Rojnameya Heftane

Zûgotinok

Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re parve bikin.

De werin em dest pê bikin û pirsa xwe ya her tim bipirsin.

 

→ Gelo kî dikare 3 caran li pey hev bêje:

Çil heb derzî

Derzî bi derzî

Di qulka derziya diya min re bezî

 

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:

Deling di ling de

Ling di deling de

De bigere di nava gund de

 

→ Heke ew jî nebû dê sedî sed ev çêbibe:

Dest davêjimê, dev davêjê