Thursday, June 24, 2021

Tiştanok (mamik)

Me dîsa ji we re çend tiştanok ango mamikên xweş amade kirine . Bi hêvî me ku bi dilê we be. Her wiha em dixwazin hûn ji kerema xwe re tiştên li ba xwe binvîsin û ji me re rêkin E-maila rojnameyê da ku em wan jî biweşînin.

1-Tiştek min heye

Çix belanokê
Bazda pêşiya bûkê

De bêjin ew çi ye?“

2-Tiştek min heye

Ço kero
Hefsar zero
Li dû min wero

3-Tiştek heye

Li çolê şîne
Li sûkê reş e
Li malê sor e

Çavkanî: Mamikên Botanê
berhevkar: Rênas Xendekî û Dildar Botî

Bersiv: 1 – Fîşek, gule 2 – Banger, gundor 3 – Çayê

Tiştanok (mamik)

Me dîsa ji we re çend tiştanok ango mamikên xweş amade kirine . Bi hêvî me ku bi dilê we be. Her wiha em dixwazin hûn ji kerema xwe re tiştên li ba xwe binvîsin û ji me re rêkin E-maila rojnameyê da ku em wan jî biweşînin.

1-Tiştek min heye

Çix belanokê
Bazda pêşiya bûkê

De bêjin ew çi ye?“

2-Tiştek min heye

Ço kero
Hefsar zero
Li dû min wero

3-Tiştek heye

Li çolê şîne
Li sûkê reş e
Li malê sor e

Çavkanî: Mamikên Botanê
berhevkar: Rênas Xendekî û Dildar Botî

Bersiv: 1 – Fîşek, gule 2 – Banger, gundor 3 – Çayê