Friday, October 29, 2021

‘Sifte cenîyan bikişê’

Meral Ozel

Pêro dinya sero netew dewletî ser şarî de taybet ke şaro ke vera hukumdariya înan xoverdano, tekoşîne dano lej kenê. Hama lete na lej kî dizda yeno ramitene. Namê xo kî lejê taybet o.

Nê polîtîkayanan tewr zêde wazenê ke cenî û gencan teslîm bigêrî. Wazenê hîn bikerî, ne gencî ne zî cenî dûstê înan de, dûstê zilm û zorvajiyî de vengê xo berz mekerî.
Hukumdarî qesê ‘Sifte cenîyan bikişê’ hîn tol nêvatî. Waxto ke cenî kerdî bêveng, cenî ke taqate ra dayî warî homete ke kenê binê tesîrê xo.

Her gucike dinya de cenî rastê zorvajiye yenê. Hama waxto ke jû cenî kewayirê kamayisê kurd bîye o waxt herîşî jêdena benê giran. Her hetî ra rastê herîşkarîya dewlete yenê. Eskera ya kî gurete polîtîkayê taybet ser cenîyan de yenê ramitene. Coka polîtîkayê lejê taybetî xorîyê. Cenî, domanî, xoza, zagon, pêro yenê hedef guretene.

Cenîyan ke bi tekoşîna serran xeylê rayî guretî û rêxistin bîyayena xo aver berdî, xeylê sazîyê cenîyan kî rakerdî. Coka bi raya qayûman sifte sazîyê cenîyan ameyî guretene. Dime ra kî cenîyê ke tekoşîne bi qerarîya danê ramitene ameyî pêguretene. Nîya armanca axme kerdena rêxistin bîyayena cenîyan de jû game ame estene.

Qirkerdena çand ra dima kî rayanê bînan ra na qirkerdene her waxt rojdem de pêcênî. Feqirîye ke letê polîtîkaya lejê taybetî ya. Vêşanîye û feqirîye ke tewr jêde cenîyan ser o tesîr kena. Êdî her çêber, her înson hedefê lejê taybet û psîkolojîkî de ro.

Dewleta Tirkîya bi raya perwerde, huner, aborî, îtîqat, çapemenîye nê lejê taybetî ca ana. Pêro nê rayan zerrê şarî de eve tersî axme kena, dime ra kî herîş kena. Qûwetê îqtîdarî, polîs û eskerî xo zerrê şarî de zorvajîya xo yê lejê taybetî giran kerd. Serranê peyênan de gorê nê polîtîkayan kurdan ser o qirkerdenêda pîle yena ramitene. Pêro nê rayan wazenê biresê armancanê xo.

Cenîyan ra pîya gencanê kurdan sero kî kayê qilerînî estê. Her gama xo de, kotî de nîyadanê rastê nê polîtîkayanê lejê taybetî yenê. Gencan oncenê zerrê tîryak, fuhiş, çik ke esto namê xiravîya wazenê mavenê gencanê kurdan de ca bibo. Wazenê gencê kurdan roz bi roz bixerepîyê. Xo înkar bikerî, bînê destê hukumdarîya înan de jê kole biciwîyê.

Tecawizê cenîyan, domanan, kistene ke her roz jêde bena. Pêro na qileriye bingê xo nê lejê taybetî ra cêna. Coka vera bîyayîsanê niyanên de bêveng vinitis nêbeno. Qûwetê dewlete her hetî ra herîş kenê. Coka namê xo lejo taybet o. Çitur to kisenê, çitur to raştîya xo ra durî kenê, ebe xo kî nêzanena. Hama lejo taybet nîya yeno ramitene. Mezgê însonan ra kay kenê. Çiyê rindî xiravin, çiyê xiravinî ke rind musnenê. Roz bi roz, serre bi serre kulturê şarî vurnenê. Anê merhele hênen kî edî bena mordemê bînê destê kolonyalîstan. Waxto ke jû kes ame xapînayene, dest keno dormê xo xapîneno.

Jû raya xelesîyayîşî esta. Nê polîtîkayanê dewlete ferq kerdene, dûstê na polîtîka de xoverdayene, tekoşîn dayena.

