Sunday, December 5, 2021

Tiştanok (mamik)

Dîsa em dixwazin hin tiştanokên nû bi we hêjayan re parvekin. Em hêvî dikin ku li gorî dilê we bin.
Kî dizane ev çi ye?
1- Sê tişt di ser pirê re derbas bûn. Yek ji wan pir dibîne û pêl dikê û derbas dibe; yek dibîne û pêl nakê lê ew jî derbas dibe; yê din ne dibîne û ne pêl dikê lê derbas dibe.
2- Kumikê xezala gindirî newala.
3- Apê sincik bazda quncik.
4- Biharan bûk e, havînan sûk e, zivistanan pepûk e.

Bersivên me ev in:
1-Dayikeke ducanî ye û zarokek li ser milê wê ye.
2-Teşî an jî
tûmikê botavê.
3-Mişk.
4-Dara fêkiyê.

Naveroka berêLê ku bêjin tu jî deve yî!
Naveroka ya piştî vêZûgotinok

Tiştanok (mamik)

Dîsa em dixwazin hin tiştanokên nû bi we hêjayan re parvekin. Em hêvî dikin ku li gorî dilê we bin.
Kî dizane ev çi ye?
1- Sê tişt di ser pirê re derbas bûn. Yek ji wan pir dibîne û pêl dikê û derbas dibe; yek dibîne û pêl nakê lê ew jî derbas dibe; yê din ne dibîne û ne pêl dikê lê derbas dibe.
2- Kumikê xezala gindirî newala.
3- Apê sincik bazda quncik.
4- Biharan bûk e, havînan sûk e, zivistanan pepûk e.

Bersivên me ev in:
1-Dayikeke ducanî ye û zarokek li ser milê wê ye.
2-Teşî an jî
tûmikê botavê.
3-Mişk.
4-Dara fêkiyê.

Naveroka berêLê ku bêjin tu jî deve yî!
Naveroka ya piştî vêZûgotinok