Sunday, December 5, 2021

Umid çiqas çîyêko weş o…

Nevîn Alkan

Ez no hewte derheqê hedîseyêk ke ez yew aşme nîme ra nata bena şahidê ci de nusena. Verê cû zî çîyo ke merdimî rê sey mucîze yeno ameybî serê mi û ripelêko newe cuya mi de ameybî akerdene. La no hedîse her çiqas ke nêro serê mi zî ez yewa yew bîya şahidê ci û tesîrê hedîseyê zêde zêde hîs kena. Çi beno wa bibo mi fehm kerde ke ganî merdim umidê xo vindî nêkero, la her çî rê zî hadre bibo.

Seke yeno zanayene Vîrusê Korona (Covid-19) peynîya aşmanê serra 2019î de bajarê Çînî yê Wuhanî de goreyê îdîayan kesimxaneyêk heywanan de vejîya werte. Dima ra zî hema hema vilayê pêroyê dinya bî. Amed bajarê ke vîrusî ra zêde tesîr bî ra tena yew o. Goreyê dayeyanê fermî zî rewşa Amedî baş nîya û xeylê vaka ci de estî. Yew hewte verê cû ame vatene ke Amed de goristanê Vîrusê Korona de 540 kesî ameyî definkerdene.

Taybet xebatkarê weşîye no proses de benî şahidê xeylê hedîseyanê trajedîkan. Wina asîyeno ke heta ke no jan mîyanê merdimîye ra xovera nêvejîyo, ya zî dermanêk ci nêro vînayene do wina dewam bikero. Qasê ke ez vînena xeylê keyeyan de muhaqak vaka ya zî kesê ke vîrus girewtî û weş bîyî estî. Merdim biwazo nêwazo zî prosesêk winasî de beno şahidê hedîseyanê trajedîkan.

Înan ra yewe zî dayika embazêk mi ya. Dayika embazê mi de rîşa merdimwere yê çije û rîşa merdimwere ê gonî estî. Çijeyêk aye çin o û ê bînî de zî nêweşî esta. Heto bîn de rîşa merdimwere ê rahîmî zî serranê verênana de bîyarnaya û xeylê nêweşîyê bînî ci de estî. Wexto ke merdim aye vîneno vano na cinî senî bi nê nêweşîyan pay de vindena û heyranê zerrîweşîya aye maneno. Neyse na merdima rinde herçiqas ke grûba rîskin ê vîrusî de biba û xo bipawa zî peyêna peyên aye zî vîrus girewte. 12 rojan keye de mende la rewşa aye çiqas şî giran bî. 21 rojan beşê ciewnayîşê giranî de mende. Doktoran vatî ke nêweşîyê ci ê sewbîna zêdeyî na cinîye îhtimalêk zêde vîrus ra nêxelesîyena, herçî rê hadre bibêne. La sey doktoran nêbî, cayo ke pêroyê umidan qedîya de cinî xover da. Vera vîrusî de têkoşînêk xurt da meşnayene û 8 rojî yo ke beşê ciewnayîşê giranî ra vejîyaye û odeya normalî de yena tepiştene.

Çîyo ke bala mi ante pêroyê merdimê û domanê ci zî tede nêweş ra umidê xo birnayî û paweyê xebera mergê aye vindetî. La wexto ke mi cinek reyde qisey kerde ez bermaya û mi vat ke nêweşî nê dayîkbîyayîş aye vîrus ra xelesna. Mi rê vat ke mi hemşîreyan rê pers kerde telefonê kamê mi şima de esto, ê vatî ê lajê to (xora tena lajêk aye esto). Dima ra vat ke mi xo bi xo vat eke çîyêk bibo mi do xebera mi sere de şêra lajê mi ro, lajê mi do aye wext se bikero û bikewo rewşêka senî. No hedîse ra dima cinek vata ke ganî ez weş biba, nê-nê do xebera mergê mi şêra lajê mi ro. Nika ma doktoranra pê hesîyayî ke kesê ke aye reyde şîyî beşê ciewnayîşê giranî ra tena aye û sewbîna cinîyêk xelisîyayî û ê ke 21 rojan beşê ciewnayîşê giranî ra weş vejîyayî tena 2 cinî yî.

