Wednesday, Çile 19, 2022

Zûgotinok

Hefteyek din derbas bû. Ez bawer im we bêriya me kiribû. Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re par ve bikin.
De werin em dest pê bikin û pirsa xwe ya
her tim bipirsin.

→ Gelo kî dikare 3 caran li ser hev bêje:
Çend cildirûn ji vir de çûn
Çend cildirûn jî ji wir de hatin
Van çend cildirûnan ji wan çend
cildirûnan re got
Hey cildirûno
Hûn çend cildirûn in?

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:
Dano dan da conî, mirkut gum da conî

→ Heke ew jî nebû dê ji sedî sed ev bibe:
Dar kir kayê da dest dayê

Naveroka berê“Destana Egîdan”
Naveroka ya piştî vêTiştanok (mamik)

Zûgotinok

Hefteyek din derbas bû. Ez bawer im we bêriya me kiribû. Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re par ve bikin.
De werin em dest pê bikin û pirsa xwe ya
her tim bipirsin.

→ Gelo kî dikare 3 caran li ser hev bêje:
Çend cildirûn ji vir de çûn
Çend cildirûn jî ji wir de hatin
Van çend cildirûnan ji wan çend
cildirûnan re got
Hey cildirûno
Hûn çend cildirûn in?

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:
Dano dan da conî, mirkut gum da conî

→ Heke ew jî nebû dê ji sedî sed ev bibe:
Dar kir kayê da dest dayê

Naveroka berêZazakî Qanala hîreyini
Naveroka ya piştî vêTiştanok (mamik)