Rojnameya Heftane

Zûgotinok

Hefteyek din derbas bû. Ez bawer im we bêriya me kiribû. Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re par ve bikin.
De werin em dest pê bikin û pirsa xwe ya
her tim bipirsin.

→ Gelo kî dikare 3 caran li ser hev bêje:
Çend cildirûn ji vir de çûn
Çend cildirûn jî ji wir de hatin
Van çend cildirûnan ji wan çend
cildirûnan re got
Hey cildirûno
Hûn çend cildirûn in?

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:
Dano dan da conî, mirkut gum da conî

→ Heke ew jî nebû dê ji sedî sed ev bibe:
Dar kir kayê da dest dayê