Thursday, October 28, 2021

Xelîl Dag û Sînemaya Kurdî

Xelîl Dag xwe spartiye gelê xwe, xwe spartiye fikra azadiyê û dibêje “kamerayek min û rêhavlên min heye”.

Xelîl Dag û Sînemaya Kurdî

Xelîl Dag xwe spartiye gelê xwe, xwe spartiye fikra azadiyê û dibêje “kamerayek min û rêhavlên min heye”.