Monday, September 27, 2021

Tarixê kurdan rê dismenî

Meral Ozel

Dismenîya vera şarê kurdî de xoza zî hedef girîyena. Faşîzmî ra kemer û kuç, dar û ber, teyrudur kî para xo gênî. Nê çemî azad herikîyenê, nê kî darî benê gewe, nê kî mircikê sey zerya xo wanenê. Dismenîya dewlete înan sero ra xo eskera kena. Welatê ma, hardo ke kamayîsê ma vejîyo werte, hardo ke pîlema tey weşîya xo ramite werte adir de ro. Zorvajîya henena bi serranê peynîya xo nîna. Însanan qir kerdî, estê zerrê, bi hezaran kerdê muxacîr û onca kî nêvindene.

Îqtîdarê AKPyî bi polîtîkayanê lej û rantî, xozaya Kurdîstanî kena xan û xirabe. Eynî waxtî de ciwîyayîşê şarî, kultur û vîrra qom yena hedef girewtene. Bi plananê lejî kurdî hardê xo ra benê. Pêro tarîxê şaranê ke Mezopotamya de ciwîyenê, wazenê rêca înan hard serd de nêmano. Nameyê kurdan sero çik esto hedef cenê, çik ke kultur û tarîxê kurdan ano mordem vîrrî riznenê ya kî name vurnenê. Wazenê azê kurdan kokî ra bibirnê.
Lejê qirkerdene, xoza sero, dar û ber sero kî yena ramitene. Serva dewan tol kerdene her ca de xoza vesnenê. Bi zanayîs, bi gore polîtîkayanê talan, lej, nê darî yenê vesnayene. Şirnex ra heta Çewlîg, Bedlîs, Dêrsimî adir kewte birran. Cayêko sey Şirnex adir nêkewto, birr yenê birnayene. Fermanê kok ardena birran ameyo dayene. Fermanê talan, riznayene, xan û xirabe kerdena hardê ma ameyo dayene.

Polîtîkayê înkar û asîmîlasyon, dewam kenê. Hukmat pêro dek û dolabênê xo qomî ser ferz keno. Rayanê newe vînenê seweta kokê kurdan ardene. Mavenê nê rayan de namê dewlemendîye, namê girs biyayena, cayê turîzmî, sukan talan kenê, kultur werte ra daranê we. Dêrsim de kî na raya her kes gorê xo jû gucike na talan ra pêgirewto. Bi desan madenî suke de estî, koyê Munzur kî maven de her koyê ser her pûlî ser projeyî estî. Serva nê madenan rakerî, raver hard kenê tol, vesnenê, însanan no talankerdişî rê kenê bêveng. Serva vurnayîsî azê qomê Dêrsimî, polîtîkayê lejê taybet ke dewam kenê. Herema Dêrsimî de hem kamayisî kurdî hem kî îtîqatê şarî xo rê kerdê hedef. Dêrsim vatene xoverdayene, vernîya zilm û zorvajîye de vinetena. Dêrsim vatenê îtîqatê Raya Haqî
Îtîqatê Raya Haqî vatene, jiyar û diyar, hardê Dewres, Dêrsim vatena. Xoza, daruber pêro pîya zerrê na îtîqatî de pîya yenê ziwan ardene. Dêrsim bi xo namê kultur, tarîx û kirmancîyo. Îqtîdarî tim Dêrsim kerdê çimê xo, estê kamîya na hardî ser. Hama îqtîdarî ewroyîn serva ke planê rejîmê neweyî kenê, jê pêro welat Dêrsim vernîya xo de xete vînenê. Coka her hetî ra serva tol kerdena kamayîsî namê Dêrsimî herîş kenê. Eke vernîya pêro nê talanî nêame girewtene, her cayê Dêrsimî de madenî berê rakerdene, dewî rîwalî nê madenan ra tol bibe, însanî reya de bînî bikuyî rayan. Welatê ma jûbîn rê giredana, roj bi roj lete bi lete talan kenê, nika ra kerdê çeberê rantî. Nejdî de beno ke hînî ra awa simitene nêro simitene. Şiya dare rê hesret bimanê.

