Friday, December 3, 2021

Zûgotinok

Çaxê we bi xêr hevalno. Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re parve bikin. De werin em dest pê bikin û pirsa xwe ya her tim bipirsin.

→ Gelo kî dikare 3 caran li pey hev bêje:

Îsiv mamê îsiv

Îşev serê sê sêşema

Ez ketime cem te

Tovê sê mişar sîr

Ez pê hewce me

 

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:

Jajiya şûziya şor e

 

→ Heke ew jî nebû dê ji sedî sed ev bibe:

Ji vê havînê

Heta wê havîne

Dirisîne cila mihînê

 

Çavkanî: Pitrûka Zûgotinok a bi berhevkariya Mihemedê Kurdo

Zûgotinok

Çaxê we bi xêr hevalno. Îro dîsa di tûrikê me de çend zûgotinok hene û em ê dîsa bi we hêjayan re parve bikin. De werin em dest pê bikin û pirsa xwe ya her tim bipirsin.

→ Gelo kî dikare 3 caran li pey hev bêje:

Îsiv mamê îsiv

Îşev serê sê sêşema

Ez ketime cem te

Tovê sê mişar sîr

Ez pê hewce me

 

→ Heke nikaribî wê bêjî ka vê biceribîne:

Jajiya şûziya şor e

 

→ Heke ew jî nebû dê ji sedî sed ev bibe:

Ji vê havînê

Heta wê havîne

Dirisîne cila mihînê

 

Çavkanî: Pitrûka Zûgotinok a bi berhevkariya Mihemedê Kurdo