În, Gulan 14, 2021

Rojanê Qoraniye de Qese…

Nuray Atmaca

Kâm vatene kê roze yena, sevra neweşiye  teverbiyane millet mare bena tomete.

Na  saretengeye giraniye de mare sê beno.

Domone mare tawa beno,nê beno.

Meraq  keme…

Meraq kerdayana ma,mare gegane  bena movet(espiri).Tometbiyanede 65 serrura berz ison ke vejiya tever chirm(ceza) birnene.

Inson ke gosre nave na qerar  tawa nebeno.

Hedere  kokumina  ma  zerrede nino.

Kar û goriye xo bivo yakê nebivo sodir urzene ra ara xo kene çeye ra vejine sone suke sonde ki be vejine yena çeye xo.Nu biyowe kültüre camardu.

Çê kare çeye kê esto pero postiya cini ku serro.

Qasê  raştiye, simare vaji…Wastename,  cini û camerdu peverdais niyo.

Sawaji ez simara na sere tengiye, neweşiye  cini û camerd  zare çeyede xepiskerd e

Juwin re  bene nijde.watena, wastena sarekerdayana juwin anerave zon.û waht xuyane  juwin rind naskene.

Sodir urzene ra piya ara xo kene,piya sone balkonde  nesinero. Tae tütün (cixare)  pisene .,  hurde hurde qesane  raver ane xo ver,qesekeni.

Geyane laxkene  ho vira nikani.

Raye de dorma xo de veng dane cirano perso juvenra keni.oke raye de fetilino veng dane !  “nero lao lao tu sona kot suke kerda tomed,tora ceza birnene”.

Oke dotra cave dano: “sima ra sebiyo! ez ne son suke. ezo xo re raye de fetelun.Musayi niyo zerrede ronişer.

Kamke na weng hesna ,  zerrira vejine tever taye balkon de taye ki vere çeverde kutwe qeseykerdayene.

Waxte raver de na kombayine zaf biyene.

Ciranu pero juven naskerdene,juven pers kerdene juven ra diyax biyeni.

Hama zamane nikayen zaf çiye henin ne mando.

Endi keş keşi  pers nekeno!

endi  keşi juven nê sone.

Ciran cirane hu nasnikene.

Kamile ma, pile ma wanekê; waxte made niya nebî.Germenina isonun biye.Kam  suxre na dina ontene kare dina poste marebi. Haskerdayene mare kem nebiyene.Kom û qevil juwin perskerdene. post denewe juwin.

Na waht weşiya mawa virenera tua nemendo.

Çe saredejiye esta gosro çinerano.

Cini veng dane juven. Niyadane camurd. Nê, seveta tersa merdine çede lawe made vinete.

Camurd onca  kune we qese.”Simake pe ma sayılı niye,ma şime koti neverdane  O binke viy bao! nero çee  çe mao… Vindeme yakê nevindeme kamre çi.Ju bin; bira bira ma nika kata şime.Endi biye mi kokim.Deste ma endi ne gureno.Waxte mao endi nisemero. Saki ma, seveta neweşiye maneme.

Ax ax ! maveze!

raver sekerdene millet, suke cadede ne keni tol.

Kokim niyadane ju cenc nao cerra yeno  Nero lao tu çaya şiya tever,vane koraniye ama. Sanena millet tu nê tersena?.

“Apo ez çira bitersi. Na Neweşiye sanena kokimu.

wışş nu sene qesa! Kokimura na çi vazena. Juke korani kotira zanene?  Kamiye de nêdana.

Raşt van sima kokime çeye de ronişê. Heq dur beri korani ke ame sima teyna mirene. Keş nê verdane bere lewê sima.Lonet şiro çiye  neninre.Na neweşiye kamke peydakerda lonet şerowe dinu.Ìso, çitur  qirkerdena xo anu.Watena mi, niya rind bi na insaniyete çim vesano.Qe kokane xo ser niya nedano.Herçi vast qe ne vat ez herçiye cen,virazon fetelon ez gereki hurinde pirkere.Ni birayeme na insaniyete rin biyo. Ma tua some der u berane xo hata son na suke de manemi,.

Heya, to rast vana nara tıpa na insaniyete ez vaje  zaf suke de ne maneme. Endi despera kami yeno pero sone devane xo,  herde  xo Ramine.

Nika züv çık mando?

Tawa nê mando.

Kom û qewil, kamil û canuk ma, çene û xorte ma, serva xo, serva dina rinde , serva na neweşiye bêdermane poşt bide.Juwinre diyax bire.Çera tewer mevejire!…

Naveroka berêKî ne û çi ne
Naveroka ya piştî vêDêreyê belek

Rojanê Qoraniye de Qese…

Nuray Atmaca

Kâm vatene kê roze yena, sevra neweşiye  teverbiyane millet mare bena tomete.

