Rojnameya Heftane
Browsing Tag

bawermend

Eynika Virginia Woolf

Qurana ku yek ji kitêbên pîroz a bawermendan e, bi vê ayetê dest pê dike: Bi navê Xwedayê mihrîban û dilovan ''Bixwîne''. Lê mirov ayetê bi xwe binêre tê wateyên 'vekirî, şop, îşaret,…