Sêşem, Gulan 18, 2021

Şar se keno, ma sekenê?

Ma eno hefte bawnin ka şar se keno, ma sekenê. Vatişêke verînan ê kurdan bîbî, vatê: “Ewca qasê qiney kerge çiniyo bawne sero danê pêro.” Vatişêke verînan o û meseleyke muhîm a. Verî a joy me dinya ra çende hîkayan pêşkêş bikerin.

NASA aşme de awe vîna

NASA saziyeke DYA (Dewletê Yewbiyîn ê Amerîka) wa û serê feza de xebate kena. NASA xebere da û vat ke roco dişeme, yanê roco 26.10.2020 de xeberêke weşe ma go bidê. Ew roj hame, NASA va, “Ma reya yewîne serê riyê erdê aşme de cemed vînawo.” Yanê aw vînawa. Heta enka xeberêke anayîne nêbîbî. Û cawgir aw bibo ew ca jiyan/heyat esto, yan zî go bibo. Belkî rocê ke aşme de zî însanî jiyane bikerê, ka zano?!

Venus de nîşaney heyatî

Venus zî zey dinya gireestereykewo. Belkî ewca zî jiyane bibo? Ma çi zanê? La enka îdîay ke anayîna esta. Ajansê rus Sputnîkî xeberêke kerde vila. Xebere de vat ke zanyare Arijita Manna ke Koleja Midnapur de kar kena û vat ke ay serê Venusî de xebate kerda û ana dewam kerd: “Ay, Venus de îşaretê ke jiyane esta vînawo.” Helbet hema sera se niyo, la ana heyseno ke go ene xebate dewam bikera. Belkî ewca zî merdimê ma bibê, kam zano?!

SPACE X

SPACE X zî DYA de sazîke taybet a. Emsar aşmey gulanî de ay di merdimî berdî feza. Sazî wazena merdiman zey tûrîstan bero û biyaro.

Fosîlo 70 mîlyon sere

Eyaletê La Rioja yê Arjantînî de bermayiyê dînozoran ê dîrokey cay şina heta 70 mîlyon serre verî hame dîyişî. Walîyê Eyaletê La Rioja ê bi namey Ricardo Quintela serê hesabê xo yê twitterê ra nişt. Ê va ke herêmey Santa Domingo yê bajarê Vinchina de fosîlê dînozorî ke dîrokey cê şina heta 70 mîlyon serre bi xebatey henî zanyaran hame dîyişî. Xeynê enî, lîsê bermahiyê hakanê dînozoran zî hamew dîyişî. Eno 5 serrî yo serê ene joy de xebatenê kenê.

Meselay ma

Ma enka bêrê serê meselay xo. Dewican zehf dayne pêro. Zehf reyan to hawnaney qey çiyo nê çî zî dayne pêro û jobînan kiştêne. Re rey serê bincewê ke erd de zî çende tenî hamey kiştişî. Tam a çaxî pîlan vatêne, “Ewca qasê qiney kerge çinî yo bawne sero danê pêro.”

Jiyaney kurdan bi pêrodayîş dewam kerd. Her ana bî. Qe nêşkay pîl bifikiriyê û loma her di binê linganê bergîranê xerîban de merdê. Enka zî parçey Başûrî de di partî qeybî caykew qasê qiney kergewo hame qarşî/hemberê jobînî. Go seyîn bo, go reyna birakujî virazîyo yan nê, ez nêzana. La eno vatişê verînan hame vîrê mi. Vatişêkew bîn zî, “Şar şî aşme, şima hema serê çiyê nêçî de danê pêro.”

Yê nimûney joyînî ma qeybî ene joy dayê. Şar şiyo aşme, şiyo feza, şar serê dîrokey mîlyonan serre ra lêkolîne keno la ma?

Naveroka berêDem û zindan
Naveroka ya piştî vêEmbazîya luye û şêrî

Şar se keno, ma sekenê?

Ma eno hefte bawnin ka şar se keno, ma sekenê. Vatişêke verînan ê kurdan bîbî, vatê: “Ewca qasê qiney kerge çiniyo bawne sero danê pêro.” Vatişêke verînan o û meseleyke muhîm a. Verî a joy me dinya ra çende hîkayan pêşkêş bikerin.

NASA aşme de awe vîna

NASA saziyeke DYA (Dewletê Yewbiyîn ê Amerîka) wa û serê feza de xebate kena. NASA xebere da û vat ke roco dişeme, yanê roco 26.10.2020 de xeberêke weşe ma go bidê. Ew roj hame, NASA va, “Ma reya yewîne serê riyê erdê aşme de cemed vînawo.” Yanê aw vînawa. Heta enka xeberêke anayîne nêbîbî. Û cawgir aw bibo ew ca jiyan/heyat esto, yan zî go bibo. Belkî rocê ke aşme de zî însanî jiyane bikerê, ka zano?!

Venus de nîşaney heyatî

Venus zî zey dinya gireestereykewo. Belkî ewca zî jiyane bibo? Ma çi zanê? La enka îdîay ke anayîna esta. Ajansê rus Sputnîkî xeberêke kerde vila. Xebere de vat ke zanyare Arijita Manna ke Koleja Midnapur de kar kena û vat ke ay serê Venusî de xebate kerda û ana dewam kerd: “Ay, Venus de îşaretê ke jiyane esta vînawo.” Helbet hema sera se niyo, la ana heyseno ke go ene xebate dewam bikera. Belkî ewca zî merdimê ma bibê, kam zano?!

SPACE X

SPACE X zî DYA de sazîke taybet a. Emsar aşmey gulanî de ay di merdimî berdî feza. Sazî wazena merdiman zey tûrîstan bero û biyaro.

Fosîlo 70 mîlyon sere

Eyaletê La Rioja yê Arjantînî de bermayiyê dînozoran ê dîrokey cay şina heta 70 mîlyon serre verî hame dîyişî. Walîyê Eyaletê La Rioja ê bi namey Ricardo Quintela serê hesabê xo yê twitterê ra nişt. Ê va ke herêmey Santa Domingo yê bajarê Vinchina de fosîlê dînozorî ke dîrokey cê şina heta 70 mîlyon serre bi xebatey henî zanyaran hame dîyişî. Xeynê enî, lîsê bermahiyê hakanê dînozoran zî hamew dîyişî. Eno 5 serrî yo serê ene joy de xebatenê kenê.

Meselay ma

Ma enka bêrê serê meselay xo. Dewican zehf dayne pêro. Zehf reyan to hawnaney qey çiyo nê çî zî dayne pêro û jobînan kiştêne. Re rey serê bincewê ke erd de zî çende tenî hamey kiştişî. Tam a çaxî pîlan vatêne, “Ewca qasê qiney kerge çinî yo bawne sero danê pêro.”

Jiyaney kurdan bi pêrodayîş dewam kerd. Her ana bî. Qe nêşkay pîl bifikiriyê û loma her di binê linganê bergîranê xerîban de merdê. Enka zî parçey Başûrî de di partî qeybî caykew qasê qiney kergewo hame qarşî/hemberê jobînî. Go seyîn bo, go reyna birakujî virazîyo yan nê, ez nêzana. La eno vatişê verînan hame vîrê mi. Vatişêkew bîn zî, “Şar şî aşme, şima hema serê çiyê nêçî de danê pêro.”

Yê nimûney joyînî ma qeybî ene joy dayê. Şar şiyo aşme, şiyo feza, şar serê dîrokey mîlyonan serre ra lêkolîne keno la ma?

Naveroka berêDem û zindan
Naveroka ya piştî vêEmbazîya luye û şêrî