Naveroka berêSekvanê girgire!
Naveroka ya piştî vêHunerê resimî de cinî

Umid çiqas çîyêko weş o…

Nevîn Alkan

Ez no hewte derheqê hedîseyêk ke ez yew aşme nîme ra nata bena şahidê ci de nusena. Verê cû zî çîyo ke merdimî rê sey mucîze yeno ameybî serê mi û ripelêko newe cuya mi de ameybî akerdene. La no hedîse her çiqas ke nêro serê mi zî ez yewa yew bîya şahidê ci û tesîrê hedîseyê zêde zêde hîs kena. Çi beno wa bibo mi fehm kerde ke ganî merdim umidê xo vindî nêkero, la her çî rê zî hadre bibo.

Seke yeno zanayene Vîrusê Korona (Covid-19) peynîya aşmanê serra 2019î de bajarê Çînî yê Wuhanî de goreyê îdîayan kesimxaneyêk heywanan de vejîya werte. Dima ra zî hema hema vilayê pêroyê dinya bî. Amed bajarê ke vîrusî ra zêde tesîr bî ra tena yew o. Goreyê dayeyanê fermî zî rewşa Amedî baş nîya û xeylê vaka ci de estî. Yew hewte verê cû ame vatene ke Amed de goristanê Vîrusê Korona de 540 kesî ameyî definkerdene.

Taybet xebatkarê weşîye no proses de benî şahidê xeylê hedîseyanê trajedîkan. Wina asîyeno ke heta ke no jan mîyanê merdimîye ra xovera nêvejîyo, ya zî dermanêk ci nêro vînayene do wina dewam bikero. Qasê ke ez vînena xeylê keyeyan de muhaqak vaka ya zî kesê ke vîrus girewtî û weş bîyî estî. Merdim biwazo nêwazo zî prosesêk winasî de beno şahidê hedîseyanê trajedîkan.

Înan ra yewe zî dayika embazêk mi ya. Dayika embazê mi de rîşa merdimwere yê çije û rîşa merdimwere ê gonî estî. Çijeyêk aye çin o û ê bînî de zî nêweşî esta. Heto bîn de rîşa merdimwere ê rahîmî zî serranê verênana de bîyarnaya û xeylê nêweşîyê bînî ci de estî. Wexto ke merdim aye vîneno vano na cinî senî bi nê nêweşîyan pay de vindena û heyranê zerrîweşîya aye maneno. Neyse na merdima rinde herçiqas ke grûba rîskin ê vîrusî de biba û xo bipawa zî peyêna peyên aye zî vîrus girewte. 12 rojan keye de mende la rewşa aye çiqas şî giran bî. 21 rojan beşê ciewnayîşê giranî de mende. Doktoran vatî ke nêweşîyê ci ê sewbîna zêdeyî na cinîye îhtimalêk zêde vîrus ra nêxelesîyena, herçî rê hadre bibêne. La sey doktoran nêbî, cayo ke pêroyê umidan qedîya de cinî xover da. Vera vîrusî de têkoşînêk xurt da meşnayene û 8 rojî yo ke beşê ciewnayîşê giranî ra vejîyaye û odeya normalî de yena tepiştene.

Çîyo ke bala mi ante pêroyê merdimê û domanê ci zî tede nêweş ra umidê xo birnayî û paweyê xebera mergê aye vindetî. La wexto ke mi cinek reyde qisey kerde ez bermaya û mi vat ke nêweşî nê dayîkbîyayîş aye vîrus ra xelesna. Mi rê vat ke mi hemşîreyan rê pers kerde telefonê kamê mi şima de esto, ê vatî ê lajê to (xora tena lajêk aye esto). Dima ra vat ke mi xo bi xo vat eke çîyêk bibo mi do xebera mi sere de şêra lajê mi ro, lajê mi do aye wext se bikero û bikewo rewşêka senî. No hedîse ra dima cinek vata ke ganî ez weş biba, nê-nê do xebera mergê mi şêra lajê mi ro. Nika ma doktoranra pê hesîyayî ke kesê ke aye reyde şîyî beşê ciewnayîşê giranî ra tena aye û sewbîna cinîyêk xelisîyayî û ê ke 21 rojan beşê ciewnayîşê giranî ra weş vejîyayî tena 2 cinî yî.

Naveroka berêSekvanê girgire!
Naveroka ya piştî vêHunerê resimî de cinî