Thursday, October 21, 2021

Şewey Qralan

Hepisxaneyêk bifikirê, mîyanê koy de wo û îdareyê hepisxanî destê mehkûman de yo. Hepisxaneyo bi nameyê xo “La Maca” mîyanê welatî de bi name û veng o. Bi merdimê ke semedê dizdî, tiryak, xapênayîş û kiştişê merdiman hamiyî girewtişî hepisxane kerdo pirê. La taybetîyêk enî merdimanê hepisxanî esta ke goreê kulturê welatê xo hereket kenê, bawerî înan goreyê edetann înan zehf xurt a.

Edetêk aneyîn est o: Şewa ke “Aşmîya Bi Gunî” veciyo şahî yena viraştiş. A şewe pîlê hepisxanî zîyafet dano heme tenê hepisxane de yê û çînaw bîn zî joy weçînenê ke qey înan rê hîkayeyêk vajo. Caw zehf muhîm zî etîya yo. Teno ke hîkaye vajo, dima ke hikayeyê ci biqedîyo zey qurban qeybî a şewe yeno kiştiş.

Ma qalê fîlmê derhêner Philippe Lacote kenê. Fîlmê welatê Qeraxê Ajî fîlmêk fantastîk o. Heta peynî bê merdim aciz bibo merdim ro hîktayeyê fîlmî temaşe keno. Fîlm bi awayêk modern verê xo dano Hîkayeyanê 1001 Şewe.

A şewa ke “Aşmîya Bi Gunî” veciyawa de pîlê hepîsxanî gere joy weçîno ke qeybî înan hîkeye vajo. Tam a çaxî ciwanêk newe kuno hepis û ew qeybî a şewe neyo weçînayîş. Lajek bê ke bizano go çi bêro serê ci dest bi hîkayeya xo keno. Her ke ew hîkaye vano, mehkûmê bînê xo erzenê meydan û çiyo hîkaye de bi dans anê ziwan. Dans, vînayîş, hîkaye, meraqê hepisçîyan heme kunê têmîyan û hîkayeya ma raver şina. Û tenêkew her kerge serê milê ci de wa û her kes zey merdimê ke gêc hawnena ê ra, yeno verê hîkaye ci, bi dizî vano, “Ti hîkaye biqedênê go to bikişê. Hîkayeya xo derg bike, meqedêne heta serê sibayî.”
Lajek qalê hîkayeya “Qralê Zama” keno û heta te ra yeno keno derg û keno derg… Hetê ke ro ew hîkayeyê xo keno derg ke ger beşko heta roj vejîyo vajo go merg ra bixelesîyo; heto bîn ro şerê îqtîdarî pey perdî de dewam keno, sûîkast ro henîyan virazêno.

Derhêner Philippe Lacote serê kevneşopîya groît a Rojavayê Afrîka de bi hîkayeyan fîlmê xo viraşto. Fîlm serê nameyê welatê Qeraxê Ajî de bî berendamê Oscarî, heta “lîsteya kilme” zî hame. Fîlm Festîvala Rotterdamî û Festîvala Toronto de xelate girewt. Reyna DYA de zî Xelata Rexnegirê Amerîka-Afrîka ay Fîlmê Serkewte girewt. Fîlmo ke Festîvala Fîlman a Venedîkî de zî hame bî mojnayîş, ene aşme Festîvala Fîlman a Stenbolî de zî vejîya vernî temaşekerdoxan. Eno fîlmo serkewte, fantastîk hetêk ro qalê hîkayî kerd, heto bîn ro feqîriya ê însanan, ê însanê ke weko bîn çareyke înan çinîyo, hîkayeya însananê ke dinyaya înan xerepîyaya mojneno ra. Hetêk ro zî şerê desthilatî yê mîyanê hepsî de ardê verê çimanê temaşevanan.

Çawey ke dinya de heme hepisxaneyan de rewşe baş nîya, Tirkîya de zî enka rewşa hepisxaneyan baş nîya û şar grev de yo; enî hepisxanî de zî rewşa merdimê ke hameyî girewtişî qet baş nîya. Pêşnîyarê ma ew o ke şima firsend vîna temaşe bikerê; şima go qe poşman nêbê.

