Monday, October 25, 2021

Tarîxa Pêxemberan

Pirtûka bi navê ‘Dîroka Pêxemberan’ a Ebdulwehhab En-Necar ji aliyê Mela Tayyîbê Bazîdî ve ji erebî hat wergerandin. Pirtûka ku ji weşanxaneya Nûbiharê hat çapkirin, ji Hz. Adem heta Hz. Îsa behsa wan pêxemberan dike ku navê wan di quranê de derbas dibin. Ebdulwehhab En-Neccar dema dest bi serpêhatiyên pêxemberekî dike, pêşî bi awayê îstatîstîkî diyar dike ka çend navên wan pêxemberan di quranê de borîne, navên wan, sûret û hejmara ayetên ku navê wan pêxemberan tê de borîne rêz dike. Pişt re jî qala qonaxên jiyana pêxemberan bi awayekî berfirehî dike û ayetên der barê wan de dinivîse.

AMED

Tarîxa Pêxemberan

Pirtûka bi navê ‘Dîroka Pêxemberan’ a Ebdulwehhab En-Necar ji aliyê Mela Tayyîbê Bazîdî ve ji erebî hat wergerandin. Pirtûka ku ji weşanxaneya Nûbiharê hat çapkirin, ji Hz. Adem heta Hz. Îsa behsa wan pêxemberan dike ku navê wan di quranê de derbas dibin. Ebdulwehhab En-Neccar dema dest bi serpêhatiyên pêxemberekî dike, pêşî bi awayê îstatîstîkî diyar dike ka çend navên wan pêxemberan di quranê de borîne, navên wan, sûret û hejmara ayetên ku navê wan pêxemberan tê de borîne rêz dike. Pişt re jî qala qonaxên jiyana pêxemberan bi awayekî berfirehî dike û ayetên der barê wan de dinivîse.

AMED