Friday, October 22, 2021

Wayîtîya hirê perperikan

Av. Cemîle Turhalli

Hirê wayê bi nameyê Patria, Minerva ve Marîa Teresa estbî. Înan rê perperik ameyêne vatene. Nê perperikan dinya de ca nêvedayî ke nêşîyî û nêdîyî. Boya pêroyê dinya arê dayêne û dima ra vila kerdêne, bi no hawa rengê tebîetî viraştêne. Rengînî her ca de bi firayîşê înan virazîyayêne. Nê wayan hem tam û hem zî rih dayêne tebîet. Gandarê tewr sivikî yê dinyaye perperik ê, labelê barê înan hende sivik nîyo. Perperike bi xo nêfirenê û nêgêrenê, perperikî çimê dinya yê. Her çiqas çîmê înan her çî bivînê zî çîyê ke dîyî nêbenê xelasîya înan. Coka ra emrê perperikan kilm o. Sebebêk bîn ê kilmbîyayîşê emrê înan zî oyo ke emrê xo bexşê tebîetî kenê.

Senî ke merdim tewrê tebîetî bî, rengê tebîetî bedelîya. Rengê pêroyê rengan şî û rengînî cayê xo da bêrengînî. Cayê cuyayîşê perperikan bî teng, cayê firayîşê înan kêm bî û boya tebîetî xirab bî. Çiqas şî perperikî zî vindî bîyî. Kesêk nêzano ê semedê çi kêm bîyî, vindî bîyî û şîyî ça.

Wayê Mirabelan ke sembolê 25ê Teşrîna Peyêne ya Roja Têkoşînê Vera Şîdetê Serê Cinîyan ê, tena kewtî perperikan dima. Nê wayan zanayêne ke eke ê perperikanê vindîbîyeyan bivînê, do rengê dinya bixelesîyo. Zanayêne tebîet bi reng û boye pîl beno û eke reng bixelesîyo do rengînî bibo û tebîet kêfweş bibo. Coka ra ê sey perperikan nêvindertêne. Înan waştêne şorê he ca. Vengê xozayî timî goşê înan de bî. Dayîka tebîet çimê xo dabî nê wayan.

Wayê Mirebelan wexto ke gêrayî înan ferq kerd ke perperike wexto ke bena makî demêk ra dima êdî nêeşkena kozaya xo ra vejîya. Kewenê binê ristimanê daran. Vera vera zî baskê înan huşk benê û coka ra nêeşkenê bifirê. Labelê nêrî wina nîyê. Perperikê nêrî wexto ke kozayanê xo ra vejîyenê vernîya kozayanê bînan padanê û nêverdenê perperikê makî kozayan ra bivejîyê û toxuman berî cayanê bînan. Coka ra tebîet de rengînî nêvirazîyeno. Eke tebîet payanê xo ser de nêvindero pîl zî nêbeno.

Vilabîyayîş û vînayîş bi dîyîş dest pêkeno. Tebîet de her gandar bi saya gandarêko bîn ganî beno. Eslê xo de her gandar emr dano gandarêko bîn.

Wayanê Mirabelan zî zanayêne ke merdiman tebîetê perperikan reyde kay kerdo û perperikî vindî kerdî.  Vindîbîyayîş bi destê merdiman virazîya. Eke ma bi destê xo no tebîet xira kerdo se ganî ma bi destê xo nê tebîetî ganî bikerî. Coka ra sere de destê xo dayî hemcînsanê xo. Mizgînîya wayîtîye dayo pêroyê cinîyanê dinya. Cinîyan rê vatêne ke eke ê biwazê reyna bifirê ganî sere de sey perperikan kozayanê xo ra bixelisîyê. No zî tena serê xo nêbeno. Înan ke xo kozayan ra xelisna ganî destê xo bidî ê bînan. Vatêne ke xelisîyayîşê ma pêroyan yew o. Ganî cinîyêk daxî binê esaretî de nêmana. Qederê ma pêro cinîyan yew o û girêdayeyê yewbînan o. Eke cinîyêk daxî binê esaretî de bimana o yeno maneya esaretê ma pêro cinîyan.

Wayanê Mirabelan destê xo pêroyê cinîyan rê derg kerd. Waştêne ke pêroyê cinîyî sey perperikan kozayanê xo ra bivejîyî. Goreyê înan tebîetê kozayan zî bi destê nêrî xira bîyo. Coka ra eke tahakkumê nêrî biqedîyo do pêroyê cinîyê dinya bixelisîyê. Xelisîyayîşê kozayan ra tena nîno manaya xelisîyayîşê cinîyan. No seba reng û emrê xozayê zî zaf muhîm o. Zanayêne eke emrê kozayan derg bibo do emrê merdimîye zî derg bibo.

