Friday, October 22, 2021

Şewqa

Zemanê verî qeybî verî ro tesîrê çiyê tebera yenê bigîrê şewqa dayêne sereyê xo. Enka zî şewqayê aneyînî estê. Mesela, merdimê karê sazkerdinê keyan kenê qeybî sereyê xo bipawê şewqa danê sereyê xo.

Zehf reyan qeybî zêde rojenêda sereyê înan ro û ê xo ra nêşorê şewqa danê sereyê xo. Helbet qeybî merdim sereyê xo serdî ra bipawo zî şewqa dano sereyê xo.
Welatanê tewir tewiran de şewqayê tewir bi tewirî estê. Mesela Tirkîya de verî şewqa çinêbî, Ataturkî qanûnê “Şoreşê Şewqan” ard û şewqa arde Tirkîya; çiyê danê sereyê xo bedelnaye.
Welatê Skoçya de şewqayê tewir bi tewirî û rengînî estê. Welatanê bînan de zî rewşe anekîya.

Serdemo modern de şar qeybî tewr zêde karîzma bo şewqa dano sereyê xo. Û helbet qeybî kompanî reklam bikerê, logoyê xo danê serê şewqan û ê şewqan konferans, festîval, çalakîyanê sporî, mîtînganê weçînayîşan de şixulnenê. Tam zî meseleya ma na xala peyîne ya.

10’ê aşma vernîya ma de Iraq de weçînayîş esto. Partîyê kurdan zî kunê no weçînayîşê qeybî mebûsîyê Iraqî. Partîyê kurdan YNK û Goran binê nameyê “Koalîsyonê Kurdistanî” de pîya kunê weçînayîş. Ê go mîtîngan virazê û qeybî nê mîtîngan de bişixulnê pêdivîya înan bi şewqayan esta. Înan zî sîparîşê şewqan dayî kompanî Tirkîya. A kompanî qezaya Şalparazî ya bajarê Trabzonî yê Tirkîya de ya. Kompanî şewqayan viraşt û serê şewqayan de “Kurdistan Coalition” (Koalîsyonê Kurdistanî) nuşte. Hendî kamî gilî kerdo, Şaredarê Şalpazarî û zabiteyê ci ameyê a kompanî, ê şewqayan veşnayê.
Ma qe serê helwestê şaredarî de nêvindenê, semedo ke ma zanê ê partîya nijadperest ra yo û neyartîya kurdan keno. Ma hetê xo ra ewnenê mesela ra. Û ma çende persan kenê…
Welatê ke nêşko şewqan miyanê qeza û bajaranê xo de virazo o welat go senî bibo welat? O welat senî welat o? Welato ke pêdivîya ci bi hezaran çiyan bibo û ê hezaran çiyan heminan, yan zî sera newayê ci tebera bigîro o welat go senî bieşko raver şoro? Ma hewce nêkeno ma serê nê persan û persanê anayinan de bifikiriyê… Ma çende persanê şexsî zî bikerê…

Çirê şima şiyê bajaro ke her kes zano bajarê nijadperestan o de şewqayan dayê viraştiş? Sewbîna bîn kompanî çinê bî ke şewqan virazo şima şî ewca? Şima nêeşkayê şorê bajarêke bîn? Mesela Stenbol de zehf kargehê kurdan estê, çirê şima nêşî verê înan? Sewbîna kurdî nêbê zî, Stenbol de zehf kompaniyê bînî estê û qeybî Başûr kar kenê, çirê şima nêşîyê ewca? Kamî rey mote ra şima ke şima şîyî bajarê nijadperestan? Rayberê şima kam bî?
Go kam bersivê nê persan bido. Yan zî go bersiv bido yan nê. Ez nêzana. Axir meselaya ma giran a.

Naveroka berêRaya Zera zaf derg a
Naveroka ya piştî vêRêwîtiya tûtinê û dîroka wê

Şewqa

Zemanê verî qeybî verî ro tesîrê çiyê tebera yenê bigîrê şewqa dayêne sereyê xo. Enka zî şewqayê aneyînî estê. Mesela, merdimê karê sazkerdinê keyan kenê qeybî sereyê xo bipawê şewqa danê sereyê xo.

Zehf reyan qeybî zêde rojenêda sereyê înan ro û ê xo ra nêşorê şewqa danê sereyê xo. Helbet qeybî merdim sereyê xo serdî ra bipawo zî şewqa dano sereyê xo.
Welatanê tewir tewiran de şewqayê tewir bi tewirî estê. Mesela Tirkîya de verî şewqa çinêbî, Ataturkî qanûnê “Şoreşê Şewqan” ard û şewqa arde Tirkîya; çiyê danê sereyê xo bedelnaye.
Welatê Skoçya de şewqayê tewir bi tewirî û rengînî estê. Welatanê bînan de zî rewşe anekîya.

Serdemo modern de şar qeybî tewr zêde karîzma bo şewqa dano sereyê xo. Û helbet qeybî kompanî reklam bikerê, logoyê xo danê serê şewqan û ê şewqan konferans, festîval, çalakîyanê sporî, mîtînganê weçînayîşan de şixulnenê. Tam zî meseleya ma na xala peyîne ya.

10’ê aşma vernîya ma de Iraq de weçînayîş esto. Partîyê kurdan zî kunê no weçînayîşê qeybî mebûsîyê Iraqî. Partîyê kurdan YNK û Goran binê nameyê “Koalîsyonê Kurdistanî” de pîya kunê weçînayîş. Ê go mîtîngan virazê û qeybî nê mîtîngan de bişixulnê pêdivîya înan bi şewqayan esta. Înan zî sîparîşê şewqan dayî kompanî Tirkîya. A kompanî qezaya Şalparazî ya bajarê Trabzonî yê Tirkîya de ya. Kompanî şewqayan viraşt û serê şewqayan de “Kurdistan Coalition” (Koalîsyonê Kurdistanî) nuşte. Hendî kamî gilî kerdo, Şaredarê Şalpazarî û zabiteyê ci ameyê a kompanî, ê şewqayan veşnayê.
Ma qe serê helwestê şaredarî de nêvindenê, semedo ke ma zanê ê partîya nijadperest ra yo û neyartîya kurdan keno. Ma hetê xo ra ewnenê mesela ra. Û ma çende persan kenê…
Welatê ke nêşko şewqan miyanê qeza û bajaranê xo de virazo o welat go senî bibo welat? O welat senî welat o? Welato ke pêdivîya ci bi hezaran çiyan bibo û ê hezaran çiyan heminan, yan zî sera newayê ci tebera bigîro o welat go senî bieşko raver şoro? Ma hewce nêkeno ma serê nê persan û persanê anayinan de bifikiriyê… Ma çende persanê şexsî zî bikerê…

Çirê şima şiyê bajaro ke her kes zano bajarê nijadperestan o de şewqayan dayê viraştiş? Sewbîna bîn kompanî çinê bî ke şewqan virazo şima şî ewca? Şima nêeşkayê şorê bajarêke bîn? Mesela Stenbol de zehf kargehê kurdan estê, çirê şima nêşî verê înan? Sewbîna kurdî nêbê zî, Stenbol de zehf kompaniyê bînî estê û qeybî Başûr kar kenê, çirê şima nêşîyê ewca? Kamî rey mote ra şima ke şima şîyî bajarê nijadperestan? Rayberê şima kam bî?
Go kam bersivê nê persan bido. Yan zî go bersiv bido yan nê. Ez nêzana. Axir meselaya ma giran a.

Naveroka berêRaya Zera zaf derg a
Naveroka ya piştî vêRêwîtiya tûtinê û dîroka wê