Rojnameya Heftane

Yew dewe, yew înson

Semedê dewletan krîzêko pîl esto. Beno ke na rewşe de xeylê sîstemî bibedilîyî. Nêweşxaneyî nêzanê ke seba nêweşîya Vîrusê Korona se bikerî. Hezaran însonî nêweşî girewtî û mîlyonan însonî zî xo hepsê keye kerdî

Av. Cemîle Turhalli

Dinya yew dew a. Heta nika ena qal ser zaf qalî ameyî vatêne. Eka dinya raşta zî bîya yew dewe. Eka herçiqas ke ma vajî, dinya yew dew nîya zî dinya yew înson tenya va. Raştî de heme însonî yew tenî. Yew nêweşî nêweşîya ma heminan a. Na nêweşîye beno ke biba nêweşîyêka globale. Nika ma heme vanî ke ma xo nêweşîye ra seyî bipavî.  Heta eka devletê hegomonîkî reçete dayêne ma û na rewşe xemê înan de nêbî. Eka ê zî nêzonî se bikerî. Sîstemê weşî zerê nê kaosî de nêzono se bikero. Zehfina dinya de, gêrayîş, rotiş, perwerde û şixulnayîş vinerto. Endamê Ewropa Îtalya de 6 hezarî ra zêde însonî merdî… Hezaran însonî nêweşî girewtî û mîlyonan însonî zî xo hepsê keye kerdî û xo girewtî karantîna. Nêweşxaneyî nêzanê ke seba nêweşîya Covid19 (Vîrusê Korona) se bikerî. Zehfina însonan teber de mendî. Heqê weşîye nêmendo. Ewropa destê hetkarîye nêdono Îtalya. Ewropa û NATO semedê Îtalya çîk nêkenî. Îtalya rê tena Rûsya û Kuba ke dewletanê sosyalîst yê hemverê sîstemê Ewropa de yî, hetkarî danî. Semedê dewletan krîzêko pîl esto. Beno ke na rewşe de xeylê sîstemî bibedilîyî. Çîn xo her ca de girewt karantîna. Spanya û Îtalya de qedexeyê tebervejîyayîşî esto. Amîraka de semedê asayîşî eskerî kotî teber. Îran çend hezar mehkuman vera da. Merkel market de kelupelan gêna. Trump vano “Wa herkes şîro karê xo ser.” Spanya NATO ra yardim vazena. Her cayê dinya de herkes xo kerdo otoqedexe.

Tirkîya de se bena?

Tirkîya vercû ser nêweşîya globale nê girete serê xo. Heta ke nêweşî nêvejîya eşkerayî nêda. Reisê Tirkîya sere de va dua bikerêne û ma semedê patronan tedbîranê xo girewt. Roja bin Wezîrê Weşî Koca va “Keyeyanê xo ra mevejêne.” Dima ra tebervejîyayîşê kesê emrê yin 65 serre bî û nêweşîyêka kronîk yê înan estbî qedexe kerd. Îqtîdar semedê mahkuman qanûnê înfazî ard meclîs. Herkes zonû Cezaevî semedê na nêweşîye rîskêko pîl o. Vonî en qanûn ra ser 100 hezar înson ra havila yi esta. La qanûn de semedê mahkumanê polîtîkan çîk çin o. Semedê tacîz û semedê sucanê krîmanalan ceza yena var, semedê mahkumanê polîtîkan çîk nêkenî. Ay dava yin devomij kenî tutukli vera nêdon.

Çend rojî verê honca qayyum dest na 5 şaredarîyan ser. Serekê şaredarîyan girewt bin çiman. Kurdê muhalîfî girîyenê binê çim. Kurdan rê çîk zî teqsîr nêkenî. Yew mesela esta. Vonî yo merdim ra vatî “Ti çi biwazî ma di katê ci donî cîronê to”, ve ji vato “yew çimê mi vejêne.” Meselê kurdan di çim vetiş o.

Dinya semedê weşîye xo girewta zerre. Tirkîya de zî dewlete kom muhalîf bo û semedê kurdan bêro mehneya statu înan sey tehdît hesibnena û ay gêna zerre. Nêwazena ê ke zerrede yî zî bukî teber. Gorê dewlete weşîye ra ver tehlukeyêko muhîm esto, o zî statuya Kurdon o.