Friday, October 22, 2021

Cotkar-karker beno rewşenbîr?

Twîtter de henî tenan “tag” kerd bî a û tede waştê Wezaretê Perwerdehî yê Tirkîya mamosteyanê kurdan bigîro kar. Semedo tag biko rojev lazim o zehf twîtî bêrê vilakerdiş. Zehf tenî hema çî nisnenê û bi etîket kenê vila. Mi zî qeybî paştîdayînê înan çend twîtî nuştî. Ê twîtan de hîkaye bibî, ma ê hîkayeyan tîya de bi ziwanêkê bînî bikerê vila.

Mi va: Mamoste

Va: Belê

Mi va: Ez wazena çîke vacî

Va: Vace

Mi va: Ez nêvana.

Ê serê xo şa tê, la çîke nêva.

**

Ser o çend deqey derbas bî. Reyna mi verê xo da ê û mi va:

– Mamoste

Va: Belê

Mi va: Nê

Va: Nê çi yo?

Mi va: Ti hema nêzanê nê çi yo?

Sek reyna biwazo hêrs bibo, fekê xo de kerd miremir, la çî nêva.

**

Sero henî derbas bî, reyna ez

nêvinderta û mi va:

– Mamoste

Va: Nawey se bî?

Mi va: Ti Şengul Ogurî nas kenê?

Va: Nê.

Mi va: Oho, ti hema ê nas nêkenê ti go senî ders bidê ma?!

Ro weşê ci nêşi, vindert la çîke nêva.

**

Şengul Ogur nuştoxêde kurdan o. O Mêrdîn ra yo. Demêko derg diyarname.com de quncik nuşt. Re rey qeybî rojnameyê Xwebûnî zî nuseno. Merdim eşkeno vaco o anarşîst o. Kitabêde ey bi nameyê “Şikêr” Weşanê Aram ra vecîyayo. Şengul Ogur serê meselay kurdî, têkoşînê kurdan û bîrdozî de zehf fikirêno, sereyê xo decneno.

**

Çende rocî verî xeberêk bîbî, tede vatêne “194 rewşenbîranê kurdan eşkerayî da”. Muhîm nîyo eşkerayî serê çi de yo… Ya muhîm meseleya “Rewşenbîrî” ya. Ez aciz nêbîya, ju bi ju ez ewnawa nameyanê ke binê eşkerayî de îmzayî înan estê. Verê nameyê heminan de “karê” înan nuştebî: “Karker, terzî, karmend, hostay traktoran, cotkar, esnaf”… Helbet her însan muhîm o, la her însan eşkeno bibo rewşenbîr? Enî însanê enî karan kenê “rewşenbîr” ê? Yanê her keso ke karêk bikero beno rewşenbîr? Ger beno, ka vacê senî beno?

Eya ma Şengul Ogurî nas kenê. Ma zanê se keno, se nêkeno. Wayîrê kitabêk o. Eşkeno îmzay xo berzo binê zehf eşkerayîyan. La karker, terzî, karmend, cotkar senî benê rewşenbîr? Merdimê zey Şengul Ogurî nêftarenê xo ra vacê rewşenbîr, ê merdimî çawey eşkenê xo ra vacê rewşenbîr û eşkerayîyêka bi namey “Rewşenbîr” vila bikerê?

Egir ma vacin şima rewşenbîr niyê go eyb bo? Yan zî ger ma vacin wa ê “194 rewşenbîrî” şorê verê destê Şengul Ogurî de derse bigîrê, wa bimûsê dinya se bena, sera şina gelo go eyb bo?

Cotkar-karker beno rewşenbîr?

Twîtter de henî tenan “tag” kerd bî a û tede waştê Wezaretê Perwerdehî yê Tirkîya mamosteyanê kurdan bigîro kar. Semedo tag biko rojev lazim o zehf twîtî bêrê vilakerdiş. Zehf tenî hema çî nisnenê û bi etîket kenê vila. Mi zî qeybî paştîdayînê înan çend twîtî nuştî. Ê twîtan de hîkaye bibî, ma ê hîkayeyan tîya de bi ziwanêkê bînî bikerê vila.

Mi va: Mamoste

Va: Belê

Mi va: Ez wazena çîke vacî

Va: Vace

Mi va: Ez nêvana.

Ê serê xo şa tê, la çîke nêva.

**

Ser o çend deqey derbas bî. Reyna mi verê xo da ê û mi va:

– Mamoste

Va: Belê

Mi va: Nê

Va: Nê çi yo?

Mi va: Ti hema nêzanê nê çi yo?

Sek reyna biwazo hêrs bibo, fekê xo de kerd miremir, la çî nêva.

**

Sero henî derbas bî, reyna ez

nêvinderta û mi va:

– Mamoste

Va: Nawey se bî?

Mi va: Ti Şengul Ogurî nas kenê?

Va: Nê.

Mi va: Oho, ti hema ê nas nêkenê ti go senî ders bidê ma?!

Ro weşê ci nêşi, vindert la çîke nêva.

**

Şengul Ogur nuştoxêde kurdan o. O Mêrdîn ra yo. Demêko derg diyarname.com de quncik nuşt. Re rey qeybî rojnameyê Xwebûnî zî nuseno. Merdim eşkeno vaco o anarşîst o. Kitabêde ey bi nameyê “Şikêr” Weşanê Aram ra vecîyayo. Şengul Ogur serê meselay kurdî, têkoşînê kurdan û bîrdozî de zehf fikirêno, sereyê xo decneno.

**

Çende rocî verî xeberêk bîbî, tede vatêne “194 rewşenbîranê kurdan eşkerayî da”. Muhîm nîyo eşkerayî serê çi de yo… Ya muhîm meseleya “Rewşenbîrî” ya. Ez aciz nêbîya, ju bi ju ez ewnawa nameyanê ke binê eşkerayî de îmzayî înan estê. Verê nameyê heminan de “karê” înan nuştebî: “Karker, terzî, karmend, hostay traktoran, cotkar, esnaf”… Helbet her însan muhîm o, la her însan eşkeno bibo rewşenbîr? Enî însanê enî karan kenê “rewşenbîr” ê? Yanê her keso ke karêk bikero beno rewşenbîr? Ger beno, ka vacê senî beno?

Eya ma Şengul Ogurî nas kenê. Ma zanê se keno, se nêkeno. Wayîrê kitabêk o. Eşkeno îmzay xo berzo binê zehf eşkerayîyan. La karker, terzî, karmend, cotkar senî benê rewşenbîr? Merdimê zey Şengul Ogurî nêftarenê xo ra vacê rewşenbîr, ê merdimî çawey eşkenê xo ra vacê rewşenbîr û eşkerayîyêka bi namey “Rewşenbîr” vila bikerê?

Egir ma vacin şima rewşenbîr niyê go eyb bo? Yan zî ger ma vacin wa ê “194 rewşenbîrî” şorê verê destê Şengul Ogurî de derse bigîrê, wa bimûsê dinya se bena, sera şina gelo go eyb bo?