Saturday, December 4, 2021

Serê bîrên petrolê sax be!

Yê îtalyan gotiye; keçên me gelekî bi nav û deng in xweşik û nazdar in…

Yê alman gotiye; erebeyên me gelekî baş û navdar in…

Yê îniglîz gotiye bîra me gelekî navdar e…

Yê fransî gotiye; şeraba me û avahîsaziya me gelekî navdar e…

Yê îranî gotiye; xalî û merşên me yên neqişandî gelekî navdar in… Dawî dor hatiye ser erebekî kendavê û wî wiha bersiva tevan daye:

Ez tu karekî nakim lê destgirtiya min îtaliyan, erebeya min malê alman e; ez bîraya îngilîzan vedixwim; di avahiya bi avakirina avahîsazên fransiyan de dijîm û mala xwe bi xaliyên îranî radixim. Serê bîrên me yên petrolê sax be.

Ez jî dizanim heke rojekê ew bîrên petrolê biçikin, wê çiyê we navdar bibe!

Serê bîrên petrolê sax be!

Yê îtalyan gotiye; keçên me gelekî bi nav û deng in xweşik û nazdar in…

Yê alman gotiye; erebeyên me gelekî baş û navdar in…

Yê îniglîz gotiye bîra me gelekî navdar e…

Yê fransî gotiye; şeraba me û avahîsaziya me gelekî navdar e…

Yê îranî gotiye; xalî û merşên me yên neqişandî gelekî navdar in… Dawî dor hatiye ser erebekî kendavê û wî wiha bersiva tevan daye:

Ez tu karekî nakim lê destgirtiya min îtaliyan, erebeya min malê alman e; ez bîraya îngilîzan vedixwim; di avahiya bi avakirina avahîsazên fransiyan de dijîm û mala xwe bi xaliyên îranî radixim. Serê bîrên me yên petrolê sax be.

Ez jî dizanim heke rojekê ew bîrên petrolê biçikin, wê çiyê we navdar bibe!