Na  saretengeye giraniye de mare sê beno.

Domone mare tawa beno,nê beno.

Meraq  keme…

Meraq kerdayana ma,mare gegane  bena movet(espiri).Tometbiyanede 65 serrura berz ison ke vejiya tever chirm(ceza) birnene.

Inson ke gosre nave na qerar  tawa nebeno.

Hedere  kokumina  ma  zerrede nino.

Kar û goriye xo bivo yakê nebivo sodir urzene ra ara xo kene çeye ra vejine sone suke sonde ki be vejine yena çeye xo.Nu biyowe kültüre camardu.

Çê kare çeye kê esto pero postiya cini ku serro.

Qasê  raştiye, simare vaji…Wastename,  cini û camerdu peverdais niyo.

Sawaji ez simara na sere tengiye, neweşiye  cini û camerd  zare çeyede xepiskerd e

Juwin re  bene nijde.watena, wastena sarekerdayana juwin anerave zon.û waht xuyane  juwin rind naskene.

Sodir urzene ra piya ara xo kene,piya sone balkonde  nesinero. Tae tütün (cixare)  pisene .,  hurde hurde qesane  raver ane xo ver,qesekeni.

Geyane laxkene  ho vira nikani.

Raye de dorma xo de veng dane cirano perso juvenra keni.oke raye de fetilino veng dane !  “nero lao lao tu sona kot suke kerda tomed,tora ceza birnene”.

Oke dotra cave dano: “sima ra sebiyo! ez ne son suke. ezo xo re raye de fetelun.Musayi niyo zerrede ronişer.

Kamke na weng hesna ,  zerrira vejine tever taye balkon de taye ki vere çeverde kutwe qeseykerdayene.

Waxte raver de na kombayine zaf biyene.

Ciranu pero juven naskerdene,juven pers kerdene juven ra diyax biyeni.

Hama zamane nikayen zaf çiye henin ne mando.

Endi keş keşi  pers nekeno!

endi  keşi juven nê sone.

Ciran cirane hu nasnikene.

Kamile ma, pile ma wanekê; waxte made niya nebî.Germenina isonun biye.Kam  suxre na dina ontene kare dina poste marebi. Haskerdayene mare kem nebiyene.Kom û qevil juwin perskerdene. post denewe juwin.

Na waht weşiya mawa virenera tua nemendo.

Çe saredejiye esta gosro çinerano.

Cini veng dane juven. Niyadane camurd. Nê, seveta tersa merdine çede lawe made vinete.

Camurd onca  kune we qese.”Simake pe ma sayılı niye,ma şime koti neverdane  O binke viy bao! nero çee  çe mao… Vindeme yakê nevindeme kamre çi.Ju bin; bira bira ma nika kata şime.Endi biye mi kokim.Deste ma endi ne gureno.Waxte mao endi nisemero. Saki ma, seveta neweşiye maneme.

Ax ax ! maveze!

raver sekerdene millet, suke cadede ne keni tol.

Kokim niyadane ju cenc nao cerra yeno  Nero lao tu çaya şiya tever,vane koraniye ama. Sanena millet tu nê tersena?.

“Apo ez çira bitersi. Na Neweşiye sanena kokimu.

wışş nu sene qesa! Kokimura na çi vazena. Juke korani kotira zanene?  Kamiye de nêdana.

Raşt van sima kokime çeye de ronişê. Heq dur beri korani ke ame sima teyna mirene. Keş nê verdane bere lewê sima.Lonet şiro çiye  neninre.Na neweşiye kamke peydakerda lonet şerowe dinu.Ìso, çitur  qirkerdena xo anu.Watena mi, niya rind bi na insaniyete çim vesano.Qe kokane xo ser niya nedano.Herçi vast qe ne vat ez herçiye cen,virazon fetelon ez gereki hurinde pirkere.Ni birayeme na insaniyete rin biyo. Ma tua some der u berane xo hata son na suke de manemi,.

Heya, to rast vana nara tıpa na insaniyete ez vaje  zaf suke de ne maneme. Endi despera kami yeno pero sone devane xo,  herde  xo Ramine.

Nika züv çık mando?

Tawa nê mando.

Kom û qewil, kamil û canuk ma, çene û xorte ma, serva xo, serva dina rinde , serva na neweşiye bêdermane poşt bide.Juwinre diyax bire.Çera tewer mevejire!…

spot_img
Naveroka berêNivîsa kurdî
Naveroka ya piştî vêBi şewbê ketime