Sunday, December 5, 2021

Zûgotinok

Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re parve bikin. De werin
em dest pê bikin û pirsa xwe ya her tim bipirsin.

→ Gelo kî dikare sê caran li pey hev bêje:
Şeş seyê mala şeyê hene
Çi şer ji şerê segên Şeyê xweştir nîne

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:
Şînê bi şehê şîn, şeş caran porê xwe şeh kir

→ Heke ew jî nebû dê ji sedî sed ev çêbibe:
Şêr şaş dibin ser şewqa şeveqê

Çavkanî: Zûgotinok
Berhevkar: Mihemedê Kurdo

Zûgotinok

Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re parve bikin. De werin
em dest pê bikin û pirsa xwe ya her tim bipirsin.

→ Gelo kî dikare sê caran li pey hev bêje:
Şeş seyê mala şeyê hene
Çi şer ji şerê segên Şeyê xweştir nîne

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:
Şînê bi şehê şîn, şeş caran porê xwe şeh kir

→ Heke ew jî nebû dê ji sedî sed ev çêbibe:
Şêr şaş dibin ser şewqa şeveqê

Çavkanî: Zûgotinok
Berhevkar: Mihemedê Kurdo