Sunday, October 24, 2021

Zûgotinok

De ka em îro bi 3 zûgotinokan dest pê bikin:


Kî dikare 3 caran li ser hev bêje?

 Ez çûm mala Xalê Mele Remezan,

Min go mala Xalê Mele Remezan

Ka mera mala Xalê Mele Remezan.


•Ew nebû 3 caran li ser hev wiha bêje.

 Pirça pişta histê hirçê bihostek.


 •De îcar 3 caran li pey hev bêje.

 Kurm qurm qul kir.

Zûgotinok

De ka em îro bi 3 zûgotinokan dest pê bikin:


Kî dikare 3 caran li ser hev bêje?

 Ez çûm mala Xalê Mele Remezan,

Min go mala Xalê Mele Remezan

Ka mera mala Xalê Mele Remezan.


•Ew nebû 3 caran li ser hev wiha bêje.

 Pirça pişta histê hirçê bihostek.


 •De îcar 3 caran li pey hev bêje.

 Kurm qurm qul kir.

Naveroka berêTiştanok an jî mamik
Naveroka ya piştî vê113 tenî