Thursday, September 16, 2021

Zûgotinok

Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re parve bikin. De werin em dest pê bikin û pirsa xwe ya her tim bipirsin.

 

→ Gelo kî dikare 3 caran li pey hev bêje:

Şivên Sofî Sîso şeş in

 

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:

Konê me bi qîra we ve

Qîra we bi konê me ve

 

→ Heke ew jî nebû dê ji sedî sed ev çêbibe:

Darê min qul darê bavê min qul

Darê min di qula darê bavê min de

Naveroka berêTiştanok (mamik)
Naveroka ya piştî vêTiştanok (mamik)

Zûgotinok

Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re parve bikin. De werin em dest pê bikin û pirsa xwe ya her tim bipirsin.

 

→ Gelo kî dikare 3 caran li pey hev bêje:

Şivên Sofî Sîso şeş in

 

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:

Konê me bi qîra we ve

Qîra we bi konê me ve

 

→ Heke ew jî nebû dê ji sedî sed ev çêbibe:

Darê min qul darê bavê min qul

Darê min di qula darê bavê min de