bîn ro ma zî bê vîr ê; vîrê ma tay o. Çiyê hameyê serey ma, ma leze kenê xo vîra.

  Ma qalê karakterê maseyan kerd. Karakterê her heywanêke tewir bi tewir o. Karakterê şêrî, ê liwe, ê herî, ê heşe, karakterê kesan, karakterê morcelan, yê teyran…

  Û karakterê kurdan. Ma go gorey kamco karakterî ra game berzin? Ma her jo, karakterê ma zey kamco heywanewo? Zey mase yo, yan zey liwe yo?

  Temam ferqê însanî esto, însanîn wayîrê aqiliyê, ê û heywanî nêbenê zey jobînî. Xo ra ez zî înan nêkena zey jobînî. Însanî bi aqil ê û bi aqilê xo rayra şinê. Ene rastîkewa, la heto bîn ro ma çi rê heniyan ra vanê, “Vîro to zey vîrê masî yo”, “Ti her ê”, “Bawne te ra, zey şêrîyo”, “Her teyr refê xo dir firiyeno”…

  Jo; enka zimistano, ger îmkan bibo maseyan borê, çiqa mase bê vîrî bê zî, goştê cînan qeybî însanan zehf baş o. Di; Ma xo bi xo bawnê karakterê ma û kamco heywanî zey jobîniyo û persey “Çirê” xo ra bikenê. Dimay ene perse zî ma ewca ra dersêke vecê. Ma go bibê zey teyran û têdir bikoy hewa, yan ma go zey kutikan her têdir şer bikerin? Ma go bibê zey cisnê mêşine, yan ma go bibê mase û di torey masegirotoxan de bibê werê şanî?

  Bi kilmî; Merdim eşkeno şikil bido karakterê xo. To çawey şikil da karakterê xo, şarê to zî bi ew awe şikil gêno.

  Mase

  Mase heywanêke awî yo. Ger mîyanê awe ra vecîyeno, mireno. Helbet tewir tewirê maseyan estê; werdî, qicî, pîlê, qiraseyî… Heta balîna zî cureyêke maseyan ê. Serê maseyan de vatişê tewir tewirî estê.

  Mesela:

  Tenê ke vîrê cê xurt nêbo te ra vanê “Bîrê masî to dir o”. A raşt vanê, mase bê vîr o, ti zî bê vîr ê. Vîrê maseyan 3-4 sanîyeyo. Erê, tenî 3-4 sanîyeyo. Dima ra heme çî keno xo vîr û loma kuno torey merdiman. Kam wazeno zey maseyan bê vîr bo?

  La heto bîn ro maseyan de vîtamînê Omega 3 esto û vanê Omega 3 qeybî merdiman muhîm o. Yanê hetêke ro maseyî bê vîr ê, feydeyê cînan çinî yo, la heto bîn ro bi Omega 3 vîtamînêke muhîm danê merdiman.

  Mesela zî tam tiya dest pa kena: Dinya serê çi yê muhîman û çiyê ke muhîm niyê de vindena. Her çîkew ma vanê muhîm nîyo, wextê cê yeno zehf beno muhîm.

  Bi kilmî ma vacê maseyî muhîm ê û semedê muhîmê her demsal de ê yenê werdiş. Zimistan tewr zehf maseyê mîyanê behran, la hamnanan maseyê golan û maseyê çiftlikan yenê werdişî.

  Heto bîn ro maseyî sînoran nas nêkenê, azad ê û helbet leze yenê xapênayişî zî.

  Ma kurdî zî henî ro masan şîyê. Ma zî baş ê, feydeyê ma qeybî însanîyetî esto, la heto bîn ro ma zî bê vîr ê; vîrê ma tay o. Çiyê hameyê serey ma, ma leze kenê xo vîra.

  Ma qalê karakterê maseyan kerd. Karakterê her heywanêke tewir bi tewir o. Karakterê şêrî, ê liwe, ê herî, ê heşe, karakterê kesan, karakterê morcelan, yê teyran…

  Û karakterê kurdan. Ma go gorey kamco karakterî ra game berzin? Ma her jo, karakterê ma zey kamco heywanewo? Zey mase yo, yan zey liwe yo?

  Temam ferqê însanî esto, însanîn wayîrê aqiliyê, ê û heywanî nêbenê zey jobînî. Xo ra ez zî înan nêkena zey jobînî. Însanî bi aqil ê û bi aqilê xo rayra şinê. Ene rastîkewa, la heto bîn ro ma çi rê heniyan ra vanê, “Vîro to zey vîrê masî yo”, “Ti her ê”, “Bawne te ra, zey şêrîyo”, “Her teyr refê xo dir firiyeno”…

  Jo; enka zimistano, ger îmkan bibo maseyan borê, çiqa mase bê vîrî bê zî, goştê cînan qeybî însanan zehf baş o. Di; Ma xo bi xo bawnê karakterê ma û kamco heywanî zey jobîniyo û persey “Çirê” xo ra bikenê. Dimay ene perse zî ma ewca ra dersêke vecê. Ma go bibê zey teyran û têdir bikoy hewa, yan ma go zey kutikan her têdir şer bikerin? Ma go bibê zey cisnê mêşine, yan ma go bibê mase û di torey masegirotoxan de bibê werê şanî?

  Bi kilmî; Merdim eşkeno şikil bido karakterê xo. To çawey şikil da karakterê xo, şarê to zî bi ew awe şikil gêno.