‘Sifte cenîyan bikişê’

Meral Ozel

Pêro dinya sero netew dewletî ser şarî de taybet ke şaro ke vera hukumdariya înan xoverdano, tekoşîne dano lej kenê. Hama lete na lej kî dizda yeno ramitene. Namê xo kî lejê taybet o.

Nê polîtîkayanan tewr zêde wazenê ke cenî û gencan teslîm bigêrî. Wazenê hîn bikerî, ne gencî ne zî cenî dûstê înan de, dûstê zilm û zorvajiyî de vengê xo berz mekerî.
Hukumdarî qesê ‘Sifte cenîyan bikişê’ hîn tol nêvatî. Waxto ke cenî kerdî bêveng, cenî ke taqate ra dayî warî homete ke kenê binê tesîrê xo.

Her gucike dinya de cenî rastê zorvajiye yenê. Hama waxto ke jû cenî kewayirê kamayisê kurd bîye o waxt herîşî jêdena benê giran. Her hetî ra rastê herîşkarîya dewlete yenê. Eskera ya kî gurete polîtîkayê taybet ser cenîyan de yenê ramitene. Coka polîtîkayê lejê taybetî xorîyê. Cenî, domanî, xoza, zagon, pêro yenê hedef guretene.

Cenîyan ke bi tekoşîna serran xeylê rayî guretî û rêxistin bîyayena xo aver berdî, xeylê sazîyê cenîyan kî rakerdî. Coka bi raya qayûman sifte sazîyê cenîyan ameyî guretene. Dime ra kî cenîyê ke tekoşîne bi qerarîya danê ramitene ameyî pêguretene. Nîya armanca axme kerdena rêxistin bîyayena cenîyan de jû game ame estene.

Qirkerdena çand ra dima kî rayanê bînan ra na qirkerdene her waxt rojdem de pêcênî. Feqirîye ke letê polîtîkaya lejê taybetî ya. Vêşanîye û feqirîye ke tewr jêde cenîyan ser o tesîr kena. Êdî her çêber, her înson hedefê lejê taybet û psîkolojîkî de ro.

Dewleta Tirkîya bi raya perwerde, huner, aborî, îtîqat, çapemenîye nê lejê taybetî ca ana. Pêro nê rayan zerrê şarî de eve tersî axme kena, dime ra kî herîş kena. Qûwetê îqtîdarî, polîs û eskerî xo zerrê şarî de zorvajîya xo yê lejê taybetî giran kerd. Serranê peyênan de gorê nê polîtîkayan kurdan ser o qirkerdenêda pîle yena ramitene. Pêro nê rayan wazenê biresê armancanê xo.

Cenîyan ra pîya gencanê kurdan sero kî kayê qilerînî estê. Her gama xo de, kotî de nîyadanê rastê nê polîtîkayanê lejê taybetî yenê. Gencan oncenê zerrê tîryak, fuhiş, çik ke esto namê xiravîya wazenê mavenê gencanê kurdan de ca bibo. Wazenê gencê kurdan roz bi roz bixerepîyê. Xo înkar bikerî, bînê destê hukumdarîya înan de jê kole biciwîyê.

Tecawizê cenîyan, domanan, kistene ke her roz jêde bena. Pêro na qileriye bingê xo nê lejê taybetî ra cêna. Coka vera bîyayîsanê niyanên de bêveng vinitis nêbeno. Qûwetê dewlete her hetî ra herîş kenê. Coka namê xo lejo taybet o. Çitur to kisenê, çitur to raştîya xo ra durî kenê, ebe xo kî nêzanena. Hama lejo taybet nîya yeno ramitene. Mezgê însonan ra kay kenê. Çiyê rindî xiravin, çiyê xiravinî ke rind musnenê. Roz bi roz, serre bi serre kulturê şarî vurnenê. Anê merhele hênen kî edî bena mordemê bînê destê kolonyalîstan. Waxto ke jû kes ame xapînayene, dest keno dormê xo xapîneno.

Jû raya xelesîyayîşî esta. Nê polîtîkayanê dewlete ferq kerdene, dûstê na polîtîka de xoverdayene, tekoşîn dayena.