KUNYE:
Derhêner: Philippe Lacote
Kaykerdoxî: Abdoul Karim Konatê, Bakary Konê, Denis Lavant, Isaka Sawadogo, Jean Cyrille Digbeu, Laetitia Ky, Macel Anzian, Rasmane Ouedraogo, Steve Tientcheu, Zunon François Lopez.
Ziwan: Fransizî, Dyula, Nouchi
Mawe: 90 deqe

Şewey Qralan

Hepisxaneyêk bifikirê, mîyanê koy de wo û îdareyê hepisxanî destê mehkûman de yo. Hepisxaneyo bi nameyê xo “La Maca” mîyanê welatî de bi name û veng o. Bi merdimê ke semedê dizdî, tiryak, xapênayîş û kiştişê merdiman hamiyî girewtişî hepisxane kerdo pirê. La taybetîyêk enî merdimanê hepisxanî esta ke goreê kulturê welatê xo hereket kenê, bawerî înan goreyê edetann înan zehf xurt a.

Edetêk aneyîn est o: Şewa ke “Aşmîya Bi Gunî” veciyo şahî yena viraştiş. A şewe pîlê hepisxanî zîyafet dano heme tenê hepisxane de yê û çînaw bîn zî joy weçînenê ke qey înan rê hîkayeyêk vajo. Caw zehf muhîm zî etîya yo. Teno ke hîkaye vajo, dima ke hikayeyê ci biqedîyo zey qurban qeybî a şewe yeno kiştiş.

Ma qalê fîlmê derhêner Philippe Lacote kenê. Fîlmê welatê Qeraxê Ajî fîlmêk fantastîk o. Heta peynî bê merdim aciz bibo merdim ro hîktayeyê fîlmî temaşe keno. Fîlm bi awayêk modern verê xo dano Hîkayeyanê 1001 Şewe.

A şewa ke “Aşmîya Bi Gunî” veciyawa de pîlê hepîsxanî gere joy weçîno ke qeybî înan hîkeye vajo. Tam a çaxî ciwanêk newe kuno hepis û ew qeybî a şewe neyo weçînayîş. Lajek bê ke bizano go çi bêro serê ci dest bi hîkayeya xo keno. Her ke ew hîkaye vano, mehkûmê bînê xo erzenê meydan û çiyo hîkaye de bi dans anê ziwan. Dans, vînayîş, hîkaye, meraqê hepisçîyan heme kunê têmîyan û hîkayeya ma raver şina. Û tenêkew her kerge serê milê ci de wa û her kes zey merdimê ke gêc hawnena ê ra, yeno verê hîkaye ci, bi dizî vano, “Ti hîkaye biqedênê go to bikişê. Hîkayeya xo derg bike, meqedêne heta serê sibayî.”
Lajek qalê hîkayeya “Qralê Zama” keno û heta te ra yeno keno derg û keno derg… Hetê ke ro ew hîkayeyê xo keno derg ke ger beşko heta roj vejîyo vajo go merg ra bixelesîyo; heto bîn ro şerê îqtîdarî pey perdî de dewam keno, sûîkast ro henîyan virazêno.

Derhêner Philippe Lacote serê kevneşopîya groît a Rojavayê Afrîka de bi hîkayeyan fîlmê xo viraşto. Fîlm serê nameyê welatê Qeraxê Ajî de bî berendamê Oscarî, heta “lîsteya kilme” zî hame. Fîlm Festîvala Rotterdamî û Festîvala Toronto de xelate girewt. Reyna DYA de zî Xelata Rexnegirê Amerîka-Afrîka ay Fîlmê Serkewte girewt. Fîlmo ke Festîvala Fîlman a Venedîkî de zî hame bî mojnayîş, ene aşme Festîvala Fîlman a Stenbolî de zî vejîya vernî temaşekerdoxan. Eno fîlmo serkewte, fantastîk hetêk ro qalê hîkayî kerd, heto bîn ro feqîriya ê însanan, ê însanê ke weko bîn çareyke înan çinîyo, hîkayeya însananê ke dinyaya înan xerepîyaya mojneno ra. Hetêk ro zî şerê desthilatî yê mîyanê hepsî de ardê verê çimanê temaşevanan.

Çawey ke dinya de heme hepisxaneyan de rewşe baş nîya, Tirkîya de zî enka rewşa hepisxaneyan baş nîya û şar grev de yo; enî hepisxanî de zî rewşa merdimê ke hameyî girewtişî qet baş nîya. Pêşnîyarê ma ew o ke şima firsend vîna temaşe bikerê; şima go qe poşman nêbê.

KUNYE:
Derhêner: Philippe Lacote
Kaykerdoxî: Abdoul Karim Konatê, Bakary Konê, Denis Lavant, Isaka Sawadogo, Jean Cyrille Digbeu, Laetitia Ky, Macel Anzian, Rasmane Ouedraogo, Steve Tientcheu, Zunon François Lopez.
Ziwan: Fransizî, Dyula, Nouchi
Mawe: 90 deqe