Thursday, October 28, 2021

Tiştanok (mamik)

Me dîsa ji we re çend tiştanokên (mamik) xweş amade kirin. Em bi hêvî ne ku li gorî dilê we bin. Bi malbatî dîsa van tiştanokan ji hev bipirsin û tasekê ji kaniya da û dapîran, bav û bapîran vexwin. Tiştanok bi gotina  ‘kî dizane ev çi ye’ yan bi gotina ‘mamê mino mamanî’ dest pê dike.

 

1- Bav ciwan kur rûspî

kî dizane ev çi ye?

 

2- Mamê mino mamanî

Bê serî û bê ling

Diherike li bajar û gund

 

3- Mamê mino mamanî

Bejna wê bejna bûkan

Hêkên wê hêkên çûkan

Bersivên me ev in: 

1- PemBo

2- Çem

3- Çifte , tiving

 

Çavkanî: Mamikên Botanê ji berhevkariya Rênas Xendekî û Dildar Botî

Tiştanok (mamik)

Me dîsa ji we re çend tiştanokên (mamik) xweş amade kirin. Em bi hêvî ne ku li gorî dilê we bin. Bi malbatî dîsa van tiştanokan ji hev bipirsin û tasekê ji kaniya da û dapîran, bav û bapîran vexwin. Tiştanok bi gotina  ‘kî dizane ev çi ye’ yan bi gotina ‘mamê mino mamanî’ dest pê dike.

 

1- Bav ciwan kur rûspî

kî dizane ev çi ye?

 

2- Mamê mino mamanî

Bê serî û bê ling

Diherike li bajar û gund

 

3- Mamê mino mamanî

Bejna wê bejna bûkan

Hêkên wê hêkên çûkan

Bersivên me ev in: 

1- PemBo

2- Çem

3- Çifte , tiving

 

Çavkanî: Mamikên Botanê ji berhevkariya Rênas Xendekî û Dildar Botî