Wednesday, Çile 19, 2022

Rêzedersên Kurmancî 5 – Cînavk II

  1. Cînavkên Pirsiyarî: Cînavkên pirsiyariyê bi riya pirsê hem cihê navdêran hem jî cihê cînavkan digirin. Bersiva van pirsan dîsa cînavk e. Cînavkên pirsiyariyê ev in: kî, kê, çi, kîjan, kîjik, çend

Kî û kê: Gelek kes van cînavkên pirsiyariyê şaş bi kar tînin. Ji ber ku cînavkên “wî” û “wê” û qertafên tewangê “ê” û “î” tên bîra wan, ew difikirin ku;

” ji bo cînavk û navdêrên zayenda wan mê,

jî ji bo navdêr û cînavkên ku zayenda wan nêr in, tê bikaranîn. Lê ne wisa ye.

Kî (xwerû): Kî pirtûkê dixwîne? 

Bersiv: Ez, Mizgîn, Azad (dem dema niha ye û bersiv cînavk an jî navdêreke xwerû ye û bireser -pirtûk- ditewe)

Kê (tewandî): Kê pirtûk xwend?

Bersiv: Min, Mizgînê, Azadî (dem dema borî ye û bersiv cînavk an jî navdêreke tewandî ye û bireser xwerû ye)

Kîjan: Ev cînavk li gorî zayend û mêjerê qertafan digire ser xwe.

Kîjanê (mê û yekjimar): Kîjanê pirtûk xwend? Bersiv: Wê, Mizgînê

Kîjanî (nêr û yekjimar): Kîjanî pirtûk xwend? Bersiv: Wî, Azadî

Kîjanan (zayend tune ye û pirjimar e): Kîjanan pirtûk xwend?

Bersiv: Wan, Mizgîn û Azad. (Ev şêwe di kurmancî de zêde nayê emilandin, lê dîsa jî wekî regezeke rêzimanî heye.)

Naveroka berêMîtanî
Naveroka ya piştî vêJînên Kurd ên Dîplomat

Rêzedersên Kurmancî 5 – Cînavk II

  1. Cînavkên Pirsiyarî: Cînavkên pirsiyariyê bi riya pirsê hem cihê navdêran hem jî cihê cînavkan digirin. Bersiva van pirsan dîsa cînavk e. Cînavkên pirsiyariyê ev in: kî, kê, çi, kîjan, kîjik, çend

Kî û kê: Gelek kes van cînavkên pirsiyariyê şaş bi kar tînin. Ji ber ku cînavkên “wî” û “wê” û qertafên tewangê “ê” û “î” tên bîra wan, ew difikirin ku;

” ji bo cînavk û navdêrên zayenda wan mê,

jî ji bo navdêr û cînavkên ku zayenda wan nêr in, tê bikaranîn. Lê ne wisa ye.

Kî (xwerû): Kî pirtûkê dixwîne? 

Bersiv: Ez, Mizgîn, Azad (dem dema niha ye û bersiv cînavk an jî navdêreke xwerû ye û bireser -pirtûk- ditewe)

Kê (tewandî): Kê pirtûk xwend?

Bersiv: Min, Mizgînê, Azadî (dem dema borî ye û bersiv cînavk an jî navdêreke tewandî ye û bireser xwerû ye)

Kîjan: Ev cînavk li gorî zayend û mêjerê qertafan digire ser xwe.

Kîjanê (mê û yekjimar): Kîjanê pirtûk xwend? Bersiv: Wê, Mizgînê

Kîjanî (nêr û yekjimar): Kîjanî pirtûk xwend? Bersiv: Wî, Azadî

Kîjanan (zayend tune ye û pirjimar e): Kîjanan pirtûk xwend?

Bersiv: Wan, Mizgîn û Azad. (Ev şêwe di kurmancî de zêde nayê emilandin, lê dîsa jî wekî regezeke rêzimanî heye.)