Duşem, December 6, 2021

Kitabê gramerî yê almankî-kirdkî vejîya

Reya verêne bi almankî kitabê gramerî yê kirdkî vejîya ke hetê Murat Baranî ra nusîya. Gramerê kirdkî yê bi nameyê ‘Kurdische Grammatik’ vejîya ke kitab de reya verêne gramerê kirdkî bi almankî yeno musnayene.

Kitab hetê Murat Baranî ra nusîya. Kitab de bi almankî pêro qaîde û taybetmendîyê ziwanê kirdkî bi almankî yenê mojnayene.

Kirdê ke almankî zanê û kirdkî nêzanê ya zî hetê nuştiş wendişî ra zehmetîye ancenê, eşkenê pê nê kitabî  dahîna rehet ziwanê xo bimusê. Kitab înternetî ser o yeno rotene. Kam ke wazeno eşkeno tîya ra peyda bikero. Çime: Anf

Kitabê gramerî yê almankî-kirdkî vejîya

Reya verêne bi almankî kitabê gramerî yê kirdkî vejîya ke hetê Murat Baranî ra nusîya. Gramerê kirdkî yê bi nameyê ‘Kurdische Grammatik’ vejîya ke kitab de reya verêne gramerê kirdkî bi almankî yeno musnayene.

Kitab hetê Murat Baranî ra nusîya. Kitab de bi almankî pêro qaîde û taybetmendîyê ziwanê kirdkî bi almankî yenê mojnayene.

Kirdê ke almankî zanê û kirdkî nêzanê ya zî hetê nuştiş wendişî ra zehmetîye ancenê, eşkenê pê nê kitabî  dahîna rehet ziwanê xo bimusê. Kitab înternetî ser o yeno rotene. Kam ke wazeno eşkeno tîya ra peyda bikero. Çime: Anf