Monday, September 27, 2021

Şoreşê şaran: Rojawa

Meral Ozel

Şoreşê Rojawanî verê çimane ma de 8 serrîyo cengê de  pîl de ra. Hem hereme hem kî şaranê hereme sero zilm û zorvajiya hukumdaran nêqedîya. Qûwete ke xoserîya şaran ra tersenê, xof cenê pêro rayana wazene na şoreşê şaran bixeneknê. Na şoreşo ke bi kila xo seserra 21’îne de şarane dîna germ kerd, hukumdaran rê kî biye serd û pûkeleke. Toxûmê no şoreşî hîn ret nêerjiya hard, hîn ret gewe nêbî.

Hukumdarî ke Afrîka ra heta cayanê bînan şaran gurete binê bandora xo, kerdê kole Rojhilatê Mîyan kî bi na armanca xo rê kerdî hedef. Na ca her hetî ra dewlemendîya pîlî rê wayirîye kenê. Coka hukumdarî serva Rojhilatê Mîyan herbî de pîl de rê. Hem miyanê xo de hem kî şaranê hereme de. Nî dugelan ra jûya ke ser lej yeno ramitene Sûrîye yo. Şar sero hetî ra zorvajiya dewlete hetî ra kî zorvajiya na qûwetan bêmaven dewam kenê. Vesanîya domanan, merdena însonan çimê kes de nêosenê. Hukumdarî teyna peyê qezencanê xo de rê. Coka qiymetê înson serva yenan çin o. Lejo ke hereme de bi serran o dewam keno nûmûneyê no yo. Dûste na zilm û zorvajiye de şaranê Rojhilatê Mîyan kî gorê xo estê xo ver. Çixas kî na koletiye qebûl nêkerdî verra ci jû qûweta pîla kî besenêkerdî vinderî. Na dem de kurdan bi mîrasê tekoşîna xo ya verra koleyîne hereme de jû demî de newe dest pêkerdî. Xo rêxistin kerdî, kom bi kom ameyî têhet û verra koleyîne, seweta ciwiyayîşê azad qerarê xoverdayene guretî. Na qerarîya kurdan ewro pêro şaranê hereme rê kî raya xeleşiyayîşî misna. Yew şar verra hukumdaran, Rojhilatê Mîyanê ke tim biya navendê lej dest kerd xoverdayişî. Namê na xoverdayene ke bi Şoreşê Rojawa ke vila bî, dîna de ame naskerdene.

Kurdî rayverîye kerdî

19’e temmûza 2012’î de ju sûka ke name xo peycoy pêro dîna de ame naskerde Kobanê ra Şoreşê Rojawa dest pêkerd. Dime ra vilayî xeylê sûkan bî, name herema hîra kî bî Vakûr û Rojhilatê Sûrîye. Niya jedena bî rind. Waxto ke mordem vano; şoreşê saran namê pêro hereman ceno zerrê xo. Xo ra Rojawayê Kurdîstanî de teyna kurdî nêciwiyenê, dest pêkerdenê şoreşî rê kurdî rayverîye kerdî, bedelê girsî dayî û hama gorê raya 3’îne de ciwiyayîsî de kî israr kenê. Şaranê piya ciwiyayisê wertax de. Ewro rîwale na wastene ra na şoreşê şaran jedeno û beno hedefê herîşan.  Vakûr û Rojhilatê Sûrîye de, kurdî, erebî, asurî, ermenî onca îtîqatî ciya-ciya piya weşîya xo ramenê, piya lej kene kê na şoreşî girs bikerî. Şoreşê Rojawa royê enternasyonalîst ke newe ra vet werte.

Cenî bîyî sembolê şoreşî

8 serrîyo roze çîna ke verva hereme herîş mebo. Şaro ke koleyîne ra qeyir xo rê jû ciwiyayîş înşa keno binê na zorvajiye de erzeno xo ver. Na xoverdayîş de emeg û rolê cenîyan bî sembolê şoreşî. Dîna de cenîyê kûrdan bi na şoreşî jedena ameyî naskerdene. Cenî teyna tariyê çeteyan nê, tariya hukumdaranê ke seserran hereme de tesîr kenê axme kerdî. Jû sebebê herîşî ke 8 serrîyo nêvindene wastena ciwiyayîsê azad yê cenîyan a. Eke na hereme de na ciwiyayîs binge bicero, pîl bibo, pêro Rojhilatê Mîyan rê do bibo nûmûne. Na kî kolonyalistan tersnena.

Na şoreş hona payra wo

Pêro dormeyî serva xo, serva hukumdarîya xo erzenê ser na şoreşî. Çiye muhîm wayir vejiyayena na şoreşî ya. Seveknayîse na şoreşî ya. Coka 8 serrîyo Rojawa de, Vakûr û Rojhilatê Sûrîye de sebeno gere rind bêro wendene. Taxlîlê na heşt serran rind bibo ke, nayî ra tepîya raya de qeyîme bêro guretene. Waxto ke jû dare amê ronayene mordem gere awe bido ke hûsk mebo. Ewro şoreşê şaran rê ke hem wayir vejiyayene û hem kî poşt dayene lazim a. Şaranê Rojawa rê, şehîdanê na şoreşî rê deynî ma wo. Saya şoreşê 19’e temmûze dîna newe ra çoşa de pîl di, şoreşgerane pêro dîna rê newe ra omêd bi. Kamo ke binê zilm û zorvajîye de ro bi na omedê şoreşî jedena wastena xo ya azadî, xelesiyayişî ard ziwan. Na şoreş ewro bi tekoşinêk pîl hona payra wo. Jedena girs bibo, jedena qayim hard bicero. Şaranê hereme rê bibo baxce gul û sosinan.

