Thursday, September 23, 2021

Tiştanok (mamik)

Me dîsa ji we re çend tiştanok ango mamikên xweş amade kirine. Bi hêvî me ku bi dilê we bin. Her wiha em dixwazin hûn ji kerema xwe tiştên li ba xwe binivîsin û ji me re rêkin da ku em wan jî biweşînin.

1-Tiştek min heye;

Çil tax in
Çil bertax in
Çil kuçik in
Çil ocax in


De bêjin ew çi ye?

2-Tiştek min heye;

Çindik çindik
Bazda quncik
Bê dil û bê gurçik

3- Tiştek min heye;

Çivçivî
Nav devî


Ew çi ye?

Çavkanî: Mamikên Botanê
Berhevkar: Rênas Xendekî û Dildar Botî

Bersivên me ev in; 1-Hinar, 2-Kêç, 3- Dasik, das

Tiştanok (mamik)

Me dîsa ji we re çend tiştanok ango mamikên xweş amade kirine. Bi hêvî me ku bi dilê we bin. Her wiha em dixwazin hûn ji kerema xwe tiştên li ba xwe binivîsin û ji me re rêkin da ku em wan jî biweşînin.

1-Tiştek min heye;

Çil tax in
Çil bertax in
Çil kuçik in
Çil ocax in


De bêjin ew çi ye?

2-Tiştek min heye;

Çindik çindik
Bazda quncik
Bê dil û bê gurçik

3- Tiştek min heye;

Çivçivî
Nav devî


Ew çi ye?

Çavkanî: Mamikên Botanê
Berhevkar: Rênas Xendekî û Dildar Botî

Bersivên me ev in; 1-Hinar, 2-Kêç, 3- Dasik, das