Wednesday, Çile 19, 2022

Zûgotinok

Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re parve bikin. De werin em dest pê bikin û pirsa xwe ya her tim bipirsin.

→ Gelo kî dikare 3 caran li pey hev bêje:
Şoyek sabûn
Du şo sabûn
Sê şo sabûn
Çar şo sabûn
Pênc şo sabûn
Şeş şo sabûn

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:
Şalên sofî şeş gaz in
Her şeş şal şalê sofî ne

→ Heke ew jî nebû dê sedî sed ev çêbibe:
Tucaro tu çi tucarî

Çavkanî: Zûgotinok
Berhevkar: Mihemedê Kurdo

Zûgotinok

Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re parve bikin. De werin em dest pê bikin û pirsa xwe ya her tim bipirsin.

→ Gelo kî dikare 3 caran li pey hev bêje:
Şoyek sabûn
Du şo sabûn
Sê şo sabûn
Çar şo sabûn
Pênc şo sabûn
Şeş şo sabûn

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:
Şalên sofî şeş gaz in
Her şeş şal şalê sofî ne

→ Heke ew jî nebû dê sedî sed ev çêbibe:
Tucaro tu çi tucarî

Çavkanî: Zûgotinok
Berhevkar: Mihemedê Kurdo