Fikrê wayanê Mirabelan vilayê her ca bî. Çiqas fikrê înan vila bî, cinî hende binê tahakkumê camêrdan ra xilas bî. Wayîtîya cinîyan çiqas şî gird bî labelê dişmentî zî hende gird bî. Çimkî zihnîyetê nêrîyî wayanî

nêwaştêne.

Nêrîyî hukm awan kerd. Hukm zî zilm viraşt. Keso ke biwazo hukm bikero her çî keno. Hukm her çî şibêneno xo. Bi destê xo her çî vindî kerd. Vindîbîyayîş, bêrengî û bêvengî dinya mehkum kenê. Coka ra gandarî bîyo vindî û tebîet zî xemê kesêk de nîyo.

Hukm nêwazeno kolem bixelisîyo û xelisîyayîşê cinîyan zî nêwazeno. Hukm tena xo û daîmîya xo wazeno.

Wayanê Mirabelan vera zihnîyetê camêrdan de sere wedarit. Destê xo derg kerdî. Hukm û zordarî destê wayan nêtepişt. Seba ke xo tena wazenê Wayanê Mirabelan qetil kerdî. Badê qetilkerdişê wayan perperikê makî ê ke kewtbî binê ristimanê daran weriştî û dormeyê hukm û zordarî pada. Zihnîyetê camêrd mîyanê perperikan de vindî bî.

Qetilkerdişê Wayanê Mirabelan bî weriştiş û serewedartişê pêroyê cinîyan. Wayîtîye bîye pîl. Wayîtîye vilayê her ca bî. Vengê yewnînan berz kerd û resna yewbînan. Gandaran reyna dest da yewbînan. Înan ra dima gandarî û rengînî reyna virazîyaye.

Tebîet bê ganîtî, ganîtî zî bêmakî nêbeno.

Naveroka berêDîroka hackeriyê û hackerên navdar
Naveroka ya piştî vê‘Cuye weş a’

Wayîtîya hirê perperikan

Av. Cemîle Turhalli

Hirê wayê bi nameyê Patria, Minerva ve Marîa Teresa estbî. Înan rê perperik ameyêne vatene. Nê perperikan dinya de ca nêvedayî ke nêşîyî û nêdîyî. Boya pêroyê dinya arê dayêne û dima ra vila kerdêne, bi no hawa rengê tebîetî viraştêne. Rengînî her ca de bi firayîşê înan virazîyayêne. Nê wayan hem tam û hem zî rih dayêne tebîet. Gandarê tewr sivikî yê dinyaye perperik ê, labelê barê înan hende sivik nîyo. Perperike bi xo nêfirenê û nêgêrenê, perperikî çimê dinya yê. Her çiqas çîmê înan her çî bivînê zî çîyê ke dîyî nêbenê xelasîya înan. Coka ra emrê perperikan kilm o. Sebebêk bîn ê kilmbîyayîşê emrê înan zî oyo ke emrê xo bexşê tebîetî kenê.

Senî ke merdim tewrê tebîetî bî, rengê tebîetî bedelîya. Rengê pêroyê rengan şî û rengînî cayê xo da bêrengînî. Cayê cuyayîşê perperikan bî teng, cayê firayîşê înan kêm bî û boya tebîetî xirab bî. Çiqas şî perperikî zî vindî bîyî. Kesêk nêzano ê semedê çi kêm bîyî, vindî bîyî û şîyî ça.

Wayê Mirabelan ke sembolê 25ê Teşrîna Peyêne ya Roja Têkoşînê Vera Şîdetê Serê Cinîyan ê, tena kewtî perperikan dima. Nê wayan zanayêne ke eke ê perperikanê vindîbîyeyan bivînê, do rengê dinya bixelesîyo. Zanayêne tebîet bi reng û boye pîl beno û eke reng bixelesîyo do rengînî bibo û tebîet kêfweş bibo. Coka ra ê sey perperikan nêvindertêne. Înan waştêne şorê he ca. Vengê xozayî timî goşê înan de bî. Dayîka tebîet çimê xo dabî nê wayan.

