Thursday, September 16, 2021

Tiştanok (mamik)

Me dîsa ji we re çend tiştanok ango mamikên xweş amade kirine. Bi hêvî me ku bi dilê we bin. Her wiha em dixwazin hûn ji kerema xwe tiştên li ba xwe binivîsin û ji me re rêkin da ku em wan jî biweşînin.

1-Mamê Mino mamanî

Ji goşt û hestî ye

Pênc şax û bi destî ye

Sed û yek huner lê ye

Li heywana pê ye

De bêjin ev çi ye?

 

2-Tiştek min heye

Cêwî ne li kêlek in

Ne goşt in, lê nermik in

Dengan kom dikin

Hûn dizanin çi ye?

 

3-Tiştek min heye

Wek stêrkan diçirûske

Deriyê wê wek brûsk e

Rondik davê wek nîsk e

Li ser dileqe brû û bisk e

Ew çi ye gelo?

 

Bersivên me ev in: 1- Tiliyên destê mirov 2- Guh 3- Çav

Berhevkar: Fergîn Melîk Aykoç

Tiştanok (mamik)

Me dîsa ji we re çend tiştanok ango mamikên xweş amade kirine. Bi hêvî me ku bi dilê we bin. Her wiha em dixwazin hûn ji kerema xwe tiştên li ba xwe binivîsin û ji me re rêkin da ku em wan jî biweşînin.

1-Mamê Mino mamanî

Ji goşt û hestî ye

Pênc şax û bi destî ye

Sed û yek huner lê ye

Li heywana pê ye

De bêjin ev çi ye?

 

2-Tiştek min heye

Cêwî ne li kêlek in

Ne goşt in, lê nermik in

Dengan kom dikin

Hûn dizanin çi ye?

 

3-Tiştek min heye

Wek stêrkan diçirûske

Deriyê wê wek brûsk e

Rondik davê wek nîsk e

Li ser dileqe brû û bisk e

Ew çi ye gelo?

 

Bersivên me ev in: 1- Tiliyên destê mirov 2- Guh 3- Çav

Berhevkar: Fergîn Melîk Aykoç