Sêşem, Nîsan 20, 2021

Roja Ziwanê Dayike

Mehmet Seyîtalîoglu

Qelema xo girewte xo dest. Der û dorme xo de nîya da. Çeye de ez û ju kî hevala mi esta. Kamî ra qesê bikîme, çi vajîme. Domanî ma ra dûrî yê. Ewro ê çi fikirênê nêzana?

Badê roja ziwanê maya xo, piroz kerdene zerê mi ra qet derbaz nêbîyê. La qey, çito, se î na şaş xuyine? Ma se şabîme ebe nê halî û ziwanê xo de.

Ma welat ra koç bîme, şîme welatê şarî. Ma adet û torne xo ra kî û kultur û zonê xora kî ebe no tore kewtîme dûrî. Xo xo de qesey kena. No halê ma beno çi? Ma na bêzonîya xo de se benîme haşt, se bem
ser raşt.

Pîrozbîyayiş teyn bi ebe şeq şeq nêbeno. Pîrozkerdene ewilî wahîrbîyayîş a. Çito zonê xo ra wahîr wejîme.
E juyîne; hetê heq û huquqî ra çîyêde ma çin o. O taw gama verêne çeyê xo de bierzîme. Kal û pîranê xo de tim û tim qesey bikîme. Domananê xo de qesey bikîme. Nas û dostê ma yê ke yenê meymantîya ma ha zaravaya kurmancî bo ha zaravaya kirmanckî bo, qalanê xo ebe zonê maya xo mobet bikîme.

Rojname û kovarê ke ebe zonê ma amey nuştiş înan biherînîme, biwanîme û bidîme wendene. Nuştîya wendîş de çîyedo newe, problemêko bîn vejîno. Alfabeya newîye de elfaba zonê ma yenîme tê rî. Herfî, telafuze tirkî zonê kurdkî ciya ro. Bê guman nê nuşteyî de ma ê karî nêşkînîme derg a derg salix bidîme. Ma rê endî gere ju zono zanaye reyberîye bikero. Ma bivata goşdarîye fam kenîme. Çimke ma hetanî nika ebe vate zone xo ardo na duşte.

Ê didinî; çixa ke binê bandora kolonyalîst derîme neşrîatê ma binuşte nîyo. Hetanî nika televziyonan, û komelayanê ma de û nimune; kurî-deran de na merhala de xeylê raye girewta. Ma bi cat û înatê xo na şaxe ser çiqa wayîr bîme honde ca danîme zonê xo honde zonê xo vîndî bîyayiş raxelesnenîme.

Goşdarîya kal û pîranê xo bikîme. Çîrokan û ciwîyayişê şaran de û çete mîyan de çi derbaz bîyo, nînan ser o qesey û mobeta bikîme. Cit û cobaran, mal û milk ra, şîyayena wara û dagere wara çi bî, çi ma ser a derbaz bî nê pero meseleyî cuya ma yê. Doman amey dinya. Nak birnayene, name panayene, beşîge şanitene, û lorî kerdene, û cuya domanî de neweşîye û weşîye û kay û kelebute çi ame virnîya domanan. Demo ke ne qija newa zon kerd, ma ci rê se alikar bîme. Ma zonzanay, doman kî newe na derheq de game erzeno. Tecîhkerdîşê ma gere zonê ma bo.

Tercîhkerdîş aqil û famê kolonyalîstan bo, yanî ‘türkçe konuş kendini kurtar’asîmîlasyon ke kewto zerey şarî, endî luzumê nîjadan nêmaneno. Endi ey armance xo de resayî ci. Luzumîya înan çin a. Ma bi xo benîme axuye koka xo û şaranê xo.
Ebe se serra ma de şer der ê seba çinkerdena kurdan, seba nasname û kamîye. Çimke zon nasnameyê şaran o. Şanoya û kulturê ciwîyayişî yo. Îtiqat û rewşa bîyayişê û lorka û kilama, haylême,û ciwina.

Eke ma zonê xo, xo vîra kîme, benîme çin.

Eke zonê ma bibo, o taw ma estîme.