Tarixê kurdan rê dismenî

Meral Ozel

Dismenîya vera şarê kurdî de xoza zî hedef girîyena. Faşîzmî ra kemer û kuç, dar û ber, teyrudur kî para xo gênî. Nê çemî azad herikîyenê, nê kî darî benê gewe, nê kî mircikê sey zerya xo wanenê. Dismenîya dewlete înan sero ra xo eskera kena. Welatê ma, hardo ke kamayîsê ma vejîyo werte, hardo ke pîlema tey weşîya xo ramite werte adir de ro. Zorvajîya henena bi serranê peynîya xo nîna. Însanan qir kerdî, estê zerrê, bi hezaran kerdê muxacîr û onca kî nêvindene.

Îqtîdarê AKPyî bi polîtîkayanê lej û rantî, xozaya Kurdîstanî kena xan û xirabe. Eynî waxtî de ciwîyayîşê şarî, kultur û vîrra qom yena hedef girewtene. Bi plananê lejî kurdî hardê xo ra benê. Pêro tarîxê şaranê ke Mezopotamya de ciwîyenê, wazenê rêca înan hard serd de nêmano. Nameyê kurdan sero çik esto hedef cenê, çik ke kultur û tarîxê kurdan ano mordem vîrrî riznenê ya kî name vurnenê. Wazenê azê kurdan kokî ra bibirnê.
Lejê qirkerdene, xoza sero, dar û ber sero kî yena ramitene. Serva dewan tol kerdene her ca de xoza vesnenê. Bi zanayîs, bi gore polîtîkayanê talan, lej, nê darî yenê vesnayene. Şirnex ra heta Çewlîg, Bedlîs, Dêrsimî adir kewte birran. Cayêko sey Şirnex adir nêkewto, birr yenê birnayene. Fermanê kok ardena birran ameyo dayene. Fermanê talan, riznayene, xan û xirabe kerdena hardê ma ameyo dayene.

Polîtîkayê înkar û asîmîlasyon, dewam kenê. Hukmat pêro dek û dolabênê xo qomî ser ferz keno. Rayanê newe vînenê seweta kokê kurdan ardene. Mavenê nê rayan de namê dewlemendîye, namê girs biyayena, cayê turîzmî, sukan talan kenê, kultur werte ra daranê we. Dêrsim de kî na raya her kes gorê xo jû gucike na talan ra pêgirewto. Bi desan madenî suke de estî, koyê Munzur kî maven de her koyê ser her pûlî ser projeyî estî. Serva nê madenan rakerî, raver hard kenê tol, vesnenê, însanan no talankerdişî rê kenê bêveng. Serva vurnayîsî azê qomê Dêrsimî, polîtîkayê lejê taybet ke dewam kenê. Herema Dêrsimî de hem kamayisî kurdî hem kî îtîqatê şarî xo rê kerdê hedef. Dêrsim vatene xoverdayene, vernîya zilm û zorvajîye de vinetena. Dêrsim vatenê îtîqatê Raya Haqî
Îtîqatê Raya Haqî vatene, jiyar û diyar, hardê Dewres, Dêrsim vatena. Xoza, daruber pêro pîya zerrê na îtîqatî de pîya yenê ziwan ardene. Dêrsim bi xo namê kultur, tarîx û kirmancîyo. Îqtîdarî tim Dêrsim kerdê çimê xo, estê kamîya na hardî ser. Hama îqtîdarî ewroyîn serva ke planê rejîmê neweyî kenê, jê pêro welat Dêrsim vernîya xo de xete vînenê. Coka her hetî ra serva tol kerdena kamayîsî namê Dêrsimî herîş kenê. Eke vernîya pêro nê talanî nêame girewtene, her cayê Dêrsimî de madenî berê rakerdene, dewî rîwalî nê madenan ra tol bibe, însanî reya de bînî bikuyî rayan. Welatê ma jûbîn rê giredana, roj bi roj lete bi lete talan kenê, nika ra kerdê çeberê rantî. Nejdî de beno ke hînî ra awa simitene nêro simitene. Şiya dare rê hesret bimanê.