Wayê Mirebelan wexto ke gêrayî înan ferq kerd ke perperike wexto ke bena makî demêk ra dima êdî nêeşkena kozaya xo ra vejîya. Kewenê binê ristimanê daran. Vera vera zî baskê înan huşk benê û coka ra nêeşkenê bifirê. Labelê nêrî wina nîyê. Perperikê nêrî wexto ke kozayanê xo ra vejîyenê vernîya kozayanê bînan padanê û nêverdenê perperikê makî kozayan ra bivejîyê û toxuman berî cayanê bînan. Coka ra tebîet de rengînî nêvirazîyeno. Eke tebîet payanê xo ser de nêvindero pîl zî nêbeno.

Vilabîyayîş û vînayîş bi dîyîş dest pêkeno. Tebîet de her gandar bi saya gandarêko bîn ganî beno. Eslê xo de her gandar emr dano gandarêko bîn.

Wayanê Mirabelan zî zanayêne ke merdiman tebîetê perperikan reyde kay kerdo û perperikî vindî kerdî.  Vindîbîyayîş bi destê merdiman virazîya. Eke ma bi destê xo no tebîet xira kerdo se ganî ma bi destê xo nê tebîetî ganî bikerî. Coka ra sere de destê xo dayî hemcînsanê xo. Mizgînîya wayîtîye dayo pêroyê cinîyanê dinya. Cinîyan rê vatêne ke eke ê biwazê reyna bifirê ganî sere de sey perperikan kozayanê xo ra bixelisîyê. No zî tena serê xo nêbeno. Înan ke xo kozayan ra xelisna ganî destê xo bidî ê bînan. Vatêne ke xelisîyayîşê ma pêroyan yew o. Ganî cinîyêk daxî binê esaretî de nêmana. Qederê ma pêro cinîyan yew o û girêdayeyê yewbînan o. Eke cinîyêk daxî binê esaretî de bimana o yeno maneya esaretê ma pêro cinîyan.

Wayanê Mirabelan destê xo pêroyê cinîyan rê derg kerd. Waştêne ke pêroyê cinîyî sey perperikan kozayanê xo ra bivejîyî. Goreyê înan tebîetê kozayan zî bi destê nêrî xira bîyo. Coka ra eke tahakkumê nêrî biqedîyo do pêroyê cinîyê dinya bixelisîyê. Xelisîyayîşê kozayan ra tena nîno manaya xelisîyayîşê cinîyan. No seba reng û emrê xozayê zî zaf muhîm o. Zanayêne eke emrê kozayan derg bibo do emrê merdimîye zî derg bibo.

Fikrê wayanê Mirabelan vilayê her ca bî. Çiqas fikrê înan vila bî, cinî hende binê tahakkumê camêrdan ra xilas bî. Wayîtîya cinîyan çiqas şî gird bî labelê dişmentî zî hende gird bî. Çimkî zihnîyetê nêrîyî wayanî

nêwaştêne.

Nêrîyî hukm awan kerd. Hukm zî zilm viraşt. Keso ke biwazo hukm bikero her çî keno. Hukm her çî şibêneno xo. Bi destê xo her çî vindî kerd. Vindîbîyayîş, bêrengî û bêvengî dinya mehkum kenê. Coka ra gandarî bîyo vindî û tebîet zî xemê kesêk de nîyo.

Hukm nêwazeno kolem bixelisîyo û xelisîyayîşê cinîyan zî nêwazeno. Hukm tena xo û daîmîya xo wazeno.

Wayanê Mirabelan vera zihnîyetê camêrdan de sere wedarit. Destê xo derg kerdî. Hukm û zordarî destê wayan nêtepişt. Seba ke xo tena wazenê Wayanê Mirabelan qetil kerdî. Badê qetilkerdişê wayan perperikê makî ê ke kewtbî binê ristimanê daran weriştî û dormeyê hukm û zordarî pada. Zihnîyetê camêrd mîyanê perperikan de vindî bî.

Qetilkerdişê Wayanê Mirabelan bî weriştiş û serewedartişê pêroyê cinîyan. Wayîtîye bîye pîl. Wayîtîye vilayê her ca bî. Vengê yewnînan berz kerd û resna yewbînan. Gandaran reyna dest da yewbînan. Înan ra dima gandarî û rengînî reyna virazîyaye.

Tebîet bê ganîtî, ganîtî zî bêmakî nêbeno.

Naveroka berêDîroka hackeriyê û hackerên navdar
Naveroka ya piştî vêRewşenbîrî