Thursday, October 28, 2021

Zûgotinok

Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re parve bikin.

De werim em dest pê bikin û pirsa xwe ya her tim bipirsin.

Lê vê carê em ê ji we re behsa du zûgotinokên xweş bikin ku berê zarokan di ber lîstika xwe re digotin. Yek zûgotinoka baranê bû, dema baran nedibariya zarok bi hev re derdiketin duaya baranê, bûka baranê çêdikirin û tevan bi hev re ev zûgotinok digotin:

Baranê bibar bibar

Çivîka genimê te xwar

Zaroka nanê hişk xwar

Sêwiya serê hev xwar

Di lîstikeke din a zarokan de kefa destê xwe didan erdê û tiliyên hev dijmartin. Bi jimartinê re ev zûgotinok digotin:

Hêklo mêklo

Çarim çêklo

Hestiyê kewê

Ber bêderê

Kew firî, mamo dirî

Naveroka berêTiştanok (mamik)
Naveroka ya piştî vêKulîlkên Mala Miriyan

Zûgotinok

Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re parve bikin.

De werim em dest pê bikin û pirsa xwe ya her tim bipirsin.

Lê vê carê em ê ji we re behsa du zûgotinokên xweş bikin ku berê zarokan di ber lîstika xwe re digotin. Yek zûgotinoka baranê bû, dema baran nedibariya zarok bi hev re derdiketin duaya baranê, bûka baranê çêdikirin û tevan bi hev re ev zûgotinok digotin:

Baranê bibar bibar

Çivîka genimê te xwar

Zaroka nanê hişk xwar

Sêwiya serê hev xwar

Di lîstikeke din a zarokan de kefa destê xwe didan erdê û tiliyên hev dijmartin. Bi jimartinê re ev zûgotinok digotin:

Hêklo mêklo

Çarim çêklo

Hestiyê kewê

Ber bêderê

Kew firî, mamo dirî

Naveroka berêTiştanok (mamik)
Naveroka ya piştî vêKulîlkên Mala Miriyan