Rojnameya Heftane

Nê çîyî merdiman nêweşîyan ra pawenî

Merkezê Xeberan

Ameyîşê zimistanî, kilmbîyayîşê rojan, derbîyayîşê şewan, serd vera cayê padayeyan de hîna zêde mendiş û cuya bê têgêrayîş nêweşîyan rê zemîn amade kenî. Bedenê merdimî aşmanê zimistanî de hîna kêmî enerjî xerc keno û rîskê nêweşî hîna zêde beno û coka ra bedenê merdimî aşmanê zimistanî de enfeksîyonê grîbalî rê amade beno. Ganî merdim nêweşî ra ver pawitişê xo bikero û vîtamînê Cyî zêde biwero. Çîyê awî goreyê lazimî nînê şimitiş û bedenê merdiman bê awe maneno. Ganî roje de tewr kêmî 2 lître awe bêra şimitiş. Wexto ke metabolîzmaya merdimî bêawe bimano, maddeyê toksînî bedenê merdimî ra nînê eştene.

Xutkerdişê safi û nêweşîyan ra  pawitiş…

Ganî mase aşmanê zimistanî de sofreya merdimî ra kêmî nêbo. Mîyanê maseyan de asîdê omega 3 runî esta û sîstemê safiyî xurt kena. Hewte de tewr kêmî ganî 2 rey mase bêro werdiş.

Aşmanê zimistanî de seba ke tîje kêmî bena bedenê merdimî vîtamînê Dyî kêmî beno. Wexto ke hewa tijîn bibo ganî merdim bivejîyo rayîrşîyayîş û tîje ra feyde bigîro.

Hewayo serd de germîya bedenê merdimî kêmî beno. Seba ke merdim dengeyê germîya bedenê xo bitepişo ganî qasê lazimî awe bêra şimitiş. Herinda çay û qehwe de ganî exlemur, şîlane, çayê ada, nane û lîmono ke hetê vîtamînê Cyî de dewlemendî bêrî tercihkerdiş.

Ganî aşmanê zimistanî de abur cubur, çerez û tatliyê ke şewanê derg û dilayan de yenî werdiş, bêrî kêmîkerdiş. Ganî çerezê runin tay bêrî werdiş û leblebîyî têmîyanê mîyanê çerezan bêrî kerdiş. Ganî taybet tatliyê ke kalorîyê înan zaf berzî ra dûrî bêro vindetiş. Hewte de tewr zêde 2 rey tatliyê şitin bêrî werdiş.

Sîr û pîyanz antîbîyotîkê xozayî yî. Aşmanê zimistanî de sîstemê ssafiyî xurt kenî.

Ganî sewzî û fekî sofrayê heme keyeyan ra kêmî nêbî. Taybet sewzeyê ke pelê înan keskî, hem hetê vîtamîn û hem zî hetê mînaralî de zaf dewlemendî û merdiman nêweşîyan ra pawenî.

Kêmîya çînko beno sebebê qelsîya sîstemê safiyî. Taybet goştê sipî û sûre hetê çînko de tewr dewlemend î.

Aşmanê zimistanî de sîstemê safiyî bi rayîrê hucreyê pawitoxî şixulîyo. Kêmîbîyayîşê nê hucreyan zî seba bedenê merdimî problem o. Stres, depresyon, rincanbîyayîş û bêkeyfî sîstemê pawitişî kêmî kenî. Coka ra kontrolê stresî zaf muhîm o.