Şoreşê şaran: Rojawa

Meral Ozel

Şoreşê Rojawanî verê çimane ma de 8 serrîyo cengê de  pîl de ra. Hem hereme hem kî şaranê hereme sero zilm û zorvajiya hukumdaran nêqedîya. Qûwete ke xoserîya şaran ra tersenê, xof cenê pêro rayana wazene na şoreşê şaran bixeneknê. Na şoreşo ke bi kila xo seserra 21’îne de şarane dîna germ kerd, hukumdaran rê kî biye serd û pûkeleke. Toxûmê no şoreşî hîn ret nêerjiya hard, hîn ret gewe nêbî.

Hukumdarî ke Afrîka ra heta cayanê bînan şaran gurete binê bandora xo, kerdê kole Rojhilatê Mîyan kî bi na armanca xo rê kerdî hedef. Na ca her hetî ra dewlemendîya pîlî rê wayirîye kenê. Coka hukumdarî serva Rojhilatê Mîyan herbî de pîl de rê. Hem miyanê xo de hem kî şaranê hereme de. Nî dugelan ra jûya ke ser lej yeno ramitene Sûrîye yo. Şar sero hetî ra zorvajiya dewlete hetî ra kî zorvajiya na qûwetan bêmaven dewam kenê. Vesanîya domanan, merdena însonan çimê kes de nêosenê. Hukumdarî teyna peyê qezencanê xo de rê. Coka qiymetê înson serva yenan çin o. Lejo ke hereme de bi serran o dewam keno nûmûneyê no yo. Dûste na zilm û zorvajiye de şaranê Rojhilatê Mîyan kî gorê xo estê xo ver. Çixas kî na koletiye qebûl nêkerdî verra ci jû qûweta pîla kî besenêkerdî vinderî. Na dem de kurdan bi mîrasê tekoşîna xo ya verra koleyîne hereme de jû demî de newe dest pêkerdî. Xo rêxistin kerdî, kom bi kom ameyî têhet û verra koleyîne, seweta ciwiyayîşê azad qerarê xoverdayene guretî. Na qerarîya kurdan ewro pêro şaranê hereme rê kî raya xeleşiyayîşî misna. Yew şar verra hukumdaran, Rojhilatê Mîyanê ke tim biya navendê lej dest kerd xoverdayişî. Namê na xoverdayene ke bi Şoreşê Rojawa ke vila bî, dîna de ame naskerdene.

Kurdî rayverîye kerdî

19’e temmûza 2012’î de ju sûka ke name xo peycoy pêro dîna de ame naskerde Kobanê ra Şoreşê Rojawa dest pêkerd. Dime ra vilayî xeylê sûkan bî, name herema hîra kî bî Vakûr û Rojhilatê Sûrîye. Niya jedena bî rind. Waxto ke mordem vano; şoreşê saran namê pêro hereman ceno zerrê xo. Xo ra Rojawayê Kurdîstanî de teyna kurdî nêciwiyenê, dest pêkerdenê şoreşî rê kurdî rayverîye kerdî, bedelê girsî dayî û hama gorê raya 3’îne de ciwiyayîsî de kî israr kenê. Şaranê piya ciwiyayisê wertax de. Ewro rîwale na wastene ra na şoreşê şaran jedeno û beno hedefê herîşan.  Vakûr û Rojhilatê Sûrîye de, kurdî, erebî, asurî, ermenî onca îtîqatî ciya-ciya piya weşîya xo ramenê, piya lej kene kê na şoreşî girs bikerî. Şoreşê Rojawa royê enternasyonalîst ke newe ra vet werte.

Cenî bîyî sembolê şoreşî

8 serrîyo roze çîna ke verva hereme herîş mebo. Şaro ke koleyîne ra qeyir xo rê jû ciwiyayîş înşa keno binê na zorvajiye de erzeno xo ver. Na xoverdayîş de emeg û rolê cenîyan bî sembolê şoreşî. Dîna de cenîyê kûrdan bi na şoreşî jedena ameyî naskerdene. Cenî teyna tariyê çeteyan nê, tariya hukumdaranê ke seserran hereme de tesîr kenê axme kerdî. Jû sebebê herîşî ke 8 serrîyo nêvindene wastena ciwiyayîsê azad yê cenîyan a. Eke na hereme de na ciwiyayîs binge bicero, pîl bibo, pêro Rojhilatê Mîyan rê do bibo nûmûne. Na kî kolonyalistan tersnena.

Na şoreş hona payra wo

Pêro dormeyî serva xo, serva hukumdarîya xo erzenê ser na şoreşî. Çiye muhîm wayir vejiyayena na şoreşî ya. Seveknayîse na şoreşî ya. Coka 8 serrîyo Rojawa de, Vakûr û Rojhilatê Sûrîye de sebeno gere rind bêro wendene. Taxlîlê na heşt serran rind bibo ke, nayî ra tepîya raya de qeyîme bêro guretene. Waxto ke jû dare amê ronayene mordem gere awe bido ke hûsk mebo. Ewro şoreşê şaran rê ke hem wayir vejiyayene û hem kî poşt dayene lazim a. Şaranê Rojawa rê, şehîdanê na şoreşî rê deynî ma wo. Saya şoreşê 19’e temmûze dîna newe ra çoşa de pîl di, şoreşgerane pêro dîna rê newe ra omêd bi. Kamo ke binê zilm û zorvajîye de ro bi na omedê şoreşî jedena wastena xo ya azadî, xelesiyayişî ard ziwan. Na şoreş ewro bi tekoşinêk pîl hona payra wo. Jedena girs bibo, jedena qayim hard bicero. Şaranê hereme rê bibo baxce gul û sosinan.