Rojnameya Heftane

Tiştanok (mamik)

Dîsa em dixwazin hin tiştanokên nû bi we hêjayan re parvekin. Em hêvî dikin ku li gorî dilê we bin.
Kî dizane ev çi ye?
1- Sê tişt di ser pirê re derbas bûn. Yek ji wan pir dibîne û pêl dikê û derbas dibe; yek dibîne û pêl nakê lê ew jî derbas dibe; yê din ne dibîne û ne pêl dikê lê derbas dibe.
2- Kumikê xezala gindirî newala.
3- Apê sincik bazda quncik.
4- Biharan bûk e, havînan sûk e, zivistanan pepûk e.

Bersivên me ev in:
1-Dayikeke ducanî ye û zarokek li ser milê wê ye.
2-Teşî an jî
tûmikê botavê.
3-Mişk.
4-Dara fêkiyê.