Friday, October 22, 2021

Veng

Fîlmêk ê derhênerê yewnanî Theo Angelopoulos esto. Sehne meclîse de derbas beno. Meclîso ke mebûsî heme her game kenê qelebalix, meclîsê ke mebûsî her têdir danê pêro… Mebûsêk qeybî xeberdanî şino verê kursîya xeberdanî. Verê kursî de wo la xeberî nêdano. 10 sanîye, 20, nîm deqe… Mebûsê bînî dest bi hume gume kenê. 40 sanîye, 50, deqe… Veng mebûsan ra beno berz. Îtîraz, veng vetiş, qelebalix, ê ke vanê de hadê, ê ke vane ti çi rê xeberî nêdanê… Bi eno tewir sehne dewam keno. Tam ke hendî mebûsî biyê sûre, mebûsê verê kursî de dest pa keno:

– “Gere merdim re rey huş bibo. Wexto varan bivaro gere merdim huş bibo. Huş bibo û goş bido vengê pey varanî.”

Dimay enî vatişî ra mebûs yeno war û meclîsî ra kuno teber, şino û hey şino. A roje ra pey jo nêzano ew şî çiya. Fîlm de derhêner Angelopoulos kuno serê rêça ê mebûsî û wazeno ê bivîno. Û hîkayeyê fîlmî rey de bi eno awa dewam keno.

***

Ene niste roja 04.06.2021 de hame nuştiş. Tora Çand û Zimanê Kurdî û Platforma Ziman biryar girewt bî ke 3’ê aşme Cizîr de, 4’ê aşme Wan de, 7’ê aşme de zî Amed de Mîtîngê Ziwanî virazîyo. Cizîr de mîtîng hame qedexekerdiş.

Erê, mîtîng hame qedexekerdiş.
Mîtîngê ziwanî.
Sîyaset çinîyo, weko bîn çîke çinîyo.
Tena ziwan.
Mîtîngê ziwanî…

Wexto mi ene nuşte nuşte hema wextê mîtîngê Wan û Amedî nîyamebî. Ez nêzana go ewca se bibo, la mesela wina nîya. Peynî peynî de mîtîngê ke hamebî qedexekerdiş. Erê şar verê avahîya HDP’yî ya Cîzre de hame têhet û ewca waştişê xo ard ziwan. Ê xeber dayî û waştî ziwanê kurdî bibo ziwanê fermî û ziwanê perwerdehî, la peynî peynî de mîtîng de mesûm, mîtîngê ziwanî hamebî qedexekerdiş.

***

Cayo ke endêke qelebalix bibo, endêke ziwanî bibê, şar bi ziwanê xo xeber bidê, pê perwerdehî bivînê, ziwanê înan ziwanê fermî bo, rewşêka aneyîne de ma go se bikerê? Ma go zey mebûsanê fîlmê Angelopoulusî de hema bikerê pelebalix bi zimanê şarî, yan ma go zey ê mebûsî ke fek heme çî ra verada û şî, ma go zî şorin?

Ma go şorin çi ya?
Ca esto ma şin?
Ma go qey bî ziwanê xo bibê veng, yan huş bibê û bibê bêvengî?

Ma go qedexeyanê serê ziwanê xo de qebûl bikerê û reyna bi ziwanê serdestan jiyana xo dewam bikerê, yan ma go ziwanê xo de israr bikerê û ê ziwanî tewf zehf raver berê?

Heme çî di destê ma de wo nê?
Şima va çi?
Veng, an bêvengî?

Veng

Fîlmêk ê derhênerê yewnanî Theo Angelopoulos esto. Sehne meclîse de derbas beno. Meclîso ke mebûsî heme her game kenê qelebalix, meclîsê ke mebûsî her têdir danê pêro… Mebûsêk qeybî xeberdanî şino verê kursîya xeberdanî. Verê kursî de wo la xeberî nêdano. 10 sanîye, 20, nîm deqe… Mebûsê bînî dest bi hume gume kenê. 40 sanîye, 50, deqe… Veng mebûsan ra beno berz. Îtîraz, veng vetiş, qelebalix, ê ke vanê de hadê, ê ke vane ti çi rê xeberî nêdanê… Bi eno tewir sehne dewam keno. Tam ke hendî mebûsî biyê sûre, mebûsê verê kursî de dest pa keno:

– “Gere merdim re rey huş bibo. Wexto varan bivaro gere merdim huş bibo. Huş bibo û goş bido vengê pey varanî.”

Dimay enî vatişî ra mebûs yeno war û meclîsî ra kuno teber, şino û hey şino. A roje ra pey jo nêzano ew şî çiya. Fîlm de derhêner Angelopoulos kuno serê rêça ê mebûsî û wazeno ê bivîno. Û hîkayeyê fîlmî rey de bi eno awa dewam keno.

***

Ene niste roja 04.06.2021 de hame nuştiş. Tora Çand û Zimanê Kurdî û Platforma Ziman biryar girewt bî ke 3’ê aşme Cizîr de, 4’ê aşme Wan de, 7’ê aşme de zî Amed de Mîtîngê Ziwanî virazîyo. Cizîr de mîtîng hame qedexekerdiş.

Erê, mîtîng hame qedexekerdiş.
Mîtîngê ziwanî.
Sîyaset çinîyo, weko bîn çîke çinîyo.
Tena ziwan.
Mîtîngê ziwanî…

Wexto mi ene nuşte nuşte hema wextê mîtîngê Wan û Amedî nîyamebî. Ez nêzana go ewca se bibo, la mesela wina nîya. Peynî peynî de mîtîngê ke hamebî qedexekerdiş. Erê şar verê avahîya HDP’yî ya Cîzre de hame têhet û ewca waştişê xo ard ziwan. Ê xeber dayî û waştî ziwanê kurdî bibo ziwanê fermî û ziwanê perwerdehî, la peynî peynî de mîtîng de mesûm, mîtîngê ziwanî hamebî qedexekerdiş.

***

Cayo ke endêke qelebalix bibo, endêke ziwanî bibê, şar bi ziwanê xo xeber bidê, pê perwerdehî bivînê, ziwanê înan ziwanê fermî bo, rewşêka aneyîne de ma go se bikerê? Ma go zey mebûsanê fîlmê Angelopoulusî de hema bikerê pelebalix bi zimanê şarî, yan ma go zey ê mebûsî ke fek heme çî ra verada û şî, ma go zî şorin?

Ma go şorin çi ya?
Ca esto ma şin?
Ma go qey bî ziwanê xo bibê veng, yan huş bibê û bibê bêvengî?

Ma go qedexeyanê serê ziwanê xo de qebûl bikerê û reyna bi ziwanê serdestan jiyana xo dewam bikerê, yan ma go ziwanê xo de israr bikerê û ê ziwanî tewf zehf raver berê?

Heme çî di destê ma de wo nê?
Şima va çi?
Veng, an bêvengî?