Rojnameya Heftane

Zûgotinok

→ Kî dikare 3 caran li ser hev bêje?

Rûvî li rê zivirî, rê li rûvî zivirî.

→ Heke ew çênebû vê biceribîne.

Pişk û mişk di qolê de

Min pişk xwar û mişk ma tê de

→ Heke ew jî çênebû wê

teqez  ev çêbibe, sê caran bêje:

Heft teşt mişt nîsk

→Ew jî nebû vê bêje:

Min tiliya xwe da qijikê, got “qij”. Qijikê berê xweda min, min got “qij”.