Wednesday, Çile 26, 2022

Zûgotinok

Îro me dîsa çend zûgotinok ji we re peyda kirin. De werin em pirsa xwe bikin;

Kî dikare 3 caran li ser hev bêje?

Çav bi kil e dil bê kul e, pî dikule
Lê ye fistanekî tev bi gul e

→ Heke ew ne bû vê zûgotinokê
biceribîne:

Kerê zer di rêz de dizirê

→ Lê ku ew jî nebû bêguman tuyê bikaribî vê bêjî. De ka 3 caran bêje:

Bivirê badayî di qula mar de mayî

Zûgotinok

Îro me dîsa çend zûgotinok ji we re peyda kirin. De werin em pirsa xwe bikin;

Kî dikare 3 caran li ser hev bêje?

Çav bi kil e dil bê kul e, pî dikule
Lê ye fistanekî tev bi gul e

→ Heke ew ne bû vê zûgotinokê
biceribîne:

Kerê zer di rêz de dizirê

→ Lê ku ew jî nebû bêguman tuyê bikaribî vê bêjî. De ka 3 caran bêje:

Bivirê badayî di qula mar de mayî