Pêncşem, December 9, 2021

Dînê kund

Riza Uyar

Dergevanê dêrê dinihêre ku her rojên xwedê, kundek tê li ser xaça dêrê zîrç dike û diçe. Dibêje ez ê vî kundî biceribînim, ka ji kîjan dînî ye. Diçe hinekî goştê devê û qedehek şerab tîne û li ber xaçê datîne. Û li benda kund disekine. Dinihêre ku kund hat, ewilî goştê devê xwar û şeraba xwe jî bi ser de vexwar. Dîsa çû, bi ser xaça dêrê de zîrç kir û çû. Dergevan dibêje heke tu cihû bûya, te yê goştê devê nexwara. Na heke tu misilman bûya, te yê şerabê venexwara û heke tu fileh bûya jî te yê bi xaçê dêrê de zîrç nekiriba.

Hey min di dînê te de mîsto. Tu ji xaça me çi dixwazî, hey kundê kor?

 

Dînê kund

Riza Uyar

Dergevanê dêrê dinihêre ku her rojên xwedê, kundek tê li ser xaça dêrê zîrç dike û diçe. Dibêje ez ê vî kundî biceribînim, ka ji kîjan dînî ye. Diçe hinekî goştê devê û qedehek şerab tîne û li ber xaçê datîne. Û li benda kund disekine. Dinihêre ku kund hat, ewilî goştê devê xwar û şeraba xwe jî bi ser de vexwar. Dîsa çû, bi ser xaça dêrê de zîrç kir û çû. Dergevan dibêje heke tu cihû bûya, te yê goştê devê nexwara. Na heke tu misilman bûya, te yê şerabê venexwara û heke tu fileh bûya jî te yê bi xaçê dêrê de zîrç nekiriba.

Hey min di dînê te de mîsto. Tu ji xaça me çi dixwazî, hey kundê kor?