Rojnameya Heftane
Browsing Tag

Mehmet  Seyîtalîoglu

Velgê dare ruçikit kerd çuwalan

Hawtanê derbaz bîyayeyan de ma qalê Siltan Silemanî kerdbî. Tilya ey de ju gîştanêestbîyo hûrînda nêxşê gîştanî de morê ey bîyo. Cebraîlî no mor dayo Siltan Sileymanî. Saya nê morî ra dinya…

Şanika Şayh Maran III

Roj û helm û saetî rew ravêrenê. Na şanika xo de kotî mendîme. Heya !.. Berano sîya xo berzo to ver, hewt tabaxî şona binêhardî. Berano qer ser ke to bigêro halê to beno yaman. Hewt katê…

Şanika Şayhêê Maran II

Gelê wendox û goşdarî dem o dem nîyo wext vîyert ra usar ame, amnan vîyert ra hêgay bî zerd, cûnî çarnay, were zimistanî berd areyê topik berd areyê. Ardî kerdî xize. Hona kî Cemşît kupike…

Şanika Şayh Mara I

Beno nebeno vaxta ra vaxtê peyxambera ben o. Vanê  Lokmane Hekîm bîyo. Lokman  Hêkîm hêkîme girs bîyo. Wayştenê ke dermanê weşîye doz ke ro. Emre şarî wa derg bo. Lokmanî Hekîm roje gina…

Dager

Keyeyî waranê Çîyapanike de benê. Dewijî di hîrê aşmî  îta manenê. Mal û dawar, zaw û zêç, berxwanî, şiwanî, gawanî pêropîya puşopalaxe çiraynenê. Heywananê xo bi weyîkerdene kene mird.…

Çirtika sorbêlaxî I

Sorbêlax awe de şenikek tede herekîna. Caye de asê ra dêva cer sey mar çivirîn o. Sey dansoz mîyano barî de xo tadana û tadana ti vana belkî nika bena di letî. Tede masî çîn ê, kesî û bêqî…