Roja Ziwanê Dayike

Mehmet Seyîtalîoglu

Qelema xo girewte xo dest. Der û dorme xo de nîya da. Çeye de ez û ju kî hevala mi esta. Kamî ra qesê bikîme, çi vajîme. Domanî ma ra dûrî yê. Ewro ê çi fikirênê nêzana?

Badê roja ziwanê maya xo, piroz kerdene zerê mi ra qet derbaz nêbîyê. La qey, çito, se î na şaş xuyine? Ma se şabîme ebe nê halî û ziwanê xo de.

Ma welat ra koç bîme, şîme welatê şarî. Ma adet û torne xo ra kî û kultur û zonê xora kî ebe no tore kewtîme dûrî. Xo xo de qesey kena. No halê ma beno çi? Ma na bêzonîya xo de se benîme haşt, se bem
ser raşt.

Pîrozbîyayiş teyn bi ebe şeq şeq nêbeno. Pîrozkerdene ewilî wahîrbîyayîş a. Çito zonê xo ra wahîr wejîme.
E juyîne; hetê heq û huquqî ra çîyêde ma çin o. O taw gama verêne çeyê xo de bierzîme. Kal û pîranê xo de tim û tim qesey bikîme. Domananê xo de qesey bikîme. Nas û dostê ma yê ke yenê meymantîya ma ha zaravaya kurmancî bo ha zaravaya kirmanckî bo, qalanê xo ebe zonê maya xo mobet bikîme.

Rojname û kovarê ke ebe zonê ma amey nuştiş înan biherînîme, biwanîme û bidîme wendene. Nuştîya wendîş de çîyedo newe, problemêko bîn vejîno. Alfabeya newîye de elfaba zonê ma yenîme tê rî. Herfî, telafuze tirkî zonê kurdkî ciya ro. Bê guman nê nuşteyî de ma ê karî nêşkînîme derg a derg salix bidîme. Ma rê endî gere ju zono zanaye reyberîye bikero. Ma bivata goşdarîye fam kenîme. Çimke ma hetanî nika ebe vate zone xo ardo na duşte.

Ê didinî; çixa ke binê bandora kolonyalîst derîme neşrîatê ma binuşte nîyo. Hetanî nika televziyonan, û komelayanê ma de û nimune; kurî-deran de na merhala de xeylê raye girewta. Ma bi cat û înatê xo na şaxe ser çiqa wayîr bîme honde ca danîme zonê xo honde zonê xo vîndî bîyayiş raxelesnenîme.

Goşdarîya kal û pîranê xo bikîme. Çîrokan û ciwîyayişê şaran de û çete mîyan de çi derbaz bîyo, nînan ser o qesey û mobeta bikîme. Cit û cobaran, mal û milk ra, şîyayena wara û dagere wara çi bî, çi ma ser a derbaz bî nê pero meseleyî cuya ma yê. Doman amey dinya. Nak birnayene, name panayene, beşîge şanitene, û lorî kerdene, û cuya domanî de neweşîye û weşîye û kay û kelebute çi ame virnîya domanan. Demo ke ne qija newa zon kerd, ma ci rê se alikar bîme. Ma zonzanay, doman kî newe na derheq de game erzeno. Tecîhkerdîşê ma gere zonê ma bo.

Tercîhkerdîş aqil û famê kolonyalîstan bo, yanî ‘türkçe konuş kendini kurtar’asîmîlasyon ke kewto zerey şarî, endî luzumê nîjadan nêmaneno. Endi ey armance xo de resayî ci. Luzumîya înan çin a. Ma bi xo benîme axuye koka xo û şaranê xo.
Ebe se serra ma de şer der ê seba çinkerdena kurdan, seba nasname û kamîye. Çimke zon nasnameyê şaran o. Şanoya û kulturê ciwîyayişî yo. Îtiqat û rewşa bîyayişê û lorka û kilama, haylême,û ciwina.

Eke ma zonê xo, xo vîra kîme, benîme çin.

Eke zonê ma bibo, o taw ma estîme.